Siam Technology College

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ประวัติความเป็นมาของ Siam Technology College

Siam Technology College เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ความใฝ่ฝันของ Siam Technology College คือการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วยทฤษฎีและส่วนที่เป็นประโยชน์ในสาขาต่างๆโดยการให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยี ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก Siam Technology College นั้นมีคุณสมบัติที่น่าพอใจซึ่งตรงกับตลาดแรงงานเนื่องจากผู้สำเร็จการศึกษาใช้ภูมิปัญญาและทักษะวิชาชีพเพื่อช่วยให้ประเทศพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม (Industrialization) Siam เป็นความมุ่งมั่นของ Siam Technology College ในการเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมเช่นประเทศไทย แต่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่เส้นทางที่ดร. ณรงค์มงคลวานิชหวังไว้ ดร. ณรงค์มงคลวานิชเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อความต้องการทางสังคมที่คาดการณ์ไว้ว่าเขาขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณสมบัติทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวดร. ณรงค์มงคลวานิชจึงตัดสินใจที่จะเปิดสถาบันวิชาชีพเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อให้ความรู้และทักษะด้านศิลปกรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2508 โดยมีชื่อว่า "สถาบันเทคโนโลยีแห่งสยาม" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมุ่งมั่น ก้าวไปข้างหน้า. เป็นเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา "สถาบันเทคโนโลยีแห่งสยามได้เปลี่ยนชื่อเป็น" Siam Technology College (สยามเทค) "โดยการเพิ่มแผนกพาณิชย์ลงในหลักสูตรจากโรงเรียน Siam Technology College (สยามเทค) ที่ยืนอยู่ในระดับแนวหน้าของโรงเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย ด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ การเติบโตและความผูกพันของสถาบันดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์แก่เยาวชนและสังคมในประเทศไทยที่จะเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ติดตาม Siam ในปี 2548 เป็นปีที่ 40 ของสถาบันการศึกษาและถือเป็นก้าวใหม่ในการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่ดร. ณรงค์มงคลวานิชกล่าว จากนั้น Siam Technology College เทคฯ ได้จัดโครงการรณรงค์ใหม่ที่เรียกว่า " Siam Technology College " เพื่อดำเนินการต่อความมุ่งมั่นของดร. ณรงค์มงคลวานิชเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อสร้างแรงงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นและมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นโดยการผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปิดสอน " Siam Technology College " ในปีพ. ศ. 2549 Siam Technology College มีพื้นที่รวมประมาณ 816.75 ตารางเมตรติดกับ " Siam Technology College (Siam Tech) โดยแบ่งแยกระหว่างสถาบันทั้งสองอย่างเป็นสัดส่วน ในปีแรกของ " Siam Technology College " ไฮไลท์เกี่ยวกับความต่อเนื่องของการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาจาก " Siam Technology College สยาม (สยามเทค)" Siam Technology College เปิดรับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจที่สนับสนุนหลักสูตรทั้งหมดที่ Siam Technology College สยาม (สยามเทค) หลังจากนั้น Siam Technology College ขยายสาขาวิชาที่จำเป็นต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยโดยเน้นความต่อเนื่องทางการศึกษาและความเท่าเทียมกันของนักศึกษาคนอื่น ๆ ที่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ

ดูโปรแกรมปริญญาโท » ดู หนังสือรับรอง » ดู BAs »

โปรแกรม

โรงเรียนนี่ยังได้เสนอ:

ปริญญามหาบัณฑิต

คุรุศาสตรมหาบัณฑิต ในการเรียนรู้แบบดิจิทัลและเป็นผู้นำ

Online เต็มเวลา นอกเวลา 18  June 2019 ประเทศไทย Bangkok + เพิ่มขึ้น 1

ออนไลน์นี้ ม.ช. 100% ใน Digital Learning and Leading เป็นโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในปัจจุบัน โปรแกรมนี้จะทำให้คุณมีความมั่นใจและทักษะในการสร้างสภาพแวดล้อมที่โต้ตอบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดและกระตุ้นให้นักเรียน [+]

คุรุศาสตรมหาบัณฑิต ในการเรียนรู้แบบดิจิทัลและเป็นผู้นำ

ออนไลน์นี้ ม.ช. 100% ใน Digital Learning and Leading เป็นโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในปัจจุบัน โปรแกรมนี้จะทำให้คุณมีความมั่นใจและทักษะในการสร้างสภาพแวดล้อมที่โต้ตอบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดและกระตุ้นให้นักเรียน... [-]