European University

สถานที่

ทบิลิซี

Address
Administrative Building
Tbilisi, 0141, Guramishvili Avenue 76

ทบิลิซี, ทบิลิซี, จอร์เจีย

ทบิลิซี

Address
The Building of the Faculty of Medicine
Tbilisi, 0189, Sarajishvili Street 17

ทบิลิซี, ทบิลิซี, จอร์เจีย

แกลเลอรี

โปรแกรม

โรงเรียนนี่ยังได้เสนอ:

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ