หมวดหมู่ยอดนิยม

หลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาโทศิลปศาสตร์ (MA ย่อหรือ MA) เป็นวุฒิการศึกษาที่มอบให้โดยมหาวิทยาลัยทั่วโลก การลงเรียนปริญญาโทศิลปศาสตร์นั้นสามารถได้รับผลดีต่างๆมากมาย ทั้งฝึกทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหา เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

นอกจากนี้ เมื่อจบปริญญาโทศิลปศาสตร์สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอก (PhD) ได้เช่นกัน มีวิชาเฉพาะภายในสาขาวิชาคือ ศิลปะ, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ และอาจเป็นธุรกิจและกฎหมาย ก็จัดอยู่ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียน MA นั้น จะต้องดำเนินการวิจัยและเสนอวิทยานิพนธ์ก่อนสำเร็จการศึกษา

ความหลากหลายของหลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตร์ อาจทำให้คุณล้มเลิกความตั้งใจได้ อย่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้น! เริ่มต้นค้นหาโดยลองดูหลักสูตรปริญญาโทที่น่าสนใจ และเป็นที่นิยมตามรายการด้านล่าง.

ปริญญาโทอักษรศาสตร์มาใหม่

Wittenborg University of Applied Sciences

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA) In Education

พฤษภาคม 17, 2018
คุณจะได้เรียนรู้การมีส่วนร่วมกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพัฒนาและสำรวจมุมมองที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาภายในพื้นที่ที่ตนเลือกเอง Action Learning - คุณจะดำเนินการเรียนรู้แบบมืออาชีพผ่านการสอบถามและนำโดยผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ผ่านการออกแบบและการใช้งานโครงการวิจัยของคุณ… [+] [-]

Leuphana University of Luneburg

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและการจัดการวัฒนธรรม

พฤษภาคม 21, 2018
ศิลปศาสตรบัณฑิตและการจัดการด้านวัฒนธรรมที่ดำเนินการโดยโรงเรียนวิชาชีพและสถาบันเกอเธ่ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2561 เป็นโครงการการจัดการทางวัฒนธรรมแบบเรียนภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพที่มีการเรียนรู้ทางไกลแบบใหม่เพื่อฝึกฝนผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจากทั่วโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง กระบวนการในภาควัฒนธรรม… [+] [-]

National Film and Television School

MA ในการออกแบบเสียงสำหรับภาพยนตร์และโทรทัศน์

พฤษภาคม 12, 2018
ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ชนะ BAFTA และรางวัลอื่น ๆ อีกหลายปี นักเรียนของเราได้รับรางวัลนักเรียนโกลเด้นรีลอวอร์ดสาขา Los Angeles โดยได้รางวัล 13 ครั้งตั้งแต่ปีพ. ศ. 2539 (เราได้รับรางวัลอีกครั้งในปีนี้)! นักเรียนออกแบบเสียงจะฝึกฝนในทุกด้านหลังการผลิตเสียงการพัฒนาเทคนิคและการรับรู้ความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นในการเป็นบรรณาธิการที่รวบรวมการออกแบบเสียงแ… [+]ละเครื่องผสมทำสำเนา [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตคืออะไร?

Magister Artium มาจากภาษาละตินคือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) หรือปริญญาโทศิลปศาสตร์ (ตัวย่อ MA, M.A หรือ AM) เป็นระดับบัณฑิตศึกษามอบโดยมหาวิทยาลัยทั่วโลก หลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะเปิดสอนในหมวดหมู่ดังนี้: สาขาวิชามนุษยศาสตร์, สาขาวิชาภูมิศาสตร์, สาขาวิชามานุษยวิทยา, สาขาวิชาสังคมศาสตร์, สาขาวิชาการสื่อสาร, สาขาวิชาภาษาศาสตร์และในบางมหาวิทยาลัยยังเปิดสอนสาขาวิชาศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อีกด้วย MA นั้นแตกต่างจาก ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (MSc) ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี, การแพทย์ หรืออาจเป็นด้านธุรกิจ ปริญญาโทศิลปศาสตร์ นั้นเปิดกว้างสำหรับบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าใจได้ในสาขาวิชาเฉพาะ ในขอบข่ายที่ศึกษาหรือสหวิทยาการ

ประโยชน์ของการเรียนปริญญาโทศิลปศาสตร์คืออะไร?

มีข้อดีมากมายที่จะได้รับจากการเข้าเรียนปริญญาโทศิลปศาสตร์ ซึ่งสามารถตอบสนองความเป็นมืออาชีพเฉพาะตัว และแรงจูงใจทางวิชาการ ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทมีคุณวุฒิสูงในด้านวิชาการความรู้ที่ได้รับ และมักจะได้รับการพิจารณาเพื่อโอกาสในการทำงานมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา สาขาวิชาที่บรรจุในหลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตร์ มีสาขาวิชาเฉพาะทาง ที่เปิดโอกาสเลือกจากความหลากหลายของเส้นทางอาชีพการทำงาน ความท้าทายที่ต้องเผชิญในช่วงเวลาที่กำลังจบการศึกษา ช่วยผู้ที่กำลังสำเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพสำหรับความท้าทายในการแก้ปัญหาตลอดอาชีพการทำงานของพวกเขา การวิจัยอิสระที่นักเรียน MA มักจะต้องสำเร็จการทำโครงการวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนการสอนการวิจัยที่จะช่วยนักเรียนเป็นอย่างดีตลอดความทุ่มเทเพื่ออนาคตของพวกเขา

เราศึกษาอะไรในปริญญาโทศิลปศาสตร์?

ปริญญาโทศิลปศาสตร์ นั้นจัดสอนในขอบข่ายวิชาเฉพาะและในหลายสาขาวิชา ในสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ มอบวุฒิศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสำหรับการศึกษาวรรณกรรม, ประวัติศาสตร์, ภาษา, ศาสนา, คลาสสิค, ปรัชญา, ทัศนศิลป์และศิลปการแสดง การศึกษาปริญญาโทศิลปศาสตร์ มักจะมีความชำนาญเฉพาะสาขาวิชา ในขอบข่ายวิชาเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คนหนึ่งอาจจะได้รับปริญญาโทในสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก, สาขารัสเซียศึกษาวัฒธรรมและศิลปะ, สาขาทฤษฎีการเมืองและกฎหมาย หรือในสาขาวรรณกรรมพระคัมภีร์ไบเบิล นอกจากนี้ยังมีปริญญาโทศิลปศาสตร์หลักสูตรทางภูมิศาสตร์, มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ เช่นสังคมและภูมิศาสตร์วัฒนธรรม หรือมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและสังคมวิทยาการพัฒนา

การเปลี่ยนแปลงในอาชีพที่คุณสามารถคาดหวังจากการเรียนปริญญาโทศิลปศาสตร์?

ในระดับปริญญาโทศิลปศาสตร์ มีระดับขั้นต่อไปของสาขาวิชาเฉพาะนอกเหนือจากสิ่งที่ศึกษาระดับปริญญาตรี การเรียน MA จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการยกระดับอาชีพ ผู้ที่ทำงานอย่างมืออาชีพที่มีประสพการณ์ในสายงานแล้ว อาจเหมาะที่จะส่งเสริมต่อการลงเรียน MA นักศึกษาปริญญาโทศิลปศาสตร์ ที่จบตรงจากหลักสูตรปริญญาตรี เมื่อจบการศึกษาจะพบว่าพวกเขามีความก้าวหน้ามากกว่า ได้รับค่าตอบแทนที่สูง

การลงเรียนปริญญาโทศิลปศาสตร์มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของการลงเรียนปริญญาโทศิลปศาสตร์นั้นแตกต่างกันไปจากในแต่ล่ะมหาวิทยาลัย และในแต่ละประเทศ บางองค์กรภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของทุนการศึกษา, ค่าเล่าเรียน หรือเงินชดเชยเงินเดือนสำหรับนักศีกษาปริญญาโทศิลปศาสตร์ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่แผนกรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน MA

ทำไมต้องเรียนปริญญาโทศิลปศาสตร์ทางออนไลน์?

ผลประโยชน์มากมายที่จะได้รับในการศึกษาระดับปริญญาโทศิลปศาสตร์ทางออนไลน์ การเรียนทางออนไลน์นั้นให้โอกาสทางการศึกษา ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนได้ทางหนึ่ง นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและ e-learning เพื่อได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องอย่างสูง นอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน บางครั้งการเรียนผ่านออนไลน์เป็นไปได้มาที่จะสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับอาจารย์ผู้สอน

ปริญญาโทศิลปศาสตร์ในแต่ละประเทศแตกต่างกันอย่างไร?

มหาวิทยาลัยในบางประเทศ ปริญญาโทศิลปศาสตร์ บางสาขาวิชานั้นอาจมีการสอนในปริญญาโทวิทยาศาสตร์ หรือปรัชญา ตัวอย่างเช่น ในหลายประเทศ นักศึกษาที่จบวิชาปรัชญาจะได้รับวุฒิปริญญาโทศิลปศาสตร์เมื่อจบการศึกษา อย่างไรก็ตาม ในประเทศอังกฤษ, แคนาดา, ออสเตรเลีย, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, ฮองกง, สเปน, มาเลเซีย และในบางประเทศ ก็มอบวุฒิการศึกษาปริญญาโทปรัชญา ในบางประเทศ ปริญญาโทศิลปศาสตร์ อาจมีเ่รียนด้านกฏหมาย บางทีก็เป็นเหมือนกับทางเลือกหนึ่งของการเรียนปริญญาโทกฏหมาย (LL.M.) คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตร์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ที่นี่!