Keystone logo

6 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและต้องการศึกษาต่อมักเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท การสำเร็จหลักสูตรปริญญาโทสามารถขยายตัวเลือกอาชีพของบัณฑิตในสาขาที่เลือกได้

ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่มคืออะไร? โปรแกรมประเภทนี้มักมุ่งเน้นไปที่ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านอาหารเช่นบรรจุภัณฑ์เคมีชีววิทยาส่วนผสมการแปรรูปและนโยบาย การเรียนในหลักสูตรมักต้องการให้นักเรียนแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่นำเสนอ โปรแกรมมักมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมนวัตกรรมและกฎระเบียบในปัจจุบัน สถาบันส่วนใหญ่เสนอนักศึกษาทั้งแบบเต็มเวลาและแบบเลือกเรียนแบบไม่เต็มเวลา

เมื่อเสร็จสิ้นข้อกำหนดสำหรับ Master in Food and Beverage Technology นักเรียนอาจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย นักเรียนยังสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้ ทักษะที่เป็นประโยชน์เหล่านี้สามารถช่วยให้บัณฑิตสามารถหาโอกาสในการจ้างงานที่ดีขึ้นและค่าแรงที่สูงขึ้นได้

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโทจะได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยและแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน นักเรียนควรติดต่อโรงเรียนเพื่อขอข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

การได้รับปริญญาโทด้านเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่มสามารถจัดหาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการพัฒนาตลอดไป ผู้สำเร็จการศึกษาอาจหางานทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพกรรมการวิจัยและพัฒนากรรมการนวัตกรรมผู้บริหารเชฟผู้บริหารฝ่ายขายและวิศวกรกระบวนการซึ่งพวกเขาใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนำไปใช้และทดสอบเทคโนโลยีอาหารใหม่ ๆ

โอกาสในการทำงานมักเป็นที่ต้องการของนักศึกษาที่เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทโดยได้รับปริญญาโท สถาบันต่างๆทั่วโลกเสนอหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ค้นหาโปรแกรมด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มนำ