MASTERSTUDIES

การกีฬา ประเทศเยอรมัน - การกีฬา programs ประเทศเยอรมัน การกีฬา

ปริญญาโทเป็นหลักสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะปรับปรุงการศึกษาคณิตศาสตร์ทั่วไปของพวกเขาหรือที่จะสอน

การศึกษาทางวิชาการด้านการกีฬา โดยทั่วไปจะมุ่งเน้นไปที่การออกกำลังกายหรือกลยุทธ์และการทำธุรกิจกีฬา เพื่อเตรียมนักเรียนในการจัดการองค์กรกีฬาทีมโค้ชหรือสอน หรือแนะนำการฝึกการออกกำลังกายในโรงเรียนหรือสำหรับนักกีฬา

เยอรมนีอย่างเป็นทางการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐรัฐสภาในยุโรปตะวันตกกลาง ประเทศประกอบด้วย 16 รัฐและเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเบอร์ลิน

การกีฬา ประเทศเยอรมัน - Take your MA ประเทศเยอรมัน. All MA program and school information. Save time and contact the school in ประเทศเยอรมัน here!

2 ผลการค้นหาสำหรับ การกีฬา, ประเทศเยอรมัน Filter

แม่ในการกีฬาและการจัดการการท่องเที่ยว

Lithuanian Sports University
ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
ต.ค. 2021
<
เต็มเวลา
<
18 เดือน
30 มิ.ย. 2021
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

เป้าหมายของโครงการคือการให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการและการบริหารธุรกิจเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่มีความรับผิดชอบทางจริยธรรมด้วยทักษะความคิดสร้างสรรค์และผู้ประกอบการที่ ...

อ่านเพิ่มเติม

MA International Sport & Event Management

University of Europe for Applied Sciences
ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ภาคเรียน
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

กีฬาและเหตุการณ์สำคัญสามารถส่งผลกระทบทางอารมณ์ได้มาก ภาคกีฬาและกิจกรรมกำลังเฟื่องฟู ปัจจุบันธุรกิจเป็นสากลและอุตสาหกรรมกีฬาและกิจกรรมก็ไม่มีข้อยกเว้น หลักสูตรปริญญาโท Internat ...

อ่านเพิ่มเติม