MASTERSTUDIES

หน้า 2 จาก 11, <small>Find your Master in ซิดนีย์ here!</small>

หลักสูตรผู้บริหาร 16-30 (จาก 151). Masters degree ซิดนีย์ Get your Master from the best business schools and universities in ซิดนีย์. Find your masters degree in ซิดนีย์ here!

ผลลัพธ์ Filter

Master of Telecommunications and Network Engineering

La Trobe University
หลักสูตรผู้บริหาร
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

Rapid changes in computer, internet, multimedia and communication technologies have created many challenges in the field of telecommunications engineering. We will equip you w ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Southern Cross University (Online)
ปริญญามหาบัณฑิต
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

ปริญญาโทการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ให้คุณมีทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำและจัดการวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั่วหน่วยธุรกิจ เตรียมความพร้อมให้คุณก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทบริหารจัดการโครงการ

Southern Cross University (Online)
ปริญญามหาบัณฑิต
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

รับรองโดยสถาบันการจัดการโครงการแห่งออสเตรเลีย (AIPM) หลักสูตรออนไลน์ปริญญาโทการจัดการโครงการของ Southern Cross University จะสอนคุณเกี่ยวกับความสามารถหลักที่เกี่ยวข้องกับความเส ...

อ่านเพิ่มเติม

ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์

University of Technology Sydney
หลักสูตรผู้บริหาร
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

Master of Creative Intelligence and Strategic Innovation (MCISI) เป็นผลิตภัณฑ์ postgradaute รูปแบบใหม่ที่มีตำแหน่งเฉพาะเพื่อเปลี่ยนขีดความสามารถขององค์กรเพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทสาขาวารสารศาสตร์ขั้นสูง

University of Technology Sydney
หลักสูตรผู้บริหาร
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

The Master of Advanced Journalism จัดให้นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถและความสามารถในการปรับตัวเพื่อสร้างอาชีพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระจัดกระจายอยู่ในปัจจุบ ...

อ่านเพิ่มเติม

วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคขยาย)

University of Technology Sydney
หลักสูตรผู้บริหาร
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาโทวารสารศาสตร์ขั้นสูง (ส่วนขยาย) ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักข่าวในช่วงกลางอาชีพและผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นอุตสา ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทสาขาวิเคราะห์ (การวิจัย)

University of Technology Sydney
หลักสูตรผู้บริหาร
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

UTS อยู่ในระดับแนวหน้าของการศึกษาด้านการวิเคราะห์ในออสเตรเลียโดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงปฏิบัติสหวิทยาการและการวิจัยเพื่อการตัดสินใจ ข้อมูลขนาดใหญ่ในยุคอินเทอร์เน็ตมีความ ...

อ่านเพิ่มเติม

ต้นแบบของภาพเคลื่อนไหวและการแสดง

University of Technology Sydney
หลักสูตรผู้บริหาร
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

UTS Master of Animation และ Visualisation ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยร่วมมือกับ Animal Logic และมีการนำเสนอผ่านทาง UTS Animal Logic Academy หลักสูตรพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาร่วมกันและคว ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทภาษาศาสตร์ประยุกต์และ TESOL

University of Technology Sydney
หลักสูตรผู้บริหาร
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

UTS เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของภาษาระดับปริญญาโทและหลักสูตรความรู้กับนักวิชาการที่มีการเผยแพร่ผู้เขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการยอมรับในระดับสากลในด้านการ หลักสูตรนี้จะตรงกับความต้อ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทด้านนโยบายประยุกต์

University of Technology Sydney
หลักสูตรผู้บริหาร
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาโทด้านนโยบายประยุกต์ที่นำเสนอโดย UTS Institute for Public Policy and Governance ( UTS : IPPG) ได้รับการออกแบบสำหรับมืออาชีพระดับกลางและระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐภา ...

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตรมหาบัณฑิต

University of Technology Sydney
หลักสูตรผู้บริหาร
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

มหาบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นระดับมืออาชีพและจำเป็นต้องเป็นสถาปนิกฝึกหัด เป็นหลักสูตรที่สองของสององศาหลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านการออกแบบ (C10004) หรื ...

อ่านเพิ่มเติม

Master of Arts (Research) in Humanities and Social Sciences

University of Technology Sydney
ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

The Master of Arts (Research) in Humanities and Social Sciences provides an opportunity for graduates to develop their research skills, deepen their knowledge in an area of th ...

อ่านเพิ่มเติม

Master of Arts (Research) in International Studies

University of Technology Sydney
ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

This degree provides an opportunity for graduates to develop their research skills, to deepen their knowledge in some area of international study and to undertake some origina ...

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตรมหาบัณฑิตในการเขียนเชิงสร้างสรรค์

University of Technology Sydney
ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

นายศิลปะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบมาสำหรับนักเขียนที่มีประสบการณ์ที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางทฤษฎีและทักษะ นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะที่มีคุณค่าและทำงานต่อการพัฒนาโครงการที่ ...

อ่านเพิ่มเติม

Master of Business Analytics

University of Technology Sydney
หลักสูตรผู้บริหาร
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

The Master of Business Analytics is a unique transdisciplinary program of study in business analytics. With subjects drawn from UTS Business School, the Faculty of Engineering ...

อ่านเพิ่มเติม