Keystone logo

163 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยี 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • ปริญญาโท
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
 • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
 • เทคโนโลยี
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (163)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยี

  ปริญญาโทเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งแสดงถึงความเชี่ยวชาญระดับสูงในสาขาวิชาเฉพาะ ดังนั้นจึงอาจเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้ได้รับปริญญาโทนักศึกษาจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีคืออะไร? เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ทางวิชาการครอบคลุมหัวข้อต่างๆมากมาย การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับทักษะวิธีการและกระบวนการต่างๆ นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีมักจะพบว่าตัวเองเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและเทคโนโลยีเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมหรือการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรของหลักสูตรสามารถรวมหลักสูตรต่างๆเช่นการจัดการฐานข้อมูลการเขียนโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีและสถิติ บุคคลอาจได้รับการสอนวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างและจัดการทีมเทคนิคและเริ่มต้นและใช้งาน บริษัท เทคโนโลยี

  ทักษะที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตร Master in Technology อาจทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกอาชีพที่ก้าวหน้าในสาขาได้ นักเรียนมักจะพัฒนาทักษะเฉพาะด้านขององค์กรการวิเคราะห์และการตัดสินใจที่จะช่วยให้พวกเขาโดดเด่นกว่ากลุ่มคน

  ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีมีให้บริการในหลาย ๆ โรงเรียนทั่วโลก บางหลักสูตรสามารถเข้าถึงได้จากระยะไกลดังนั้นหลักสูตรและค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันออกไปตามมหาวิทยาลัย ขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน

  อาชีพในด้านเทคโนโลยีมีความหลากหลายและกว้างขวาง ผู้สำเร็จการศึกษาอาจมีอาชีพในการจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูลกับ บริษัท บัญชีสาธารณะ นักศึกษายังสามารถหางานทำในฐานะนักวิเคราะห์คอมพิวเตอร์นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวแทนสนับสนุนหรือนักวิเคราะห์ระบบ ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพระดับสูงในด้านเทคโนโลยีระดับองค์กรโครงการและหน่วยงานทั้งองค์กร

  โรงเรียนทั่วโลกมีหลักสูตรปริญญาโทด้านเทคโนโลยีมากมาย นักเรียนอาจมีทางเลือกในการเรียนในแบบดั้งเดิมหรือได้รับปริญญาออนไลน์ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร