อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ISCAP

ประวัติศาสตร์

ISCAP ที่มีชื่อเรารู้ว่ามันวันนี้ - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto มาจากพระราชกำหนดกฎหมายเลขที่ 327/76, 6 พฤษภาคมแม้ว่ารากประวัติศาสตร์ของมันมีมากที่ห่างไกล ในความเป็นจริงในปีพ. ศ. 2429 (พศ. 2429) สถาบันอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์แห่งปอร์โตก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2429 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นผู้วางรากฐานทางทฤษฎีสำหรับการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ในประเทศของเรา

ในปี ค.ศ. 1891 การปฏิรูปด้านการศึกษาด้านเทคนิคของJoão Franco ยังคงรักษาส่วนอุตสาหกรรมและการค้าของสถาบันนี้ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงโดยไม่เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเอกชน วิชาพื้นฐานของการค้าได้รับการยกเลิกและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยลดลงเหลือสามปีและแบ่งออกเป็นสององศา ในปี ค.ศ. 1896 สถาบันการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของปอร์โตได้รับการยกย่องว่าเป็นหลักสูตรที่เหนือกว่าซึ่งคล้ายคลึงกับโรงเรียนอื่น ๆ เช่นหลักสูตรการค้าที่เหนือกว่าของอดีต (ที่สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2429) และหลักสูตรการศึกษาระดับสูงที่สถาบันอุตสาหกรรม และพาณิชย์ สถาบันอุตสาหกรรมและพาณิชยแห่งปอร์โตมีเส้นทางที่ลำบากเนื่องจากไม่มีการปฐมนิเทศที่ชัดเจนจนกระทั่งปีพ. ศ. 2461 วันที่ตีพิมพ์คำตัดสินฉบับที่ 5 029 ซึ่งเป็นวันที่ 1 ธันวาคมซึ่งแยกส่วนการค้าออกวางไว้ในสถาบันการพาณิชย์ ของปอร์โตและสถาบันการพาณิชย์ที่สูงขึ้นของปอร์โต ในวันนี้การแยกสถาบันการพาณิชย์จากสถาบันอุตสาหกรรมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกสถานการณ์ที่ยังคงอยู่จนถึงปีพ. ศ. 2467 การแบ่งส่วนนี้เป็นเรื่องชั่วคราวเนื่องจากความรู้เหล่านี้รวมเข้าด้วยกันอีกครั้งและในปี 1933 เท่านั้น การแบ่งส่วนอย่างชัดเจน Instituto Comercial do Porto ชื่อว่า Instituto Comercial do Porto เป็นที่รู้จักในช่วงเวลาที่มีการศึกษาด้านการตลาดในเมืองหลวงทางตอนเหนือและยังเป็นสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคระดับกลางที่มีสภาพแวดล้อมการศึกษาที่สูงขึ้นในด้านต่างๆในด้านการศึกษา

การปฏิรูปที่ดำเนินการโดยพระราชกฤษฎีกา - ข้อ 38 031 ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2493 ไม่ได้ทำให้ลักษณะของสถานศึกษานี้เปลี่ยนแปลงไป ตรงกันข้ามการเชื่อมโยงทางการเมืองของปีพ. ศ. 2517 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชีวิตของสถาบันนี้เพราะในขณะนั้นหลักสูตรที่มีลักษณะทางเทคนิคสูงมีความสำคัญมาก

ในบริบทใหม่นี้ความคืบหน้าของประเทศจำเป็นต้องมีการปฏิบัติงานที่ดีของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคอาวุโสซึ่งตอนนั้นขาดแคลน ดังนั้น ISCAP จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีมานานนับศตวรรษมาแล้วซึ่งได้สร้างผู้เชี่ยวชาญมาหลายชั่วอายุคนและถูกนำไปใส่ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพาณิชย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปริญญาตรีในระดับ "ถือว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมครูในกลุ่มอาชีวศึกษาด้านเทคนิคที่ 6" ข้อบังคับนี้เป็นสารตั้งต้นที่จะรวมสถาบันไว้ในภายหลัง นี่เป็นวิธีที่สถาบันการบัญชีและการบริหารระดับสูงในปัจจุบันเกิดขึ้นพร้อมกับสถานะของ "วิทยาลัยที่มีบุคลิกตามกฎหมาย" และการบริหารและการสอนอิสระ "มีคุณสมบัติที่จะให้" ปริญญาตรีปริญญาตรีและปริญญาเอกองศา "ในปีการศึกษา 2518/76 สถาบันบัญชีและการบริหารงานของปอร์โตเริ่มรัฐมนตรีภายใต้กฤษฎีกา - กฎหมายเลขที่ 313/75 ปริญญาตรีสาขาการบัญชีและการบริหารและภาษาและสำนักเลขาธิการหลักสูตรเหล่านี้ได้รับการควบคุมในภายหลัง โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 918/83 วันที่ 7 ตุลาคมและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ทางเศรษฐกิจและบัญชีและความต้องการของตลาดแรงงาน

สถาบันตั้งอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากตั้งแต่ปีพศ. 2519 เนื่องจากขาดความหมายในประเทศสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมอบปริญญาตรีปริญญาเอกและปริญญาเอกควรรวมเข้าไว้ในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา ต่อมาพวกเขาจึงแสวงหาสถานที่ของพวกเขาใน Polytechnic Higher Education บริบทของการไม่ระบุชื่อนี้จบลงด้วยการระบุโรงเรียน / สถาบันชั้นสูงที่เป็นผลมาจากการปฏิรูปหรือวิวัฒนาการของโรงเรียนก่อน ๆ และด้วยการผนวกรวม Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto ที่สถาบันโปลีเทคนิคแห่งปอร์โตในปี พ.ศ. 2531 ผ่านกฎหมายว่าด้วยพระราชกฤษฎีกา กรอบกฎหมายใหม่นี้เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าสถาบันต่างๆมีเป้าหมายในการฝึกอบรมช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านบัญชีและการบริหารและเพื่อส่งเสริมกรอบการเรียนการสอนด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในกรอบทางภูมิศาสตร์ นโยบายทางสังคม ความคล้ายคลึงกันระหว่างวัตถุประสงค์ของ Polytechnic Higher Education กับ Polytechnic Higher Education และสถาบันการบัญชีและการบริหารซึ่งช่วยเสริมกรอบการทำงานใหม่นี้

พระราชกฤษฎีกา - กฎหมายฉบับที่ 443/85 วันที่ 24 ตุลาคมกำหนดโครงสร้างทางชีววิทยาของสถาบันบัญชีและบริหารระดับสูงนอกจากนี้ยังกำหนดว่าเจ้าหน้าที่การสอนจะถูกควบคุมโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 185/81 ของ 1 กรกฎาคมซึ่งสร้างอาชีพ Polytechnic Higher Education อย่างไรก็ตามหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรการอุดมศึกษาระดับสูงก็ได้รับการจัดทำขึ้นซึ่งกฎหมายพื้นฐานของระบบการศึกษามีคุณสมบัติเป็นของ Polytechnic Higher Education ในปีพ. ศ. 2526 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาศุลกากร (ระเบียบ 918/83 วันที่ 07 ตุลาคม) ได้มีการยื่นฟ้องและได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง (บัญญัติฉบับที่ 238/86 วันที่ 22 พฤษภาคม) จากปีการศึกษา 2536/37 มีการแต่งตั้ง Superior Studies of Commerce ซึ่งประสบความสำเร็จในหลักสูตรศุลกากรพิเศษนี้ ปริญญาตรีสาขาการตลาดได้รับการเปิดตัวในปีการศึกษา 2539/40 เพื่อให้ "เติมช่องว่างเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อขจัดปัญหาการขาดแคลนที่แย่ลงด้วยความต้องการของบริการด้านเทคนิคที่สูงขึ้นในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ" อันเป็นผลมาจากการรวมตัวของโปรตุเกสเข้ากับสหภาพยุโรป " คำสั่งเลขที่ 751/86 วันที่ 17 ธันวาคมยังได้จัดทำหลักสูตรเฉพาะด้าน (CESE's) - การตรวจสอบการควบคุมทางการเงินสำนักเลขาธิการการบริหารและการบริหารและเทคนิคศุลกากรซึ่งได้มอบปริญญา Licenciatura ด้วยเช่นกัน ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีก่อนหน้านี้ นี้ได้รับการแปลในทางปฏิบัติเพื่อให้ "คุณสมบัติเทียบเท่ากับปริญญาเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและเป็นมืออาชีพ" ในปีพ. ศ. 2534 EESC ได้รับการจัดทำขึ้นในด้านการบัญชีและบริหารตามด้วยการแปลเฉพาะด้านซึ่งเป็นปี 2538

ในตอนท้ายของปีการศึกษา ISCAP วางลงบนตลาดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเอสคอมในการตรวจสอบการบริหารการเงินการบัญชีและบริหารธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านการจัดการการค้าระหว่างประเทศ (การบริหารระหว่างประเทศและการบริหารศุลกากร) ISCAP เริ่มสอนในด้านการบัญชีและบริหาร (การบัญชีและบริหารการจัดการด้านการเงินและการตรวจสอบ) การค้าระหว่างประเทศภาษาและสำนักเลขาธิการ (เลขานุการสาขา) ในปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) การบริหารและการจัดการเฉพาะทาง) และการตลาดในปีการศึกษา 2544/2545 ยังได้มีการบริหารจัดการภาครัฐด้วย

ด้วยการเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2539 ISCAP ได้รับปริญญาโทด้านบัญชีและบริหารจากมหาวิทยาลัยมินโฮและร่วมกับสถาบันโปลีเทคนิคแห่งปอร์โตเมื่อปลายทศวรรษนี้ แม้ว่าจะมีการเปิดตัวในปีพ. ศ. 2539 การย้ายไปอาคารใหม่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วในเดือนพฤศจิกายน

ในปีการศึกษา 2546/2547 สาขาการแปลพิเศษจะเรียกว่าการแปลและการตีความเฉพาะทางซึ่งได้รับการอนุมัติโดยกฎการบริหาร 602/2003 จากวันที่ 21 กรกฎาคม ในปี 2547/2548 ได้มีการสร้างหลักสูตรการสื่อสารทางธุรกิจขึ้นในระดับปริญญาตรีโดยในรอบที่ 1 ยังได้รับปริญญาตรี (6 ภาคการศึกษา) และที่ 2 ปริญญาตรี (2 ภาคการศึกษา) ได้รับการอนุมัติตามข้อบังคับการบริหารฉบับที่ 161/2549 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ เขาประสบความสำเร็จจากรุ่นก่อนโดยมีระยะเวลาทั้งหมดเพียงสี่ปี อย่างไรก็ตามแผนนี้จะมีผลเหนือกว่าในปีการศึกษานั้นและปัจจุบันเพียงพอกับข้อตกลงของโบโลญญาซึ่งโดยนัยคือการกำหนดระดับการศึกษาในเวลาเพียงสามปี นอกจากนี้ยังรอการอนุมัติการดำเนินการของ Masters ที่มีชื่อเดียวกันซึ่งคาดว่าจะมีระยะเวลา 4 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2548/2549 หลักสูตรภาษาและเลขาธิการได้รับการปรับให้เข้ากับข้อตกลง Bologna ด้วยการใช้ชื่อ "คำแนะนำและการแปล" ซึ่งมีระยะเวลาเพียง 6 ภาคการศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้เสนอการดำเนินการของปริญญาโทสามหลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ การแปลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (พื้นที่ทางวิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศและวรรณคดี) การแปลและการตีความเฉพาะด้าน (ด้านภาษาวิทยาศาสตร์และวรรณคดี) และที่ปรึกษาการจัดการ (นักวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ธุรกิจ)

ในปีการศึกษา 2550/2551 หลักสูตรการบัญชีและบริหารหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการตลาดที่สอดคล้องกับข้อตกลงโบโลญญ่าได้เริ่มใช้งาน องศาตอนนี้มี 6 ภาคการศึกษา แต่การค้าระหว่างประเทศและการตลาดยังคงรอการอนุมัติ

หลักสูตรที่สอนใน:
  • Portuguese (Portugal)

โรงเรียนนี่ยังได้เสนอ:

ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

หลักสูตรปริญญาโทสาขา Intercultural Studies for Business เปิดโลกทัศน์ใหม่ระดับนานาชาติสำหรับนักเรียน หลักสูตรได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นระยะเวลา 6 ปีโดยหน่วยงานระด ... [+]

วัตถุประสงค์

หลักสูตรปริญญาโทสาขา Intercultural Studies for Business เปิดโลกทัศน์ใหม่ระดับนานาชาติสำหรับนักเรียน หลักสูตรได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นระยะเวลา 6 ปีโดยหน่วยงานระดับประเทศเพื่อรับรองระบบ A3E ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความเชี่ยวชาญสูงหลักสูตรปริญญาโทจึงเสนอหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่นภาษาจีน (ภาษาจีนกลาง) และภาษาและวัฒนธรรมอาหรับสำหรับธุรกิจวัฒนธรรมและการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างประเทศตลอดจนภาษาอังกฤษฝรั่งเศส วัฒนธรรมสเปนและเยอรมันสำหรับธุรกิจ... [-]

โปรตุเกส ปอร์โต
ตุลาคม 2019
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ

หลักสูตรผู้บริหาร

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วงจรการเรียนรู้ช่วยให้ได้มาซึ่งความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุที่กว้างใหญ่และซับซ้อนที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานแบบเต็มประสิทธิภาพแบบไดนา ... [+]

วัตถุประสงค์

การจัดการองค์กร - การจัดการสาขาของ บริษัท (การร่วมงานกับ APNOR)

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วงจรการเรียนรู้ช่วยให้ได้มาซึ่งความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุที่กว้างใหญ่และซับซ้อนที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานแบบเต็มประสิทธิภาพแบบไดนามิกและมีประสิทธิภาพสูงของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการในสาขาและกิจกรรมด้านความรู้ใด ๆ... [-]

โปรตุเกส ปอร์โต
ตุลาคม 2019
Portuguese (Portugal)
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

มหาบัณฑิตด้านการตลาดดิจิทัลมีเป้าหมายที่จะนำเสนอองค์ประกอบของนวัตกรรมใน บริษัท ขนาดเล็กซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดมักอยู่ในแผนกเดียวและผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมทั้งห ... [+]

วัตถุประสงค์

มหาบัณฑิตด้านการตลาดดิจิทัลมีเป้าหมายที่จะนำเสนอองค์ประกอบของนวัตกรรมใน บริษัท ขนาดเล็กซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดมักอยู่ในแผนกเดียวและผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมทั้งหมดของฟังก์ชันเชิงพาณิชย์ ใน บริษัท ขนาดใหญ่ตรงกันข้ามการมีแผนกมากกว่าหนึ่งแผนกโดยมีช่างเทคนิคระดับกลางและหัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการแต่ละสาขาหรือสำหรับแต่ละพื้นที่การตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และ / หรือแบรนด์เป็นตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญประเภทนี้และเป็นผลมาจากความชำนาญด้านการตลาด... [-]

โปรตุเกส ปอร์โต
ตุลาคม 2019
Portuguese (Portugal)
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

ปริญญาโทนี้มุ่งเน้นที่การรวมกันของความรู้ความคิดการคิดเชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้หลักสูตรพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ บริษัท องค์กรหรือสถาบันต่างๆโดยมุ่งให้ตัว ... [+]

วัตถุประสงค์

ปริญญาโทนี้มุ่งเน้นที่การรวมกันของความรู้ความคิดการคิดเชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้หลักสูตรพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ บริษัท องค์กรหรือสถาบันต่างๆโดยมุ่งให้ตัวเองเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาด้านวิชาการของโปรตุเกส ครอบคลุมพื้นที่นิวเคลียร์เช่นการบริหารเศรษฐศาสตร์กฎหมายและสารสนเทศหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการทำให้เป็นสากลที่ประสบความสำเร็จของ บริษัท ชาวโปรตุเกส... [-]

โปรตุเกส ปอร์โต
ตุลาคม 2019
Portuguese (Portugal)
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

ข้อมูลมหาบัณฑิตในธุรกิจ (MIE) นำเสนอตัวเองในฐานะการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมด้านสารสนเทศในโปรตุเกสเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำหน้าที่ของผู้จัดการข้อมูลในบริบททางธุรกิจได้ ... [+]

วัตถุประสงค์

ข้อมูลมหาบัณฑิตในธุรกิจ (MIE) นำเสนอตัวเองในฐานะการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมด้านสารสนเทศในโปรตุเกสเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำหน้าที่ของผู้จัดการข้อมูลในบริบททางธุรกิจได้

ในบริบทปัจจุบัน MIE ตอบสนองต่อความท้าทายในการส่งเสริมความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมสร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาหลายด้านซึ่งสามารถทราบข้อมูลเป็นคุณค่าทางยุทธศาสตร์ที่จำเป็นต่อการจัดการองค์กรธุรกิจ ผู้สำเร็จการศึกษาเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการใช้ข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพของ บริษัท... [-]

โปรตุเกส ปอร์โต
ตุลาคม 2019
Portuguese (Portugal)
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

Master in Management Advising มุ่งเน้นที่การผสมผสานของความคิดเชิงแนวคิดการคิดเชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้หลักสูตรพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ บริษัท องค์กรหรือส ... [+]

วัตถุประสงค์

Master in Management Advising มุ่งเน้นที่การผสมผสานของความคิดเชิงแนวคิดการคิดเชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้หลักสูตรพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ บริษัท องค์กรหรือสถาบัน ครอบคลุมพื้นที่หลักเช่นที่ปรึกษาและการสื่อสารองค์กรการจัดการเศรษฐศาสตร์บัญชีสารสนเทศกฎหมายภาษาและวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และคณิตศาสตร์จะเสนอให้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานผ่าน การซื้อทักษะขั้นสูงโดยที่ปรึกษาการจัดการในอนาคต... [-]

โปรตุเกส ปอร์โต
ตุลาคม 2019
Portuguese (Portugal)
นอกเวลา
2 - 2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

ธุรกิจการเงินที่พัฒนาขึ้นในบริบทปัจจุบันของการจัดการธุรกิจเป็นเครื่องมือการจัดการพิเศษสำหรับการสร้างมูลค่าของ บริษัท ปริญญาโทสาขาการเงินธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฝึก ... [+]

วัตถุประสงค์

ธุรกิจการเงินที่พัฒนาขึ้นในบริบทปัจจุบันของการจัดการธุรกิจเป็นเครื่องมือการจัดการพิเศษสำหรับการสร้างมูลค่าของ บริษัท

ปริญญาโทสาขาการเงินธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฝึกอบรมเฉพาะทางที่มีคุณภาพสูงในด้านการจัดการทางการเงินของ บริษัท โดยนำเสนอความรู้ด้านเทคนิค / วิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติโดยเน้นการตอบสนองความต้องการด้านการฝึกอบรมของผู้ที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพในการบริหารการเงินของ บริษัท ตลอดจนผู้ที่ทำงานและตั้งใจที่จะปรับปรุงความรู้ .... [-]

โปรตุเกส ปอร์โต
ตุลาคม 2019
Portuguese (Portugal)
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

ปริญญาโทด้านบัญชีและการเงินมุ่งมั่นพัฒนาทักษะและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาบัญชีและธุรกิจการเงิน วัตถุประสงค์หลักของ บริษัท คือการพัฒนาทักษะและความรู้ทางเทคนิคในพื้นที่ทางการเงิ ... [+]

วัตถุประสงค์

ปริญญาโทด้านบัญชีและการเงินมุ่งมั่นพัฒนาทักษะและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาบัญชีและธุรกิจการเงิน วัตถุประสงค์หลักของ บริษัท คือการพัฒนาทักษะและความรู้ทางเทคนิคในพื้นที่ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบัญชีการจัดเก็บภาษีและการคลังขององค์กรรวมถึงการให้โอกาสในการทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ให้ลึกซึ้งและเข้าใกล้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในพื้นที่เหล่านี้... [-]

โปรตุเกส ปอร์โต
ตุลาคม 2019
Portuguese (Portugal)
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

ปริญญาโทด้านโลจิสติกส์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วม (ผู้เชี่ยวชาญและผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุดในด้านการจัดการด้านวิศวกรรมและด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง) การฝึกอบร ... [+]

วัตถุประสงค์

MASTER IN LOGISTICS (ห้างหุ้นส่วนกับ APNOR)

ปริญญาโทด้านโลจิสติกส์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วม (ผู้เชี่ยวชาญและผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุดในด้านการจัดการด้านวิศวกรรมและด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง) การฝึกอบรมที่เป็นของแข็งในด้านการจัดการและองค์กรอุตสาหกรรมรวมถึงการได้รับทักษะในด้านความชำนาญพิเศษ โลจิสติก... [-]

โปรตุเกส ปอร์โต
ตุลาคม 2019
Portuguese (Portugal)
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ

30 anos IPP - ISCAP