Keystone logo

32 ปริญญาโท โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ (32)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม

นักเรียนมักเรียนต่อในระดับปริญญาโทหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปโปรแกรมจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่สองถึงห้าปีขึ้นอยู่กับสถานะการลงทะเบียน

ปริญญาโทด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมคืออะไร? ประเภทของโปรแกรมนี้มักจะเป็นความต่อเนื่องของการศึกษาทั่วไปของวิศวกรรมไฟฟ้า เช่นเดียวกับโปรแกรมระดับปริญญาโทอื่น ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหลักสูตรด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่ายมีความสำคัญมาก ดังนั้นจึงมักสั้นกว่าหลักสูตรปริญญาโทโดยเฉลี่ยโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งปีให้เสร็จสมบูรณ์ในบางสถาบัน นักเรียนควรคาดหวังว่าส่วนต่างๆจะตรวจสอบหัวข้อต่างๆเช่นการสื่อสารผ่านดาวเทียมเครือข่ายออปติคอลระบบคลื่นแสงการจัดการสัญญาณและการออกแบบเครือข่าย

นักศึกษามักจะจบการศึกษาจากการออกแบบการสื่อสารโทรคมนาคมและโปรแกรมวิศวกรรมที่มีทักษะด้านเทคนิคและความเข้าใจทางทฤษฎีที่เพิ่มขึ้นซึ่งมักนำไปสู่ทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทอาจได้รับความเฉียบแหลมทางธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่อาชีพของพวกเขา การได้รับเครือข่ายของที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือและเพื่อนร่วมงานที่กระตือรือร้นในระหว่างโครงการอาจกลายเป็นสินทรัพย์ในงานหลังการศึกษาของนักเรียน

ค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรมมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนั้นค่าใช้จ่ายแตกต่างกันมากจากโปรแกรมหนึ่งไปยังอีก; นักเรียนอาจทำดีเพื่อให้ได้รับการประเมินโดยทั่วไปจากแต่ละสถาบันก่อนที่จะสมัคร

โปรแกรมเหล่านี้เข้าใจโดยทั่วไปเพื่อเตรียมผู้สมัครที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับการวิจัยความเป็นผู้นำหรือตำแหน่งการสอนในด้านการพัฒนาด้านโทรคมนาคม ตัวอย่างเช่นวิศวกรเครือข่ายอาจจัดการทีมงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานของอุปกรณ์ในธุรกิจจัดเก็บข้อมูลศูนย์บริการสายไฟหรือสถานที่ที่คล้ายคลึงกัน วิศวกรไฟฟ้าที่มีเครือข่ายและการสื่อสารพิเศษอาจมีส่วนร่วมในการวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพในการส่งผ่านวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผู้สำเร็จการศึกษาที่กล้าได้กล้าเสียอาจเกี่ยวข้องกับชุมชนเริ่มต้นที่พวกเขาสามารถใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อพัฒนาโซลูชันระบบเครือข่ายสำหรับอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ เช่นการท่องเที่ยวอวกาศการขับรถด้วยตนเองและปัญญาประดิษฐ์

มีหลายที่ที่คุณอาจได้รับปริญญาโทด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม บางส่วนของโปรแกรมบางโปรแกรมอาจมีให้ใช้ทั่วไป ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร