Keystone logo

58 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ โภชนาการ โภชนาการ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การดูแลสุขภาพ
  • โภชนาการ
  • โภชนาการ
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (58)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ โภชนาการ โภชนาการ

การศึกษาเรื่องโภชนาการจะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่กับนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าในอนาคตด้วย นักเรียนต้นแบบสามารถเรียนรู้วิธีสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพด้วยอาหาร ทักษะที่เรียนรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการสอนสุขภาพทางโภชนาการส่วนบุคคลของผู้อื่นได้

ปริญญาโทสามารถได้รับหลังจากที่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว หากต้องการได้รับปริญญาโท จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรระดับสูงถึง 12 ถึง 18 หลักสูตร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบและ / หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสร็จสิ้นการศึกษา