Keystone logo

4 ปริญญาโท โปรแกรม ใน วิศวกรรมสวนศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • ปริญญาโท
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมสวนศาสตร์
สาขาการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์ (4)
 • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

  ปริญญาโท โปรแกรม ใน วิศวกรรมสวนศาสตร์

  ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเสียงคืออะไร?

  ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมเสียงมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการการบันทึกการสืบพันธุ์และการผสมของเสียง วิศวกรเสียงหลายคนหางานในฐานะผู้ผลิตเสียงซอกในภาพยนตร์, โทรทัศน์อุตสาหกรรมวิทยุและเพลงหรือทำงานเป็นนักพัฒนาของอุปกรณ์เสียงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมเสียง วิศวกรเสียงนอกจากนี้ยังอาจมีความเชี่ยวชาญในการประมวลผลสัญญาณเสียงออกอากาศทางวิศวกรรมและแม้กระทั่งสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมในการผลิตเสียง

  ทำไมใช้ต้นแบบออนไลน์วิศวกรรมเสียง?

  &nbsp

  นอกเหนือจากรายได้เงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ย (ถึง $ 100,000 ปีเป็นไปได้สำหรับวิศวกรเสียงที่มีประสบการณ์) ผู้สำเร็จการศึกษาของวิศวกรรมเสียงออนไลน์ต้นแบบ 's ได้รับประโยชน์จากการเลือกโปรแกรมท่ามกลางความหลากหลายที่น่าสนใจของตำแหน่งอิสระหรือ บริษัท นอกจากนี้โอกาสการจ้างงานวิศวกรรมเสียงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 's และความฉลาดและช่วยให้พวกเขาทำงานร่วมกับวิศวกรเสียงที่มีใจเดียวกันที่กำลังหลงโดยการจัดการกับเสียงประดิษฐ์ชนิดใหม่ของเสียงและแม้กระทั่งการขุดคุ้ยฟิสิกส์ของเสียงเสียงที่จะปรับปรุง คุณภาพเสียงของโรงภาพยนตร์สนามกีฬาและคอนเสิร์ต