Keystone logo

35 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • ปริญญาโท
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
 • การศึกษาด้านสถาปัตยกรรม
 • สถาปัตยกรรมภายใน
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาด้านสถาปัตยกรรม (35)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน

  นักศึกษาหลายคนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ไม่ว่าจะจบหลักสูตรปริญญาโทเป็นเป้าหมายสุดท้ายหรือเป็นก้าวกระโดดที่จะได้รับปริญญาเอกการมีระดับนี้สามารถให้โอกาสในการทำงานที่น่าตื่นเต้นมากมายสำหรับนักเรียน

  Master in Interior Architecture คืออะไร? ระดับนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญในการออกแบบภายในอาคารต่างๆ แต่ละหลักสูตรอาจครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นการออกแบบตกแต่งภายในสำหรับการดูแลสุขภาพหรืออาคารพาณิชย์ นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่หลากหลายได้เนื่องจากอาจมีการออกแบบตกแต่งภายในที่แตกต่างกันออกไปเช่นสุนทรียศาสตร์วิธีเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นพื้นที่แห่งความเป็นจริงหรือวิธีการออกแบบพื้นที่โดยการวิเคราะห์คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม . โปรแกรมประเภทนี้สามารถให้ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพื้นที่ที่กำหนดได้อย่างไร

  นักศึกษาที่เรียนปริญญาโทสาขาสถาปัตยกรรมภายในอาจพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นมากมายรวมทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการทำงานที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น พวกเขายังอาจปลูกฝังทักษะขององค์กรที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ในทุกด้านของชีวิต

  ค่าใช้จ่ายของการศึกษาระดับปริญญาโทแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนเนื่องจากไม่มีมหาวิทยาลัยสองแห่งที่เหมือนกัน นักเรียนที่คาดหวังควรวิจัยสถาบันที่น่าสนใจเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเสนอโปรแกรมที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของพวกเขา

  นักศึกษาที่จบปริญญาด้านสถาปัตยกรรมภายในอาจมีโอกาสในการทำงานที่น่าสนใจมากมายสำหรับพวกเขา บางคนอาจมีอาชีพเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในขณะที่คนอื่นหางานทำเป็นนักออกแบบกราฟิก คนที่ไม่ต้องการทำงานโดยตรงสำหรับลูกค้าอาจเลือกอาชีพเป็นผู้กำกับศิลป์ ผู้ที่ชื่นชอบการทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาจตัดสินใจเลือกงานเป็นนักออกแบบอุตสาหกรรม ด้วยพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมภายในนักเรียนอาจเข้าถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเกือบทุกอย่าง

  มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกตระหนักถึงความจำเป็นในการเรียนที่สามารถเข้าถึงได้และนำเสนอหลักสูตรทั้งแบบออนไลน์และแบบตัวต่อตัว หากต้องการค้นหามหาวิทยาลัยที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายค้นหาโปรแกรมด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการเป็นผู้นำ