อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

Instituto Europeo de Posgrado ตั้งอยู่ในประเทศสเปนเป็นคณะวิชาธุรกิจที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ออนไลน์และปริญญาโทออนไลน์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน มีการให้ชั้นเรียนมากกว่า 1 ล้านชั่วโมงต่อปีผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักเรียนจากประเทศต่างๆโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและโรงเรียนธุรกิจ วิทยาเขตออนไลน์ช่วยให้ทั้งครูและนักเรียน ...

หลักสูตรที่สอนใน:
สเปน
ปัจจุบันโปรแกรมที่จะแสดง

กรุณาปรับแต่งการค้นหาดังกล่าวข้างต้นให้ตรวจสอบประเภทที่เป็นที่นิยมของเราด้านล่างหรือดำเนินการค้นหาคำหลัก


... or simply by choosing your degree:

Location address
Instituto Europeo de Posgrado,
C/ Caléndula 93,
Edificio J (Miniparc III)

Madrid, Community of Madrid, 28109 ES
Social Media
Location address
Spain Online, ES