Keystone logo

59 ปริญญาโท โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโครงสร้าง
สาขาการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ (59)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง

หลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ใช้เวลาศึกษาประมาณหนึ่งถึงครึ่งถึงสามปีและมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและให้ความสำคัญกับการศึกษาหรือประสบการณ์ระดับก่อนหน้า อาจเกี่ยวข้องกับการเน้นการเรียนการวิจัยและการทำภาคสนามภาคปฏิบัติ

Master in Structural Engineering คืออะไร? วิศวกรรมโครงสร้างพูดโดยทั่วไปคือการศึกษาแรงทางที่มีปฏิสัมพันธ์กับวัสดุ การคาดเดาอย่างถูกต้องพอสมควรเกี่ยวกับพฤติกรรมของโครงสร้างที่ซับซ้อนภายใต้ภาระเช่นเขื่อนกักเก็บน้ำหรืออาคารสูงในสภาพอากาศที่มีลมแรงมักต้องการความรู้ที่กว้างขวางและให้ความสนใจกับรายละเอียดที่สำคัญ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโครงสร้างมักจะพยายามจัดเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อคาดการณ์ดังกล่าวผ่านทางการตรวจสอบกลศาสตร์ของไหลองค์ประกอบ จำกัด แบบจำลองระบบและกลไกความล้มเหลว วิชาเลือกอาจรวมถึงการเกิดแผ่นดินไหววิศวกรรมกำแพงดินหรือ poromechanics

การศึกษาด้านวิศวกรรมมักจะพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่กระตือรือร้นที่จะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแก้ไขปริศนาตรรกะที่พวกเขาเจอได้ ยิ่งไปกว่านั้นการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของวัสดุที่เฉพาะเจาะจงอาจช่วยวิศวกรพัฒนาสะพานที่มีประสิทธิภาพถนนหรือแม้กระทั่งยานอวกาศ ในระดับอาชีพนักวิชาชีพในปัจจุบันอาจใช้โฟกัสที่ละเอียดอ่อนของโครงการต้นแบบนี้เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งของเขา

หลักสูตรปริญญาโทด้านวิศวกรรมมักต้องอาศัยการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองขั้นสูงและด้วยเหตุนี้อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าองศาในศิลปะ มักเป็นการดีที่สุดในการตรวจสอบค่าเล่าเรียนกับแต่ละโรงเรียนโดยตรง

ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวอาจได้รับการว่าจ้างในระดับเริ่มต้น รัฐบาลมักใช้ทีมวิศวกรโครงสร้างในการวิเคราะห์ออกแบบและใช้งานโครงการสาธารณะ วิศวกรที่มีประสบการณ์อาจใช้ปริญญาโทเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาตำแหน่งการบริหารจัดการหรืองานวิจัยขั้นสูง ผู้ที่มีประสบการณ์มากมายอาจพบว่าการได้รับปริญญาขั้นสูงจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือที่จำเป็นสำหรับการให้คำปรึกษาและที่ปรึกษาที่เป็นอิสระ

วิศวกรรมโครงสร้างยังคงเป็นหน้าที่สำคัญในสังคมและเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นความจริงที่นำไปสู่ทางเลือกมากมายสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร