Keystone logo

21 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาพลังงาน วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมพลังงานหมุนเวียน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษาพลังงาน
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • วิศวกรรมพลังงานหมุนเวียน
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาพลังงาน (21)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาพลังงาน วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมพลังงานหมุนเวียน

โดยปกติแล้วการศึกษาระดับปริญญาโทจะใช้เวลาศึกษาปริญญาตรีหนึ่งถึงสามปีเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ บางโปรแกรมต้องการให้นักเรียนทำข้อสอบหรือเขียนวิทยานิพนธ์พร้อมกับปฏิบัติตามจำนวนชั่วโมงเครดิตที่กำหนด

ปริญญาโทด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทนคืออะไร? เป็นการศึกษาทักษะสหวิทยาการที่จำเป็นในการออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพและประเมินศักยภาพทางเทคนิคและเศรษฐกิจของแหล่งพลังงานทดแทนและแผนการ โดยปกตินักเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านพลังงานทดแทนสามารถใช้หลักสูตรปริญญาโทด้านวิศวกรรมพลังงานหมุนเวียนได้ ในขณะที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรดังกล่าวนักเรียนอาจพบตัวเองในหลักสูตรต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์พลังงานน้ำความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรมการจัดการเทคโนโลยีความสมบูรณ์ของโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของพลวัตของไหลในการคำนวณพลังงานทดแทน

ผู้สำเร็จการศึกษาหลายคนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้แบบอิสระที่จำเป็นต่อการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและได้รับทักษะใหม่ ๆ ในระดับสูงสุด นักเรียนอาจต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน พวกเขาสามารถเรียนรู้การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทักษะเหล่านี้ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ในระดับสูงในสังคม

เมื่อมาถึงปริญญาโทค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัย บุคคลควรทำวิจัยเมื่อต้องการหาหลักสูตรที่เหมาะสม สำนักงานการรับสมัครสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน

โอกาสการจ้างงานที่หลากหลายสามารถคาดหวังได้ทั่วโลกเนื่องจากธุรกิจต่างๆได้รับแรงจูงใจในการแสวงหาและพัฒนาทดแทนทดแทนสำหรับเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลในปัจจุบัน เนื่องจากโปรแกรมส่วนใหญ่จัดเตรียมนักเรียนสำหรับการประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมโดยทั่วไปและอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะบุคคลมักมีความรู้และมีทักษะเพื่อให้มีคุณสมบัติในการทำงานที่หลากหลาย ผู้สำเร็จการศึกษาอาจได้รับการว่าจ้างเป็นวิศวกรภาคสนามผู้ตรวจสอบพลังงานวิศวกรของโรงงานผู้วางแผนด้านพลังงานทดแทนของรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐหรือผู้ติดตั้งระบบพลังงานทดแทนสำหรับบ้านและธุรกิจ

โครงการวิศวกรรมพลังงานทดแทนมีให้บริการที่มหาวิทยาลัยทั่วโลก ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร