Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 452 ปริญญามหาบัณฑิต  (ปริญญาโท) ใน ข้อมูลวิทยาศาสตร์ 2024

452 ปริญญาโท โปรแกรม ใน ข้อมูลวิทยาศาสตร์ 2024

ภาพรวม

นักเรียนที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชาที่สนใจอาจต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นายจ้างมักจะดูดีในระดับปริญญาโทเพราะพวกเขามักจะมีการศึกษาที่ดีขึ้นและมีประสบการณ์มากกว่าผู้ที่มีระดับต่ำกว่า

ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลคืออะไร? ผู้ที่ต้องการรวบรวมประมวลผลและแจกจ่ายข้อมูลจากชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษอาจต้องการได้รับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล หลักสูตรหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างซอฟต์แวร์วัฏจักรชีวิตและวิธีการ นอกเหนือจากการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลนักเรียนเข้าใจว่าลิขสิทธิ์นโยบายความเป็นส่วนตัวและการประกันคุณภาพการทำงานอย่างไร การได้รับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถให้โอกาสในการทำงานสำหรับนักวิชาการที่มีระดับปริญญาตรีมากขึ้น

การศึกษาขั้นสูงนี้อาจนำไปสู่เงินเดือนที่สูงขึ้นหรือเป็นขั้นบันไดสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับปริญญาเอกการศึกษาในมหาวิทยาลัยยังสามารถสอนทักษะสำคัญ ๆ เช่นการทำงานร่วมกับทีมการสื่อสารที่เหมาะสมและองค์กรที่ดี คุณสมบัติเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อให้มีจรรยาบรรณในการทำงานที่ดีหรืออาจช่วยปรับปรุงชีวิตประจำวันของบุคคล

ค่าใช้จ่ายในการได้รับปริญญาโทอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาตัดสินใจเข้าร่วมและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อะไรบ้างในบางกรณีโรงเรียนให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อช่วยนักเรียนในการระดมทุนการศึกษา

นักวิชาการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาจสามารถหาอาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีชีวภาพการวิจัยและเภสัชกรรม ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถดึงข้อมูลที่สำคัญจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ฟิลด์เหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดผู้ที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นลูกจ้างของ บริษัท ขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มฐานลูกค้าของตนและดำเนินการ บริษัท ที่ประสบความสำเร็จผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อาจพบตำแหน่งที่ร่ำรวยใน บริษัท ซอฟต์แวร์ชั้นนำหรือทำงานในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบางแห่งเสนอโปรแกรมออนไลน์เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการทางวิชาการสำหรับนักเรียนบางคน ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
  • ข้อมูลวิทยาศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (452)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง