อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

جامعة حمد بن خليفة

جامعة حمد بن خليفة ซึ่งเป็นสมาชิกของมูลนิธิกาตาร์เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชนก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2553 เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมูลนิธิเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์ มหาวิทยาลัย جامعة حمد بن خليفة เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่กำลังทำงานอยู่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในรัฐกาตาร์และภูมิภาคตลอดจนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตำแหน่งและผลกระทบทั่วโลกในเวลาเดียวกัน

جامعة حمد بن خليفة มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสที่หาตัวจับยากในการค้นคว้าและค้นพบซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์การเรียนการสอนในทุกระดับโดยใช้แนวทางสหสาขาวิชาชีพที่มุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาต่างๆ

จากความมุ่งมั่นในกาตาร์เนชั่นแนลวิชั่น 2030 جامعة حمد بن خليفة มุ่งมั่นที่จะสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ผ่านประสบการณ์ทางวิชาการที่หลากหลายและระบบการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยความรู้และความคิดสร้างสรรค์นักเรียนจะมีโอกาสที่ดีในการคิดค้นนวัตกรรมและโซลูชั่นใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาชุมชนและโลกของพวกเขาโดยรวม

สมาชิก جامعة حمد بن خليفة นักศึกษาคณาจารย์เจ้าหน้าที่คู่ค้าและผู้นำเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของการศึกษาระดับสูงและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างผลดีต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศ

วิสัยทัศน์

جامعة حمد بن خليفة ปรารถนาที่จะเป็น جامعة حمد بن خليفة ที่มีการบุกเบิกการปฏิบัติการศึกษาและการวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายที่รัฐกาตาร์และโลกเผชิญหน้าโดยทั่วไป

ข้อความ

جامعة حمد بن خليفة กำลังพัฒนาโปรแกรมด้านการศึกษาแบบรวมในระดับโลกตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระดับชาติเพื่อกระชับความร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศที่สำคัญ มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมผู้นำในอนาคตสร้างเศรษฐกิจที่มีฐานความรู้และสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบทั่วโลก

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

โรงเรียนนี่ยังได้เสนอ:

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

Hamad bin Khalifa University

ปริญญาโทสาขาการเงินอิสลามที่ QFIS มีนักเรียนเข้าใจอย่างละเอียดของกฎระเบียบชาริอะฮ์และคำสอนของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการคลัง โปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที ... [+]

ปริญญาโทในการเงินอิสลาม ปริญญาโทสาขาการเงินอิสลามที่ QFIS มีนักเรียนเข้าใจอย่างละเอียดของกฎระเบียบชาริอะฮ์และคำสอนของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการคลัง โปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมกั... [-]
กาตาร์ Doha
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Hamad bin Khalifa University

Cybersecurity คือสาขาวิชาที่มุ่งเน้นประเด็นด้านการป้องกันข้อมูลในทุกระดับของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และสร้างความเชื่อมั่นในความเชื่อถือได้ หลักสูตร Maste ... [+]

Cybersecurity คือสาขาวิชาที่มุ่งเน้นประเด็นด้านการป้องกันข้อมูลในทุกระดับของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และสร้างความเชื่อมั่นในความเชื่อถือได้ หลักสูตร Master of Science ใน Cybersecurity ได้รับการออกแบบมาเพื่อฝึกอบรมผู้สำเร็จการศึกษาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพนักธุรกิจผู้นำและนักวิจัยและให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีขั้นสูงในโลกไซเบอร์การกำหนดนโยบายและจริยธรรมทางด้านไอทีและวิธีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ... [-]

กาตาร์ Doha
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Hamad bin Khalifa University

โครงการปริญญาโทด้านการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน جامعة حمد بن خليفة ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านพลังงานที่ยั่งยืนและผลกระทบจากการก่อสร้างการขนส่งและการผลิตในเมืองเกี ... [+]

โครงการปริญญาโทด้านการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน جامعة حمد بن خليفة ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านพลังงานที่ยั่งยืนและผลกระทบจากการก่อสร้างการขนส่งและการผลิตในเมืองเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการนี้ยังชี้ให้เห็นถึงตัวเร่งปฏิกิริยาของอุตสาหกรรมนโยบายที่ยั่งยืนและผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การวิจัยที่แท้จริงและตรงตามเป้าหมายเป็นองค์ประกอบหลักของสององศาวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์พลังงานและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรสหสาขาวิชาชีพช่วยให้มีส่วนร่วมและสหวิทยาการเช่นเดียวกับการสร้างความรู้พื้นฐานซึ่งจะพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาด้านพลังงานช่วยให้บัณฑิตสามารถใช้เครื่องมือในการติดตามเส้นทางอาชีพต่างๆได้... [-]

กาตาร์ Doha
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Hamad bin Khalifa University

สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมเป็นสาขาที่เกิดขึ้นใหม่โดยเกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลพื้นฐานจากข้อมูลดิจิทัลจำนวนมหาศาลที่สร้างขึ้นทุกวันโดย บริษัท ผู้ใช้และอุปกรณ์โปรแกรมน ... [+]

สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมเป็นสาขาที่เกิดขึ้นใหม่โดยเกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลพื้นฐานจากข้อมูลดิจิทัลจำนวนมหาศาลที่สร้างขึ้นทุกวันโดย บริษัท ผู้ใช้และอุปกรณ์โปรแกรมนี้มุ่งเน้นไปที่การค้นหาวิธีการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในด้านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลพื้นฐานจากข้อมูลดิจิทัลจำนวนมหาศาลทำให้ได้รับความรู้และทักษะที่มีคุณค่ารวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยม... [-]

กาตาร์ Doha
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Hamad bin Khalifa University

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน جامعة حمد بن خليفة มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนรวมทั้งผลกระท ... [+]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน جامعة حمد بن خليفة มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนรวมทั้งผลกระทบของการพัฒนามนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมสาเหตุและผลกระทบของมลพิษวิธีการควบคุมและผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรธรรมชาติของประชากรโลก ผ่านโครงการนักศึกษาทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นและมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรวิชาสหสาขาวิชาชีพสร้างพื้นฐานความรู้ที่จะพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีเครื่องมือในการติดตามเส้นทางอาชีพต่างๆ... [-]

กาตาร์ Doha
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ

ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต

Hamad bin Khalifa University

เราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิธีการรวมเข้ากับสังคมของเราส่งผลต่อวิธีที่เราได้ยินและสร้างข่าวการแสดงออกและถ่ายทอดเพลงและการใช้โซเชียลมีเดียของเรา ไม่ ... [+]

เราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิธีการรวมเข้ากับสังคมของเราส่งผลต่อวิธีการที่เราได้ยินและสร้างข่าวการแสดงถ่ายทอดและแบ่งปันเพลงและใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่มีภูมิภาคใดเป็นตัวแทนของความเป็นจริงมากกว่าในตะวันออกกลางกลุ่มอายุน้อยกว่า 25 ปีแสดงถึงประชากรเกือบ 60% ของประชากรวัฒนธรรมดิจิทัลกลายเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลมากขึ้นในวัฒนธรรมตะวันออกกลาง... [-]

กาตาร์ Doha
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Hamad bin Khalifa University

MA ในสตรีในสังคมและการพัฒนาเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของสตรีในบริบทของการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจในตะวันออกกลาง โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใ ... [+]

MA ในสตรีในสังคมและการพัฒนาเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของสตรีในบริบทของการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจในตะวันออกกลาง โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่ผู้หญิงในตะวันออกกลางเผชิญและบทบาทที่หลากหลายที่พวกเขาเล่นและยังคงมีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมที่ต้องการ... [-]

กาตาร์ Doha
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Hamad bin Khalifa University

การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาการศึกษาอิสลามเสนอโอกาสที่นักเรียนจะได้รับการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพและสหวิทยาการที่หลากหลายโดยมีวิชาหลักหลายวิชาทำให้พวกเขาสามารถศึกษาต่อใน ... [+]

การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาการศึกษาอิสลามเสนอโอกาสที่นักเรียนจะได้รับการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพและสหวิทยาการที่หลากหลายโดยมีวิชาหลักหลายวิชาทำให้พวกเขาสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาอิสลามสมัยใหม่ได้

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามแบบดั้งเดิมและนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในบริบทของความท้าทายที่เราเผชิญในสังคมยุคใหม่แม้ว่าการศึกษาอิสลามจะได้รับการสอนอย่างกว้างขวางภายในมหาวิทยาลัยทั่วโลกการวิจัยและการวิจัยสหวิทยาการ جامعة حمد بن خليفة เป็นเรื่องที่ไม่เหมือนใคร... [-]
กาตาร์ Doha
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Hamad bin Khalifa University

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาแปลศาสตร์เป็นหลักสูตรสองปีที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมนักแปลที่มีทักษะสูงในสาขาธุรกิจและพาณิชยศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปลวรรณกรรมการแปลข้อค ... [+]

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาแปลศาสตร์เป็นหลักสูตรสองปีที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมนักแปลที่มีทักษะสูงในสาขาธุรกิจและพาณิชยศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปลวรรณกรรมการแปลข้อความสื่อและการแปลให้กับองค์กรระหว่างประเทศ

ผู้แปลเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติตามการฝึกอบรมโดยอาศัยเทคโนโลยีการแปลและประสบการณ์ที่ได้รับจากโอกาสในการฝึกอาชีพ ด้านทฤษฎีของโปรแกรมยังสนับสนุนการวิจัยขั้นสูงและการตรวจสอบทางปัญญาซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานที่ดีในการประกอบวิชาชีพและจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาการศึกษาด้านการแปล... [-]

กาตาร์ Doha
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Hamad bin Khalifa University

ปริญญาโทแปลโสตมุ่งเน้นไปที่การแปลเสียงภาพหรือวัสดุโสต ซึ่งรวมถึงการทำสำเนาและซับไตเติ้ลของภาพยนตร์รายการโทรทัศน์และวิดีโออื่น ๆ โปรแกรมนี้ยังสอนนักเรียนเกี่ยวกับคำบรรยายส ... [+]

แมสซาชูเซตในการแปลภาพและเสียง ปริญญาโทแปลโสตมุ่งเน้นไปที่การแปลเสียงภาพหรือวัสดุโสต ซึ่งรวมถึงการทำสำเนาและซับไตเติ้ลของภาพยนตร์รายการโทรทัศน์และวิดีโออื่น ๆ โปรแกรมนี้ยังสอนนักเรียนเกี่ยวกับคำบรรยายสำหรับคนหูหนวกและหูตึง, เสียงคำอธิบาย... [-]
กาตาร์ Doha
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ

หลักสูตรผู้บริหาร

Hamad bin Khalifa University

Hamad bin Khalifa มหาวิทยาลัยปริญญาโทบริหารในด้านพลังงานและทรัพยากรมีวิธีการใหม่ ๆ ในการศึกษาด้านการพลังงานและทรัพยากร (E & R) โดยการบูรณาการสาขาของการเมืองนโยบายสาธา ... [+]

ปริญญาโทบริหารในด้านพลังงานและทรัพยากร Hamad bin Khalifa มหาวิทยาลัยปริญญาโทบริหารในด้านพลังงานและทรัพยากรมีวิธีการใหม่ ๆ ในการศึกษาด้านการพลังงานและทรัพยากร (E & R) โดยการบูรณาการสาขาของการเมืองนโยบายสาธารณะ, เทคโนโลยี, การเงิน, การจัดการและกลยุทธ์ โปรแกร... [-]
กาตาร์ Doha
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
16 เดือน
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ