Keystone logo

16 ปริญญาโท โปรแกรม ใน วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สื่อ สื่อสิ่งพิมพ์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • สื่อ
  • สื่อสิ่งพิมพ์
สาขาการศึกษา
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (16)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สื่อ สื่อสิ่งพิมพ์

ปริญญาโทคือการแต่งตั้งนักวิชาการมอบให้กับผู้ที่ใช้หลักสูตรที่กำหนดในสาขาที่เฉพาะเจาะจงและประสบความสำเร็จในโปรแกรม โทหลักสูตรปริญญามักจะสร้างขึ้นบนรากฐานการศึกษาที่ได้มาในโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง

เพียงแค่สิ่งที่เป็นหลักในการตีพิมพ์หรือไม่? หลักสูตรปริญญานี้ครอบคลุมให้รากฐานทางการศึกษาที่มั่นคงในแทบทุกพื้นที่ของการเผยแพร่จากภาพรวมทางประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมเพื่อการตรวจสอบอย่างระมัดระวังของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ นักเรียนในโปรแกรมดังกล่าวควรคาดหวังว่าในการตรวจสอบความหลากหลายของการพิจารณาการเผยแพร่ทั้งแบบดั้งเดิมและอิเล็กทรอนิกส์และความสนใจที่เพิ่มขึ้นมักจะได้รับกับจริยธรรมการออกแบบบรรณาธิการกฎหมายลิขสิทธิ์และการพิจารณาและการตลาดทั่วไปและการดำเนินธุรกิจ บางโปรแกรมเน้นการได้รับบทบาทที่สูงขึ้นภายในอุตสาหกรรมการพิมพ์และมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นงบประมาณการเจรจาสัญญาและเศรษฐกิจอื่น ๆ ในกลุ่ม

นักเรียนที่ประสบความสำเร็จได้รับปริญญาโทใน Publishing โดยทั่วไปจะมีความสามารถที่จะสั่งเงินเดือนสูงกว่าปริญญาตรีอาชีพของพวกเขาองศาถือครองคู่แข่งและยังได้รับการว่าจ้างโดยทั่วไปมากกว่าและสามารถที่จะรักษาตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าผู้ถือองศาน้อย

ไม่มีค่าใช้จ่ายชุดสำหรับการได้รับปริญญาโทในการเผยแพร่เป็น ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจากโรงเรียนไปโรงเรียนและโปรแกรมไปยังโปรแกรมขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นศักดิ์ศรีของสถ​​าบันการศึกษาและสถานที่ทางภูมิศาสตร์โปรแกรมที่จะถูกนำเสนอเพื่อให้ติดต่อกับโรงเรียนที่สนใจของแต่ละคนที่จะได้รับข้อมูลการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจง

ผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสบความสำเร็จของโปรแกรมเหล่านี้จะเตรียมไว้สำหรับการทำงานสูงจ่ายในหลากหลายของตำแหน่งและพื้นที่ ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากไปในการหางานทำในฐานะบรรณาธิการ, นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดหรือนักออกแบบขณะที่คนอื่นเลือกที่จะมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการทำงานของกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับไอทีหรือเทคโนโลยี

หากศึกษาระดับปริญญาโทในการเผยแพร่เป็นสิ่งที่คุณต้องการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบโอกาสทางการศึกษามากมายที่มีอยู่ผ่านฐานข้อมูลของเราทั่วโลกที่กว้างขวางของโปรแกรม การค้นหาสำหรับโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงที่สำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มนำ