Ferris State University

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

Ferris State University เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความร่วมมือมากมายและการศึกษาในวงกว้างที่มุ่งเน้นอาชีพ Ferris ให้บริการเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเรา

ค่านิยมหลักของ Ferris State University

การทำงานร่วมกัน: Ferris มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมโดยการสร้างความร่วมมือกับนักศึกษาศิษย์เก่าธุรกิจและอุตสาหกรรมหน่วยงานของรัฐหน่วยงานรับรองและชุมชนที่มหาวิทยาลัยให้บริการ

ความหลากหลาย: ด้วยการจัดเตรียมวิทยาเขตที่ให้การสนับสนุนปลอดภัยและเป็นมิตร Ferris จึงรวบรวมความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ชุมชนจริยธรรม: Ferris ตระหนักถึงศักดิ์ศรีโดยธรรมชาติของสมาชิกแต่ละคนในชุมชนมหาวิทยาลัยและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ การกระทำของเราถูกชี้นำโดยความยุติธรรมความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์

ความเป็นเลิศ: มุ่งมั่นในนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ Ferris มุ่งมั่นที่จะสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุดในทุกความพยายาม

การเรียนรู้: Ferris State University สำคัญกับการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านอาชีพสร้างสมดุลระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์เน้นการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและส่งเสริมความรับผิดชอบและความปรารถนาในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต

โอกาส: Ferris โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะและความรู้ในอาชีพให้โอกาสในการมีส่วนร่วมของพลเมืองการพัฒนาความเป็นผู้นำความก้าวหน้าและความสำเร็จ

สถานที่

Big Rapids

Address
South State Street,1201
49307 Big Rapids, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

ถามคำถาม

อื่น ๆ