Keystone logo

83 ปริญญาโท โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • ปริญญาโท
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมระบบ
สาขาการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์ (83)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  ปริญญาโท โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบ

  สามารถรับปริญญาโทได้เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว หลักสูตรปริญญาโทมุ่งเน้นไปที่การศึกษาต่อในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง

  ปริญญาโทด้านวิศวกรรมระบบคืออะไร? ต้นแบบในด้านนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการสื่อสารยุคใหม่สอนนักเรียนในการวิเคราะห์ออกแบบและควบคุมโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน บุคคลที่เรียนปริญญานี้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในปัจจุบันของการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และเครือข่ายหลักการออกแบบพื้นฐานเบื้องหลังเครือข่ายการสื่อสารและวิธีการที่ระบบที่ซับซ้อนมีปฏิสัมพันธ์กันและกัน หลักสูตรอาจครอบคลุมถึงนโยบายการจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและสร้างแบบจำลองของระบบเรียลไทม์และสถาปัตยกรรมของระบบเรียลไทม์

  ผู้สำเร็จการศึกษาของโปรแกรมนี้มีแนวโน้มที่จะเดินออกไปพร้อมกับ skillset ที่แข็งแกร่งซึ่งรวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆที่ซับซ้อน นอกจากนี้นักเรียนอาจพัฒนาความสามารถในการประกอบการที่แข็งแกร่งรวมทั้งความสามารถในการคิดนอกกรอบ แต่ละลักษณะเหล่านี้อาจพิสูจน์ได้ว่ามีคุณค่าในการประกอบอาชีพใด ๆ

  ต้นทุนของการศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิศวกรรมระบบแตกต่างกันไปมากและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ สถานที่ระยะเวลาและรูปแบบการศึกษา (ออนไลน์หรือในห้องเรียน) อาจส่งผลต่อราคาสุดท้าย

  ความต้องการวิศวกรระบบมีสูงในหลายภาคส่วน ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์วิชาการการขนส่งการผลิตวัสดุและการให้คำปรึกษา ด้วยเหตุนี้บุคคลที่ได้รับปริญญาโทในสาขาอาจสามารถหางานทำในด้านการออกแบบวัสดุการผลิตวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาการวิจัยและพัฒนาเป็นวิศวกรกระบวนการวิศวกรวิจัยและนวัตกรรมหรือวิศวกรเครื่องกล อย่างไรก็ตามเนื่องจากทักษะที่หลากหลายของผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากนักเรียนอาจได้รับโอกาสนอกเหนือจากสาขาการสื่อสารทั้งหมด

  การศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิศวกรรมระบบสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีผลกำไรมาก มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกเสนอการศึกษาระดับปริญญาประเภทนี้ทั้งแบบออนไลน์และในห้องเรียน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ค้นหาโปรแกรมด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มนำ