Keystone logo

31 ปริญญาโท โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เคมี เคมีประยุกต์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • เคมี
  • เคมีประยุกต์
สาขาการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (31)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เคมี เคมีประยุกต์

สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปริญญาโทมักเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมประเภทนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสามปีในการทำให้เสร็จสมบูรณ์และช่วยให้นักเรียนได้รับความเข้าใจมากขึ้นในสาขาวิชาที่เลือก

แต่สิ่งที่เป็นปริญญาโทด้านเคมีประยุกต์? สาขานี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ขององค์ประกอบคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัตถุวัสดุและสาร นักศึกษาวิชาเคมีประยุกต์อาจครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นเคมีอินทรีย์อนินทรีย์วิเคราะห์ไฟฟ้าและอะโมลอกอล ในขณะที่โปรแกรมส่วนใหญ่ให้นักเรียนมีพื้นฐานทางทฤษฎีที่มั่นคงจุดสนใจหลักของการวิเคราะห์ทางเคมีคือการใช้งานจริงในโลก บางโปรแกรมมีองค์ประกอบห้องปฏิบัติการที่สำคัญต้องการให้นักเรียนเขียนวิทยานิพนธ์หรืออนุญาตให้มีโอกาสค้นคว้าในโลกแห่งความเป็นจริง

ข้อได้เปรียบหลายประการอาจได้มาจากการได้รับปริญญาโทด้านเคมีนักเรียนหลายคนพบว่าพวกเขาสามารถเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาเช่นการวิเคราะห์การวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแก้ปัญหา นอกจากนี้ปริญญาโทสามารถจัดเตรียมฐานความรู้ที่แข็งแกร่งซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต

นักเรียนที่กำลังพิจารณาการศึกษาระดับปริญญาเคมีประยุกต์ควรทราบว่าค่าใช้จ่ายของโปรแกรมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน ค่าเล่าเรียนราคาวัสดุและค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับช่วงของปัจจัยที่แตกต่างกัน

ปริญญาโทด้านเคมีประยุกต์สามารถให้โอกาสนักเรียนในการหางานทำมากมาย พวกเขาอาจจะไปทำงานในด้านเภสัชกรรมการแพทย์การสกัดทรัพยากรเทคโนโลยีหรือการผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากเลือกที่จะเข้าร่วมห้องปฏิบัติการวิจัยสำหรับหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยหรือองค์กรเอกชน บางคนอาจเลือกที่จะศึกษาต่อไปหาปริญญาเอกและทำงานในสถาบันการศึกษา

หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับปริญญาโทด้านเคมีให้เราช่วยสิ่งที่คุณต้องทำคือการค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยการกรอกแบบฟอร์มนำ