Filter
ปริญญาโทศิลปศาสตร์
อาร์เมเนีย Yerevan Yerevan ประเภทการศึกษา: ทั้งหมด จังหวะ: ทั้งหมด

MA Yerevan - MA programs Yerevan - MA Yerevan

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ MA เป็นส่วนใหญ่ของจำนวนปริญญาโทหรือปริญญาโทที่พวกเขาเป็นที่รู้จักกันทั่วไปซึ่งมีความเข้มข้นที่สูงขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์และมุ่งเน้นน้อยลงในการปฏิบัติในห้องเรียน

ประเทศในช่วงปี 1600 นี้ได้รับการจัดอันดับสูงในแง่ของระดับความรู้ นี่คือสาเหตุที่เหนือกว่าของการศึกษาที่ประชาชนได้รับ พวกเขามีการศึกษาที่มีคุณภาพในการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาว่าที่ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในหมู่นักเรียน

จำนวนมากของมหาวิทยาลัยในอาร์เมเนียตั้งอยู่ในเยเรวานซึ่งมีจำนวนมากของพวกเขาเป็นเจ้าของโดยเอกชนเมื่อเทียบกับรัฐเป็นเจ้าของ ทุกปีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

MA Yerevan - Take your MA Yerevan. Get all MA program and school information. Save time and contact the school directly here!

อ่านเพิ่มเติม อ่านบทย่อ

ผลลัพธ์

American University of Armenia

โปรแกรมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและทุนการศึกษาการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมความเป็นผู้นำความซื่อสัตย์และการบริการสู่สังคมอย่างยั่งยืน ... [+]

พันธกิจ

โปรแกรมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและทุนการศึกษาการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมความเป็นผู้นำความซื่อสัตย์และการบริการสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมพยายามที่จะ:

ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นของครูสอนภาษาอังกฤษโดยมอบประกาศนียบัตรและหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL)ตอบสนองความต้องการทางวิชาการของนักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ AUA โดยการให้คำแนะนำในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทั่วไปและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพของคณาจารย์และนักศึกษา... [-]
อาร์เมเนีย Yerevan