Keystone logo

12 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดื่ม สุราศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  • การศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
  • สุราศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม (12)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดื่ม สุราศาสตร์

ปริญญาโทส่งสัญญาณถึงความสำเร็จของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหนึ่ง ๆ โปรแกรมเหล่านี้สามารถมีระยะโดยเฉลี่ยตั้งแต่สองถึงสี่ปีและมีให้บริการที่มหาวิทยาลัยในหลายประเทศ

ปริญญาโทสาขา Oenology คืออะไร? โปรแกรมนี้มุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์ไวน์และนักเรียนจะพัฒนาความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะขององุ่นที่กำลังเติบโตและการทำไวน์ บางหัวข้อการศึกษาของนักเรียน ได้แก่ สรีรวิทยาของเถาองุ่นสุขภาพไวน์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสและการผลิตไวน์ ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้มีความสามารถในการระบุและแก้ไขปัญหาในการทำไวน์และอุตสาหกรรมไวน์มากขึ้น หลายโปรแกรมรวมถึงการวิเคราะห์และการวิจัยที่เป็นอิสระในพื้นที่เฉพาะของทางเลือกของนักเรียน

นักศึกษาที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์วิทยาสร้างทักษะการวิเคราะห์ที่เข้มแข็งซึ่งมีความสำคัญไม่เพียง แต่ในอาชีพของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในด้านอื่น ๆ ในชีวิตของพวกเขาด้วย นักเรียนยังได้รับความสามารถในการแก้ปัญหามากมายและพัฒนาทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นในการทำงานในอุตสาหกรรม

จำนวนเงินที่จำเป็นในการได้รับปริญญานี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและโรงเรียน ปัจจัยต่างๆเช่นสถานะถิ่นที่อยู่ความยาวของหลักสูตรและสถานที่ตั้งของโรงเรียนอาจส่งผลต่อค่าเล่าเรียนทั้งหมด

มีโอกาสที่หลากหลายในด้านอาชีพที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท พวกเขาอาจเลือกที่จะทำงานด้านเทคนิคของอุตสาหกรรมและผลิตไวน์ที่แตกต่างกัน พวกเขาอาจตัดสินใจที่จะใช้ทักษะความเป็นผู้นำในการจัดการไร่องุ่นหรือไร่องุ่นหรือใช้ความรู้ของพวกเขาเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านไวน์หรือนักการตลาด ชื่องานทั่วไปบางอย่างอาจรวมถึงผู้ก่อการไวน์เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้ผลิตไวน์ผู้จัดการไร่องุ่นหรือวิศวกรโรงกลั่นเหล้าองุ่น

คุณสามารถเรียนปริญญาด้านวิทยาวิทยาได้จากโรงเรียนใกล้บ้านคุณหรือแม้แต่ออนไลน์ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร