ปริญญาโทสาขาการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์

Universidad del Este (UNE)

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาโทสาขาการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์

Universidad del Este (UNE)

UNE เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐฯและมีราคาไม่แพงซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและสเปนได้อย่างคล่องแคล่ว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่มีความต้องการสูงนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้โรงเรียนการศึกษาระดับมืออาชีพ (Programa AHORA) ที่ Universidad del Este (UNE) มอบ ปริญญาโทสาขาการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์โดยมีสาขาวิชาเฉพาะ 3 สาขา ได้แก่ การท่องเที่ยวด้านกีฬาการท่องเที่ยวด้านอาหารและการท่องเที่ยวทางการแพทย์ การศึกษาระดับปริญญาโทนี้ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือของ UNE International School of Hospitality and Culinary Arts และคณะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทนี้จะแสดงให้เห็นถึงความรู้และทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์การเงินการบัญชีการตลาดการขายเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พวกเขาจะมีโอกาสในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เปอร์โตริโกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจะระบุทางเลือกของโครงการต่างๆใน บริษัท ต่างๆที่เน้นการแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวในองค์กรและสมาคมท้องถิ่นระดับประเทศและระดับนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์ทางวิชาการในโครงการนี้สร้างงานวิจัยที่มุ่งเป้าไปที่ภาคการท่องเที่ยวของเปอร์โตริกันซึ่งรวมเอาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา:

  1. พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำและสร้างวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวใหม่ ๆ
  2. เปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวให้เป็นผลงานที่มีคุณค่าและเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งในเปอร์โตริโกและในระดับสากล
  3. มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยการสร้างงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  4. จัดการ บริษัท เหตุการณ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว
  5. โปรโมตและวางตำแหน่งเปอร์โตริโกให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกหลายระดับ
  6. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเปอร์โตริโก
  7. ส่งเสริมการพัฒนาตลาดเฉพาะรายโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิง Gastronomic Tourism
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
  • สเปน


อัพเดทล่าสุดวันที่ March 6, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
ระยะเวลา
1 - 2 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
11,000 USD
ราคานี้ใช้สำหรับการเรียน 39 ภาคการศึกษาในช่วงภาคเรียนที่สามและภาคฤดูร้อนหนึ่งแห่งและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Information
Deadline
Locations
ประเทศเปอร์โตริโก - Carolina, Carolina
วันเริ่มต้น : เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
Rolling Admissions
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
เปิดรับลงทะเบียน
ประเทศเปอร์โตริโก - Carolina, Carolina
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
Rolling Admissions
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด