หมวดหมู่ยอดนิยม

หลักสูตร MSc

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (หรือ MSc) เป็นวุฒิการศึกษาที่มอบโดยมหาวิทยาลัยทั่วโลกเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

การเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญา MSc คือการลงทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งในสายวิชาชีพ นอกจากความก้าวหน้าในอาชีพที่จะได้รับจากการศึกษาปริญญาโทวิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนยังพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่มีคุณค่า และเพิ่มเติมความรู้ที่สำคัญต่อการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาเอก (PhD) อีกด้วย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต, ธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นั้นเป็นกุญแจสำคัญของการศึกษาสาขาวิชาปริญญาโทวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครเรียนนั้นมักจะต้องทำโครงงานวิจัยอิสระและเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

ความหลากหลายของหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์ อาจทำให้คุณล้มเลิกความตั้งใจได้ อย่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้น! เริ่มต้นค้นหาโดยลองดูหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ และเป็นที่นิยมตามรายการด้านล่าง.

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มาใหม่

SRH University Heidelberg

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ธุรกิจ

ธันวาคม 14, 2018
เพื่อวางรากฐานสำหรับการปฏิรูประบบดิจิทัลภายใน บริษัท ธุรกิจในวันพรุ่งนี้จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งนับว่าห่างไกลจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเรียบง่ายจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาความท้าทายทางเศรษฐกิจในอนาคต กลุ่มธุรกิจใหม่และโมเดลธุรกิจดิจิทัลเรียกร้องให้มีการรวมกันของความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความคิดของผู้ประกอบการและทักษะการ… [+]สื่อสาร [-]

University of Central Missouri

ปริญญาโททางอาญา (MSc)

ธันวาคม 13, 2018
เมื่อคุณพร้อมที่จะเรียนต่อให้เลือกโปรแกรมที่มีชื่อเสียงกับคณาจารย์ระดับโลก แผนกคดีอาญาที่ UCM ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2505 และยังคงรักษารากเหง้าของตนไว้ในขณะที่ยังคงพัฒนาและปฏิบัติตามหน่วยงานความยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบัน… [+] [-]

Ghent University - Faculty of Bioscience Engineering

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีวสารสนเทศศาสตร์

ธันวาคม 12, 2018
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชีววิทยาในวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การถลุงข้อมูลโมเลกุลทำให้การค้นพบที่สำคัญในด้านชีววิทยาระบบนิเวศน์และวิวัฒนาการโมเลกุลทำให้เกิดนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและยาและสนับสนุนการตัดส… [+]ินใจทางการแพทย์และของรัฐบาล [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์คืออะไร

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (MSc) คือวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาที่มอบให้แต่ผู้จบการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ หรือแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั่วโลกจัดการสอนในหลักสูตร MSc ซึ่งต้องมีการทำโครงงานวิจัยเช่นกันเพื่อสำเร็จการศึกษา ปริญญาโทวิทยาศาสตร์นั้นไม่สับสนเหมือนปริญญาโทศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นศึกษาด้านมนุษยศาสตร์, การสื่อสาร, ภูมิศาสตร์, สังคมศาสตร์, ปรัชญาและสาขาที่เกี่ยวข้อง นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร MSc จะมีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์, เทคนิค และมีความรู้ความสามารถอย่างชำนาญการ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนปริญญาโทวิทยาศาสตร์

มีข้อดีมากมายที่จะได้รับจากการเลือกลงเรียนหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์ จากตัวบุคคล สู่นักวิชาการ จนถึงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ สำเร็จการศึกษา MSc นั้นต้องมีการทำการวิจัยอิสระและเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อพัฒนาบุคคล ในระดับปัจเจกและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความสามารถ การติดต่อสื่อสารและทักษะที่จำเป็นอื่นๆ การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องอย่างสูงไปในวิชาชีพ รวมทั้งเป็นพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก นายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงข้อดีของการสนับสนุนให้ลูกจ้างเรียนปริญญาโท ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งระดับเริ่มต้น, ระดับหัวหน้า หรือตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

เราศึกษาอะไรในปริญญาโทวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปจัดสอนในหมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยี ; วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และบางอาจเป็น ด้านธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์และการจัดการ ปริญญาโทปริญญาวิทยาศาสตร์ นั้นยังมีสอนในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เภสัชศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิยาศาสตร์โมเลกุลและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตอื่นๆ MSc หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นั้นเป็นขอบข่ายจากวิศกรรมโยธาไปยังวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิชาการบินจนถึงอุตสหกรรมการออกแบบ ดาราศาสตร์, เคมี, คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติไม่กี่วิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาเฉพาะสาขา ปริญญาโทการจัดการระหว่างประเทศ, MSc in Global Logistics หรือปริญญาโทด้านการตลาดและการจัดการ เป็นสามตัวอย่างของปริญญาโทวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงในอาชีพที่คุณสามารถคาดหวังจากการเรียนปริญญาโทวิทยาศาสตร์?

นายจ้างที่มีอนาคตไกลในองค์กรขนาดเล็กและใหญ่ ตระหนักถึงพลังของการศึกษาระดับสูงเพื่อการพัฒนาขั้นสูงของการทำงานอย่างมืออาชีพ การเรียน MSc นั้นเป็นการพยายามที่คุ้มค่า ไม่ว่าจะเรียนต่อทันทีหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือหลังจากผ่านประสพการณ์ทำงานมาหนึ่งปี ผู้จบการศึกษา MSc ส่วนมากมีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น และอาจได้รับตำแหน่งระดับอาวุโส มากกว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่มีวุฒิการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์ ช่วยฝึกฝนนักศึกษาเพื่อเรียนรู้การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค, วิธีการ, วัสดุพื้นฐาน หรือความท้ายระหว่างบุคคลที่ต้องเผชิญในการทำงาน

การศึกษาปริญญาโทวิทยาศาสตร์ นั้นมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร?

ค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของ MSc นั้นแตกต่างกันมากในแต่ล่ะมหาวิทยาลัย และในแต่ล่ะประเทศ บางมหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชนนั้นมีการสนับสนุนทุนการศึกษา, เงินเดือนและให้ความช่วยเหลือด้านการเงินอื่นๆ แก่ผู้ที่มีผลการเรียนโดดเด่นในหลักสูตร การช่วยเหลือด้านการศึกษาดังกล่าวอาจได้รับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความต้องการทางการเงินหรือคุณสมบัติทางวิชาการ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบกับแผนกรับสมัครของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของหลักสูตรปริญญาโท สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัย สามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงิน เมื่อมีการเปิดรับสมัคร

ทำไมจึงต้องเรียนปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางออนไลน์?

หลักสูตรการเรียนปริญญาโทวิทยาศาสตร์ผ่านทางออนไลน์ นั้นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพความรู้จากปริญญาตรี โดยไม่ต้องผูกมัดกับตารางเวลา การเรียน MSc ทางออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งในระดับวุฒิความสามารถของการรับศึกษาระดับสูง หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์ออนไลน์ นั้นใช้เทคโนโลยี e-learning ไม่เพียงเฉพาะเอื้ออำนวยการศึกษา แต่ยังเพิ่มประสพการณ์เรียนรู้ได้อีกเช่นกัน ผ่านชอฟแวร์ e-learning, แอฟพลิเคชั่น, กลุ่มการสนทนา, การประชุมเสมือนจริง และทางอีเมล นักศึกษา MSc ที่เรียนทางออนไลน์นั้นจะพบว่าพวกเขาสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับอาจารย์ผู้สอนและได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสพการณ์เรียนทางออนไลน์

วิทยานิพนธ์ที่ต้องทำในหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์คืออะไร?

นักเรียนที่เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์ จะต้องสำเร็จการทำโครงงานวิจัย ซึ่งอาจใช้เวลาไม่กี่เดือนจนถึงหนึ่งปี หรือมากกว่านั้น การทำวิจัยนั้นจะต้องดำเนินการหลังจากจบการฝึกอบรมในกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษามีความเตรียมพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวข้อมูลที่จำเป็นของการทำวิจัย เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว นักศึกษาจะวิเคราะห์และนำเสนอผลงานวิจัยโดยการเขียนวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ นำเสนอผลการวิจัยแก่อาจารย์และ หรือกลุ่มเพื่อนนักศึกษา โครงการวิทยานิพนธ์นั้นเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากที่สุดในการเรียนหลักสูตร MSc