Nazarbayev University

สถานที่

นูร์สุลต่าน

Address
Qabanbay Batyr Avenue,53
010000 นูร์สุลต่าน, คาซัคสถาน

แกลเลอรี

โปรแกรม

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ