MASTERSTUDIES

Find your Masters degree in สหวิทยาการศึกษา here!

ปริญญาโทเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับเมื่อจบปริญญาตรีเท่านั้น หลักสูตรปริญญาโทมักใช้เวลาสองปีในการดำเนินการนอกเหนือจากหลักสูตร 4 ปีหรือมากกว่านั้นเพื่อให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปริญญาโทสาขาสหวิทยาการคืออะไร? เจ้านายในสาขานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างชีวิตของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยทั่วโลก หลักสูตรที่นำเสนอในโปรแกรมนี้อาจประกอบด้วยการสอนนักเรียนเกี่ยวกับความท้าทายมากมายที่ต้องเผชิญกับกลุ่มคนเหล่านี้และเตรียมตัวให้พร้อมที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพเมื่อคิดค้นวิธีแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โลก

บุคคลที่สำเร็จหลักสูตรนี้อาจได้รับผลประโยชน์ที่สำคัญรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความสามารถในการใช้เหตุผลการกระทำด้วยความเมตตาและคิดเกินความต้องการของตนเอง ความสามารถในการให้เหตุผลที่แข็งแกร่งมีคุณค่าในสาขาอาชีพส่วนใหญ่และความเห็นอกเห็นใจและการเห็นแก่ประโยชน์อาจช่วยเสริมสร้างทุกด้านของชีวิตเรา

ค่าใช้จ่ายของโปรแกรมนี้แตกต่างกันไปและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ระยะเวลาในการศึกษาสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปิดสอนทางออนไลน์หรือออฟไลน์อาจมีบทบาทสำคัญในราคาสุดท้าย

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการนี้มีศักยภาพที่จะติดตามโอกาสในการทำงานที่น่าตื่นเต้นมากมาย บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาในสาขานี้มีแนวโน้มที่จะมีความสุขกับอาชีพที่รุ่งเรืองเช่นนี้ในฐานะผู้กำหนดนโยบายสำหรับหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลแห่งชาติ สนับสนุนให้ประชาชนและผู้ที่ด้อยโอกาส คนใจบุญและนักสังคมสงเคราะห์ หลายคนอาจหางานทำในหน่วยงานภาครัฐองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและมูลนิธิการกุศล อย่างไรก็ตามเนื่องจากทักษะที่ผู้สำเร็จการศึกษามีแนวโน้มที่จะมีโอกาสในด้านอื่น ๆ อาจแสดงตัวเองเช่นกัน

มหาวิทยาลัยหลายแห่งเสนอการศึกษาระดับสหสาขาวิชาชีพ แต่ที่ใดที่การศึกษาของพวกเขาขึ้นอยู่กับสถานที่และตารางเวลาของพวกเขา หลักสูตรออนไลน์มีความยืดหยุ่นซึ่งสะดวกสำหรับหลาย ๆ คน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ค้นหาโปรแกรมด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มนำ

 

2 ผลการค้นหาสำหรับ สหวิทยาการศึกษา Filter

MLitt ในการศึกษาร่วมสมัย

University of St Andrews
หลักสูตรผู้บริหาร
27 Jan 2020
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
Campus

การศึกษาร่วมสมัยของ MLitt เป็นหลักสูตรปริญญาโทสหวิทยาการหนึ่งปี มันสำรวจว่ามันหมายถึงการติดป้ายบางสิ่งบางอย่างในฐานะ "ร่วมสมัย" และพิจารณาว่ามีการกำหนดความรู้และเผยแพร่ในสาขาว ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทสาขาสหสาขาการศึกษาของสหภาพยุโรป

L’Institut d’Etudes Européennes
หลักสูตรผู้บริหาร
กันยายน 2020
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
Campus

มหาบัณฑิตเฉพาะทางในสาขาสหสาขาวิชาชีพของสหภาพยุโรปเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ 60 เครดิตที่จัดโดย IEE-ULB ความโดดเด่นของหลักสูตรปริญญาโทนี้มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพ ...

อ่านเพิ่มเติม