Keystone logo

108 ปริญญาโท โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • การศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (108)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง

ปริญญาโทในการศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่สนใจในการศึกษาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบความขัดแย้งและวิธีการที่สร้างสรรค์ในการสร้างความสงบสุข ความไม่เท่าเทียมกันอยู่ที่โปรแกรมการใช้ความรุนแรง, การรักษาความปลอดภัยและความไม่แน่นอนเช่นเดียวกับทุกระดับของปัจจัยในการสร้างสันติภาพและความขัดแย้งจากแต่ละประเด็นที่ทั่วโลก ด้วยปริญญาโทในการศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งจบการศึกษาจะได้มีโอกาสในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกในองค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันที่ไม่แสวงหากำไร, ภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชนมีโอกาสที่ต่างประเทศ

นักเรียนที่กำลังมองหาการศึกษาระดับปริญญาโทในการศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งจะได้สัมผัสกับการเรียนการสอนที่ท้าทายพวกเขาในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ นักเรียนจะได้รับรากฐานที่มั่นคงในทางทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติกับปัญหาโลกแห่งความจริงปริญญาโทอยู่ในความสงบและโปรแกรมการศึกษาความขัดแย้งมักจะมีพื้นที่ของความเชี่ยวชาญเช่นการกำกับดูแลการวิเคราะห์ความขัดแย้ง, การระงับข้อพิพาทศาสนาการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อชื่อไม่กี่

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาโทในการศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งอ่านผ่านโปรแกรมดังต่อไปนี้ ใช้ขั้นตอนต่อไปสู่​​เป้าหมายส่วนบุคคลและเป็นมืออาชีพของคุณในวันนี้!