Keystone logo

83 ปริญญาโท โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ สิทธิมนุษยชน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • สิทธิมนุษยชน
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (83)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ สิทธิมนุษยชน

ในการได้รับปริญญาโทคุณจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อน โรงเรียนที่เสนอรายงานขั้นสูงนี้จะใช้เวลาเฉลี่ยสองปี การศึกษาระดับปริญญาขั้นสูงนี้อาจใช้เวลานานกว่านี้หากคุณเข้าชั้นเรียนในขณะที่ทำงาน

ปริญญาโทด้านสิทธิมนุษยชนคืออะไร? สาขาวิชานี้ศึกษาผลลัพธ์ของมนุษย์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันและกำหนดว่าผลลัพธ์ใดที่ดีที่สุดสำหรับมนุษยชาติ มุ่งเน้นในด้านนี้สามารถในทางทฤษฎีหรือการใช้งาน วิชาเฉพาะ ได้แก่ การยกเว้นทางสังคมความหลากหลายสิทธิของเด็กและความเท่าเทียมทางเพศ หลายโปรแกรมรวมถึงการทำผลงานในสนามเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบโดยตรงของความพยายามด้านมนุษยธรรมอย่างเฉพาะเจาะจง

ทักษะบางอย่างที่คุณอาจได้รับในขณะที่เรียนอยู่ในระดับนี้ ได้แก่ ความไวทางสังคมกลไกการเผชิญปัญหาทางอารมณ์และการสื่อสาร สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตของมนุษย์ไม่ว่าจะในชีวิตของคุณเองหรือการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน

มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อตั้งงบประมาณสำหรับปริญญาโทของคุณ รวมถึงระยะเวลาที่คุณวางแผนที่จะเรียนหนังสือที่คุณต้องการและค่าครองชีพในสถานที่ของโรงเรียน เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ดูว่าโรงเรียนที่คุณกำลังพิจารณาจัดหาค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาโทหรือไม่

ด้วยปริญญานี้มีหลายภาคส่วนที่คุณสามารถค้นหาการจ้างงานได้ หลายแห่งในรูปแบบสากลเช่นสื่อต่างประเทศการค้าต่างประเทศและกฎระเบียบระหว่างประเทศ บางส่วนของเหล่านี้อยู่ภายในรัฐบาลขณะที่คนอื่นเป็นสาธารณะ ตำแหน่งที่ไม่ใช่สากลสามารถพบได้ในกลุ่มที่ปรึกษาการวิจัยและกลุ่มนักเคลื่อนไหว ใช้ "สิทธิมนุษยชน " "ความเท่าเทียม " และ "ความยุติธรรมทางสังคม " เป็นคำหลักในขณะที่กำลังทำการค้นหางาน

โรงเรียนที่มีโครงการด้านสิทธิมนุษยชนมีอยู่ทั่วโลกดังนั้นตัดสินใจเลือกสถานที่ที่คุณต้องการศึกษาออนไลน์เมื่อทำการค้นหา ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร