Stratford University

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ภารกิจของเรา

Stratford University เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงของเอกชน นักศึกษามีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานนักเรียนต่างชาติและผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสาขาอาชีพ พันธกิจของ Stratford University คือการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอาชีพที่คุ้มค่าผ่านโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนายจ้างและชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจนี้มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรอนุปริญญาอนุปริญญาตรีและบัณฑิตที่หลากหลายในสาขาที่มีความต้องการการจ้างงานเกิดใหม่และมีความต้องการสูง

ได้รับการรับรองจากสภารับรองสำหรับวิทยาลัยและโรงเรียนอิสระ (ACICS) เพื่อมอบประกาศนียบัตรอนุปริญญาอนุปริญญาตรีและปริญญาโท Stratford University มอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียน ACICS เป็นหน่วยงานรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศซึ่งได้รับการยอมรับจาก Council for Higher Education Accreditation (CHEA) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนระดับชาติและเป็นกระบอกเสียงของสถาบันในการควบคุมคุณภาพทางวิชาการด้วยตนเองผ่านการรับรอง CHEA เป็นสมาคมของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ได้รับปริญญา 3,000 และรับรององค์กรรับรองสถาบันและโปรแกรม 60 แห่ง

นอกจากนี้ Stratford ยังได้รับการรับรองจาก American Culinary Federation Education Foundation (ACFEF) ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานและความสามารถที่กำหนดไว้สำหรับคณาจารย์หลักสูตรและบริการนักศึกษา

Stratford University ได้รับการรับรองให้ดำเนินการโดย State Council of Higher Education for Virginia (SCHEV) เพื่อดำเนินการวิทยาเขตในเวอร์จิเนีย

สถานที่

Falls Church

Address
Leesburg Pike,7777
22043 Falls Church, เวอร์จิเนีย, สหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

ถามคำถาม

อื่น ๆ