Keystone logo

2 ปริญญาโท โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา ภาษาศาสตร์ สัญศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • ภาษาศาสตร์
  • สัญศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา ภาษาศาสตร์ สัญศาสตร์

ต่อไปนี้การศึกษาระดับปริญญาตรีนักเรียนหลายคนหวังว่าจะเข้าสู่เขตข้อมูลที่ต้องมีระดับสูงของความเชี่ยวชาญและการศึกษา ปริญญาโท 's สามารถทำอาชีพเหล่านี้เป็นไปได้ เส้นทางของการศึกษาครั้งนี้โดยทั่วไปจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์และกำบังนักเรียนประสบการณ์ที่สำคัญและความรู้ภายในให้มีระเบียบวินัย

&nbsp

โทสัญคืออะไร? นี้คือระดับที่ครอบคลุมหลากหลายของวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาและหลายวิธีที่มันจะถูกนำไปใช้ นักเรียนมักจะได้รับโอกาสที่จะมีความเชี่ยวชาญแห่งนี้มีขนาดใหญ่และมีวินัยในหลายแง่มุมซึ่งมีโอกาสที่ทรงคุณค่าเพื่อตอบสนองการศึกษาหนึ่ง 's เพื่อตอบสนองเป้าหมายการทำงานที่เฉพาะเจาะจง หลักสูตรสามารถรวมถึงหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการและองค์ความรู้ภาษาศาสตร์สำนวนและการสื่อสาร หัวข้อสำคัญอื่น ๆ ที่สัญนักเรียนพิจารณาการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อดิจิตอลและประวัติศาสตร์ของภาษา

&nbsp

ประโยชน์หลักของการบรรลุโท 'ปริญญาในสัญคือการบังคับใช้ที่กว้างขวางของวินัย ระดับนี้จะสอนนักเรียนโหมดใหม่ของการพิจารณาภาษาในหลายรูปแบบและสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่จะโอนไปเกือบบริบทใด

&nbsp

สถานที่ที่ดีที่สุดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับต้นแบบ 'โปรแกรมปริญญาเป็นโรงเรียน ' s ของสำนักงานการรับสมัคร ปริญญาโทในโปรแกรมสัญแต่ละคนจะแตกต่างกันในค่าใช้จ่ายเพื่อให้ติดต่อแต่ละโรงเรียนโดยตรงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

&nbsp

มีหลายเส้นทางอาชีพพร้อมที่จะจบการศึกษาของโปรแกรมเป็นสัญ รับความจริงว่าเส้นทางของการศึกษานี้ส่งเสริมรากฐานที่แข็งแกร่งในการสื่อสารและการใช้ภาษาในนักเรียนที่จบการศึกษามักจะอยู่ในความต้องการสูงสำหรับอาชีพในกฎหมายการเมืองและการสื่อสารมวลชน ผู้สำเร็จการศึกษาสัญมักจะทำให้ประสบความสำเร็จที่ปรึกษาทนายความและผู้สนับสนุนทางการเมืองในทางตรงกันข้ามนักเรียนบางคนเลือกที่จะยังคงอยู่ในสถาบันการศึกษาและกลายเป็นนักวิจัยและอาจารย์สัญกับหลาย ๆ ที่เกิดขึ้นที่จะได้รับปริญญาเอกในสาขา

&nbsp

ถ้าคุณมีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านอาจารย์หลายคนในสัญโปรแกรมที่มีอยู่ทั่วโลกมองไม่เพิ่มเติมกว่าฐานข้อมูลค้นหาของเรา เราสามารถช่วยให้คุณระบุโปรแกรมที่เหมาะกับคุณ การค้นหาสำหรับโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงที่สำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มนำ