Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 11 ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  (ปริญญาโทวิทยาศาสตร์) ใน ชีวเวชศาสตร์ 2023

11 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน ชีวเวชศาสตร์ 2023

ภาพรวม

การศึกษาชีวเวชศาสตร์ อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังมองหางานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ ชีวเวชศาสตร์ รวมถึงการศึกษาด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา และอาจนำไปสู่การเป็นนักชีววิทยา, ศัลยแพทย์, แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่นๆ

MSc หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ เป็นระดับการศึกษาทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถและความรู้ในหัวข้อหรือสาขาวิชาหนึ่งๆ หลักสูตร MSc ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณสี่ปีเพื่อสำเร็จการศึกษา หลังจากนั้นบางคนก็เข้าร่วมเป็นพนักงานในขณะที่คนอื่นๆ อาจยังคงศึกษาต่อในระดับต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • การดูแลสุขภาพ
  • ชีวการแพทย์ศึกษา
  • ชีวเวชศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (11)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน