ทำไมต้องเป็นนายนี่?

เลือก Universidad Tecmilenio

 • ความน่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จสำหรับมืออาชีพ เพื่อให้คุณได้รับความน่าเชื่อถือเราจะรับรองคุณทุกสิ่งที่คุณเรียนรู้
 • เรามีครูเฉพาะทางด้านทรัพยากรบุคคลการบริหารและจิตวิทยา
 • นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่คุณแล้วเรายังสอนให้คุณพัฒนาทักษะทางสังคมของคุณ
 • เพื่อให้ประสบการณ์ของคุณเป็นสากลเรามีแผนการแลกเปลี่ยน
 • ด้วยความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเราคุณสามารถติดต่อกับสถาบันต่างๆที่อุทิศตนเพื่อสรรหาและพัฒนาความสามารถของมนุษย์

การเป็นส่วนหนึ่งของ Universidad Tecmilenio จะดีขึ้น

 • หนึ่งในข้อได้เปรียบของการเรียนที่ Universidad Tecmilenio ก็คือคุณจะทำงานที่ก้าวเดียวกับที่ทำงาน อัปเดตตัวเอง
 • เมื่อถึงเวลาที่คุณเรียนจบคุณจะมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
 • ทรัพยากรมนุษย์การฝึกอบรมหรือพฤติกรรมขององค์กร? เราจะแนะนำให้คุณสมบูรณ์แบบในพื้นที่ที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

ฉันจะได้รับอะไร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาทรัพยากรบุคคลคุณสามารถ:

 • แก้ปัญหาการบริหารทุนมนุษย์การจัดแนวการตัดสินใจกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • สร้างและจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุนมนุษย์
 • ใช้กลยุทธ์ในการฝึกอบรมและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์นำทางสมรรถนะและอาชีพของประชาชน
 • ตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ของคนในองค์กร

หลักสูตร

1 °

 • พื้นฐานการบริหาร
 • การบัญชีและการเงิน
 • วิธีการเชิงปริมาณสำหรับการตัดสินใจ

2 °

 • เศรษฐกิจ
 • การจัดการการดำเนินงาน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

3 °

การตัดสินใจทางบริหารและทางการเงินทิศทางเชิงกลยุทธ์การตลาด

4 °

 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบยุทธศาสตร์
 • พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร
 • ระเบียบวิธีวิจัย

5 °

 • กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่สร้างสรรค์
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • การพัฒนาโครงการภาคสนาม
หลักสูตรที่สอนใน:
 • สเปน

ดูอีก 6 หลักสูตรที่เสนอโดย Universidad Tecmilenio »

หลักสูตรนี้ ออนไลน์, เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
กรกฎาคม 2020
Duration
นอกเวลา
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2020
วันหมดเขตรับสมัคร

กรกฎาคม 2020

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ