Keystone logo

27 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาพลังงาน วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมพลังงานนิวเคลียร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษาพลังงาน
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • วิศวกรรมพลังงานนิวเคลียร์
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาพลังงาน (27)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาพลังงาน วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมพลังงานนิวเคลียร์

นักศึกษาที่ดำเนินการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังมองหาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของพวกเขาในบริเวณของการศึกษา โปรแกรมส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โทวิศวกรรมนิวเคลียร์พลังงานสามารถให้เปรียบในการแข่งขันในการประกอบอาชีพในสาขา

ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมพลังงานนิวเคลียร์คืออะไร? การศึกษาโครงการประกอบด้วยความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และนโยบาย อาจรวมถึงหลักสูตรฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และวัสดุเชื้อเพลิง, การจัดการของเสียและปัญหาด้านความปลอดภัย การสนทนาของบริบททางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองสำหรับพลังงานนิวเคลียร์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอุตสาหกรรมทั่วโลก นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในงานวิศวกรรมและการดำเนินงานของระบบนิวเคลียร์ตรวจสอบและกระบวนการผลิตและกฎระเบียบหลักเกณฑ์ทางด้านเทคนิคและการออกแบบความปลอดภัย การเรียนการสอนในพันของพื้นที่เหล่านี้ก่อให้เกิดความสามารถในการเป็นผู้นำในโครงการสหสาขาวิชาชีพ

ในระดับส่วนตัว, ประโยชน์ของการศึกษาระดับปริญญารวมถึงความก้าวหน้าของโอกาสในการทำงานที่นอกเหนือไปจากความสามารถในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ทั้งคนงานและประชาชนที่ได้กำไรจากวิธีการที่ดีด้านความปลอดภัยและการออกแบบทางวิศวกรรมที่เพิ่มขึ้น

โปรแกรมที่มีอยู่ทั่วโลกและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปตามสถานที่และหลักสูตร นักเรียนควรศึกษาความเป็นไปได้ของพวกเขาเพื่อตรวจสอบว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดตรงตามเป้าหมายของพวกเขา

พลังงานนิวเคลียร์ถูกนำมาใช้ในหลายประเทศทั่วโลกให้ทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการประชุมความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญมีความจำเป็นในประเทศที่มีแผนพัฒนามีการดำเนินการเช่นเดียวกับในสถานที่ที่พลังงานนิวเคลียร์ในขณะนี้ถูกนำมาใช้ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ถูกว่าจ้างโดย บริษัท ยูทิลิตี้, ห้องปฏิบัติการ, บริษัท ที่ปรึกษา บริษัท การออกแบบอาคารและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนงานรวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมและการพัฒนา, การวิจัย, การเรียนการสอนทางวิชาการโครงการหรือการจัดการการบริการและการดำเนินงานของโรงงาน นอกเหนือจากด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า, ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนิวเคลียร์มีความจำเป็นในด้านการแพทย์การเกษตรการผลิตและการรักษาความปลอดภัย

เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในอุตสาหกรรมระดับโลกที่ท้าทายให้ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงที่สำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มนำ