San Jose State University - Department of Biological Sciences

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซานโฮเซ่!

เป็นสถานที่ซึ่งนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทุกประเภทรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยอาจารย์ในทุกระดับและนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมารวมกันเพื่อค้นพบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

Plants in beakerschuttersnap / Unsplash

กรมภารกิจวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ในฐานะผู้นำในการศึกษาของบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีความหลากหลายภารกิจของเราคือการมอบประสบการณ์การศึกษาแบบไดนามิกโดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์เหล่านี้นักเรียนของเราจะได้รับความเข้าใจแนวคิดและประสบการณ์ของวิทยาศาสตร์ชีวภาพซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลจากระบบนิเวศ

เป้าหมายโปรแกรมของเรา

  • บริการประชากรนักศึกษาที่หลากหลายในภูมิภาคของเรา
  • ให้ความรู้แก่นักเรียนให้มีความคล่องตัวทางสติปัญญาและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
  • จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและประสบการณ์ภาคสนามที่เข้มงวดและเข้มงวดแก่นักเรียนในบริบทของหลักสูตรปกติ
  • สร้างโอกาสการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ล้ำสมัยภายใต้บริบทของโครงการวิจัยของคณะ
  • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รากฐานทางทฤษฎีที่ดีและความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
  • มีส่วนร่วมอย่างมากต่อชุมชนวิทยาศาสตร์ผ่านความพยายามในการวิจัยของเราและของนักเรียนของเรา

สถานที่

ซานโฮเซ่

Address
Washington Sq,1
95192 ซานโฮเซ่, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

โปรแกรม

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ถามคำถาม

อื่น ๆ