MASTERSTUDIES

Find your Master in เซลินส์ here!

ศึกษาระดับปริญญาโทเป็นนักวิชาการระดับที่ได้รับรางวัลให้กับประชาชนที่ประสบความสำเร็จหมายถึงระดับที่สูงขึ้นของความเชี่ยวชาญ มีสองประเภทหลักของอาจารย์มี - การสอนและการวิจัย

โทเป​​็นโปรแกรมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เวลาประมาณสองปีเกินกว่าปริญญาตรีจะได้รับ โทมีให้บริการในพิเศษแตกต่างกันจำนวนมากและขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่พวกเขาอาจยังได้รับการเสนอออนไลน์หรือในคน รายได้ปริญญาโทอาจนำไปสู่​​โอกาสในการทำงานที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

 

 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ, มักจะเรียกว่า "สหรัฐอเมริกา " ที่ "US " "สหรัฐอเมริกา " "อเมริกา " หรือเพียง " สหรัฐอเมริกา " วิทยาลัยอเมริกันได้รับทุนจาก "การเรียนการสอน " ค่าใช้จ่ายของนักเรียนซึ่งมักจะเป็นราคาแพงมากโดยทั่วไปถึงเป็นหมื่นดอลลาร์ต่อปี

Masters degree เซลินส์ Get your Master from the best business schools and universities in เซลินส์. Find your masters degree in เซลินส์ here!

ผลลัพธ์ Filter

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Susquehanna University
หลักสูตรผู้บริหาร
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
12&nbsp;-&nbsp;24 เดือน
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

Susquehanna University เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาซึ่งสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปีขึ้นไปโดยนักศึกษาต่างชาติ นักการศึกษาทั่วโลกได้รับเชิญให้ขยายการเรียนรู้และเตรีย ...

อ่านเพิ่มเติม