Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 18 ปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ใน ศิลปศาสตร์ 2023

18 ปริญญาโท โปรแกรม ใน ศิลปศาสตร์ 2023

ภาพรวม

การได้รับปริญญาโทมักจะช่วยให้นักเรียนจำนวนมากสามารถขยายขอบเขตด้านวิชาการและวิชาชีพได้ นักศึกษาสามารถเรียนจบหลักสูตรปริญญาโทได้ภายในเวลาไม่ถึง 3 ปี

ปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์คืออะไร? ประเภทของโปรแกรมนี้มักจะได้รับหลังจากที่ได้รับปริญญาตรี นักเรียนมักจะต้องทำเป็นชุดวิชาให้เสร็จสิ้น โปรแกรมศิลปศาสตร์อาจเป็นวิชาสหสาขาวิชาชีพในสาขาวิชาและมุ่งเน้นหัวข้อต่างๆจากหลากหลายสาขาวิชาเช่นสาขาวิทยาศาสตร์สังคมธรรมชาติและพฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรมักต้องการให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในประเด็นที่ซับซ้อน นักศึกษาอาจต้องทำวิทยานิพนธ์เพื่อแสดงความเชี่ยวชาญในหัวข้อเฉพาะ หลักสูตรปริญญาโทสาขาศิลปศาสตร์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนที่ชื่นชมในความสามารถในการปรับประสบการณ์การเรียนรู้ให้ตรงกับเป้าหมายการเรียนรู้ส่วนบุคคล

การได้รับปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์มักจะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาปรับแต่งทักษะที่สามารถใช้เพื่อรับการจ้างงานการส่งเสริมหรือค่าจ้างที่สูงขึ้น ผู้สำเร็จการศึกษามักจะได้รับทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทักษะการคิดที่สำคัญและทักษะขององค์กร

ค่าใช้จ่ายในการทำหลักสูตรปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นระยะเวลาของโครงการและสถานะการลงทะเบียน ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เฉพาะเจาะจงสามารถขอได้ที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งโดยตรง

บรรดาผู้ที่ได้รับปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์มักจะพบว่าพวกเขาจะขออย่างหลังสำหรับอาชีพขั้นสูง เขาหรือเธออาจหาตำแหน่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์นักสังคมวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลทำงานกับคนและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดสนใจของนักเรียน ผู้สำเร็จการศึกษาอาจกลายเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักเขียนหรือนักออกแบบกราฟิกโดยใช้ความเชี่ยวชาญทางการเงินหรือความคิดสร้างสรรค์เพื่อวิเคราะห์โลก

การได้รับปริญญาโทสาขาศิลปศาสตร์อาจมีบทบาทสำคัญในความก้าวหน้าในอาชีพ สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั่วโลกเสนอหลักสูตรประเภทนี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ค้นหาโปรแกรมด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มนำ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

 • ปริญญาโท
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
 • การศึกษาทั่วไป
 • ศิลปศาสตร์
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาทั่วไป (18)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน