Search for Masters in วิชาชีพศึกษา

Find your Masters degree in วิชาชีพศึกษา here!

วิชาชีพศึกษา

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ (MPS) เน้นการศึกษาภาคปฏิบัติในสาขาสหวิทยาการ ปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นทางเลือกให้กับบุคคลที่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในขณะที่หลักสูตรปริญญาโทด่้านวิทยาศาสตร์และด้านศิลปศาสตร์มักมุ่งเน้นไปที่ภาคทฤษฎีและงานวิจัย แต่หลักสูตรด้านการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจในการนำไปใช้ของนักเรียน

ปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพเปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้วโลก มีสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะให้เลือกมากมาย ตั้งแต่การบัญชีและการจัดการ, สถิติประยุกต์, ทรัพยากรมนุษย์, วิทยาศาสตร์ภาพและการพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วัสดุศาสตร์, การบริหารจัดการโครงการ, การฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์, เทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคมและอื่น ๆ หลักสูตร MPS นักเรียนมักต้องทำการฝึกงาน หรือออกภาคสนาม ซึ่งเพิ่มเติมจากภาระงานที่มอบหมายตามหลักสูตร โดยประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ทำให้นักเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ผู้ที่ประกอบอาชีพในสายงานของตนมักจะกลับไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อให้เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า นายจ้างในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างตระหนักถึงคุณค่าของปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรียังสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเรียนต่อปริญญาโทนี้ ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เส้นทางอาชีพของตน

ปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพมักใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองปี ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรนี้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยและในแต่ละประเทศ สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและต้องการจะเข้าเรียนนั้น อาจสามารถได้รับความช่วยเหลือทางการเงินได้ แผนกรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้จะสามารถให้ข้อมูลเฉพาะด้านและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนหลักสูตรนี้ได้

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ จะพบว่ามีความตาดหวังในอาชีพและเงินเดือนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากจบหลักสูตรนี้ การประยุกต์ใช้ประสบการณ์มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการเรียน MPS ซึ่งเปรียบเทียบได้ดีกับการพัฒนาวิชาชีพในที่ทำงาน นอกจากนี้การทำวิทยานิพนธ์หรือโครงการเด่นๆ ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะต้องพัฒนาทักษะการค้นคว้าอิสระ, การให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์, การแก้ปัญหา, การสื่อสารอย่างเป็นระบบและอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพมีอยู่ที่นี่ เพียงแค่ค้นหาหลักสูตร MPS ที่เหมาะสมสำหรับคุณ คุณสามารถขอข้อมูลโดยตรงจากมหาวิทยาลัยได้ในเวลาเพียงหนึ่งนาทีโดยใช้แบบฟอร์มจากเว็บในหน้าหลักสูตร MPS

อ่านเพิ่มเติม

ต้นแบบของการศึกษามืออาชีพ (MPS)

Fort Hays State University Graduate School
Campus or Online เต็มเวลา นอกเวลา 30  August 2018 สหรัฐอเมริกา Wichita + เพิ่มขึ้น 1

โปรแกรม MPS ถูกออกแบบมาให้ปริญญาสหสาขาวิชาชีพที่จะตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่แรงงาน ความเข้มข้นที่มีอยู่ใน: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การเป็นผู้นำองค์กรความยุติธรรมทางอาญาเคมีบริหารสาธารณสุขสังคมผู้ประกอบการทางโลกไซเบอร์, Information Management ประกันการพัฒนาเว็บและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [+]

Masters degree วิชาชีพศึกษา. ปริญญาโทการศึกษาระดับปริญญาการศึกษา Professional เป็นปริญญาโทหลายทางวินัย 's ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่การพัฒนาแรงงาน มันถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะขั้นสูงระดับมืออาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนในขณะนี้ที่ FHSU โดยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MS) ข้อมูลประจำตัว คุณลักษณะเด่นของโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญามีความยืดหยุ่นสำหรับนักเรียนที่จะรวมสาขาวิชาที่สำคัญที่มีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งพื้นที่ที่คล้ายคลึงกันออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานมืออาชีพที่ต้องการจากนายจ้างในภาคอุตสาหกรรมภาครัฐ, การดูแลสุขภาพและการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโอกาสในการทำงานหลายอย่างในแคนซัสและเกินสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มี MPS องศารวมทั้งตำแหน่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายและอุตสาหกรรมการแก้ไขและอุตสาหกรรมที่ไม่แสวงหากำไรหรือผู้นำการบริการทางสังคม การศึกษาระดับปริญญา MPS นอกจากนี้ยังมีนักเรียนเครื่องมือที่จำเป็นในการเริ่มดำเนินการในกิจการของผู้ประกอบอาชีพใหม่จะมีประสิทธิภาพในวันนี้มืออาชีพต้องเข้าใจแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสาขาอาชีพในวงกว้างและ "อุตสาหกรรม " ภาคที่พวกเขาทำงาน พวกเขายังจำเป็นต้องมีทักษะพิเศษ - บางครั้งรวมกันที่ผิดปกติของความสามารถพิเศษ - เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรที่พวกเขาทำงาน หลักสูตร MPS มีสี่ส่วน: 1] หลักสูตรหลัก 9 ชั่วโมงซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนวิธีการวิจัยหลักสูตรสถิติและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเบื้องต้นเข้มข้นเฉพาะ 2] 9 12 ชั่วโมงพื้นที่ความเข้มข้นที่สำคัญ 3] 6 เขต 9 hourcognate หรือพื้นที่วิชาฟรีและ 4] โครงการ 3 ชั่วโมงหรือหลักสูตรการฝึกงาน จำนวนหน่วยกิตระดับปริญญานี้คือ 30 หน่วยกิต [-]

Master in Natural Sciences

Across the Pond
Campus เต็มเวลา August 2018 ประเทศอังกฤษ Aberdeen Belfast Brighton Canterbury Cardiff Chester Cirencester Colchester Edinburgh Epsom Exeter Falmouth Farnham Glasgow Guildford Huddersfield Leeds Leicester Lincoln Liverpool London Loughborough Manchester Newcastle Norwich Nottingham Oxford Reading Rochester Sheffield + เพิ่มขึ้น 29

Across The Pond partners with some of the top UK universities for Natural Sciences, across a variety of disciplines. The UK has long been a major contributor to the innovation of energy, including biology, chemistry, earth sciences, oceanography and physics, and students who study in the UK benefit from intensive learning, opportunities to find placements at major companies, and a concentration on both academic skill and employability. [+]

STUDY NATURAL SCIENCES IN THE UK Across The Pond partners with some of the top UK universities for Natural Sciences, across a variety of disciplines. The UK has long been a major contributor to the innovation of energy, including biology, chemistry, earth sciences, oceanography and physics, and students who study in the UK benefit from intensive learning, opportunities to find placements at major companies, and a concentration on both academic skill and employability. BENEFITS OF STUDYING NATURAL SCIENCES IN THE UK Shorter courses: Most Master’s programs are only one year long. Students can obtain a degree in a shorter amount of time compared to studying in Latin America. Funding from Latin American countries for these subjects is also available. Focus: UK universities do not require general education courses; students will be focusing on Natural Sciences from Day 1! Employment opportunities: Many unis in the UK focus on having staff that are active in their fields, helping to provide an employability perspective and to generate learning opportunities outside of the classroom. Furthermore, many courses offer the opportunity to take on a placement, whether as an additional year on their degree, or as a short-term opportunity during their degree. Either way, UK Natural Sciences students graduate with readiness to work. HOW CAN ACROSS THE POND HELP? We provide  free advice & guidance  to students wanting to pursue engineering in the UK. With our help you can: Find a leading programme  that meets both your academic needs and career goals Make the application... [-]

Master's Degree Programme in Social Exclusion

Åbo Akademi
Campus เต็มเวลา August 2018 ฟินแลนด์ Vaasa

This programme stems from the need to recognize the multidisciplinary nature of social exclusion. It takes seriously the need to provide analytical tools for critically reflecting on our social and cultural futures from a larger perspective based in the humanities, and anchored in subjects such as History, Ethics, Philosophy, The study of Religion, Gender Studies, Theology and Minority studies. The programme taps into a set of topical global issues and brings to the surface relevant factors and dimensions that underlie the process of social exclusion; values, ideas, beliefs, trends, ideologies, practices in combination with individual and social agency, capabilities and power. The skillset provided by this programme is useful both for students seeking a career in a range of organisations and for those who are aiming for a career in research. [+]

Duration: 120 credits, 2 years of full-time study  

Degree awarded: Master of Arts, Master of Theology 

Annual intake: 20 

Tuition fee: 10 000 € for students from non-EU/EEA countries 

Contact:  socialex@abo.fi

In the midst of the growing diversity and complexity of today’s rapidly changing world, people suffering from poverty, deprivation of legal rights, and cultural and social isolation has become a growing global concern. These issues are examples of a phenomenon termed social exclusion; a complex condition that extends beyond economic disadvantage and poverty. It is a multifaceted process through which people lose political, legal, and social agency, and through which they are stigmatized or discriminated against. Social exclusion is therefore closely linked to culture and history, how we interact and make boundaries, how we think about society, what we take to be true, and how we envision a good world.... [-]


Master in Art & Design

Dalian Polytechnic University
Campus เต็มเวลา 2 - 3  September 2018 ประเทศจีน Dalian

Master in Art & Design [+]

Master in Art & Design Admission Requirements Holding a bachelor’s degree Two Recommendation Letters from Associate Professors Passing DPU Admission Examination Being aged at 18 to 45 Minimum Requirement of HSK 6 Level Application Procedures "“Application Form For International Students To Study In DPU” 1 Copy of Bachelor degree certificate Transcripts Recommendations of two professors or associate professors 6 photos (3cmX4cm) 1 copy of passport" Scholarships Types Amount(RMB) Chinese Government Scholarship: According to《Measures of Chinese Government Scholarship Status》 Liaoning Government Scholarship: According to《Measures of Liaoning Government Scholarship Status》 Dalian Municipal Government Scholarship: 15,000RMB/year DPU First-class Scholarship: 3,000RMB/year DPU Second-class Scholarship: 2,000RMB/year DPU Third-class Scholarship: 1,000RMB/year Individual Scholarship for Activities: 500RMB/year [-]

MPhil in Life Science

The Hong Kong University of Science and Technology
Campus เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 ฮ่องกง Hong Kong + เพิ่มขึ้น 1

The MPhil program provides research training in major areas of life science. It enables students to acquire the knowledge, skills, and experience required for research. Submission and successful defense of a thesis based on original research are required. [+]

Masters degree วิชาชีพศึกษา. The Division of Life Science offers rigorous postgraduate programs and research opportunities in a range of cutting-edge areas in the field, particularly in neuroscience, structural biology, cell and developmental biology, marine and environmental biology and biotechnology. We strive to provide an inspirational environment for student learning and for tackling the challenges of modern life science. Our mission is to sustain and promulgate a reputable academic program in life science by achieving excellence in research and education, and by making significant contributions to biotechnological innovations in regional and international arenas. The MPhil program provides research training in major areas of life science. It enables students to acquire the knowledge, skills, and experience required for research. Submission and successful defense of a thesis based on original research are required. Research Foci Research and development within the Division of Life Science emphasizes the following areas: Cellular Regulation and Signaling Cancer Biology Developmental Biology Molecular and Cellular Neuroscience Macromolecular Structure and Function Marine and Environmental Science Biotechnology and Medicinal Biochemistry Admission Requirements i. General Admission Requirements Applicants seeking admission to a master's degree should have: obtained a bachelor’s degree from a recognized institution, or an approved equivalent qualification; ii. English Language Admission Requirements You have to fulfill English Language requirements with one of the following proficiency attainments*: TOEFL-iBT 80 TOEFL-pBT 550 IELTS (Academic Module) Overall score: 6.0 and all sub-scores: 5.5 *If your first language is English, and your bachelor’s degree or equivalent qualification was awarded by an institution where the... [-]

Master of Social Sciences

The University of Waikato
Campus เต็มเวลา 12 - 18  March 2018 นิวซีแลนด์ Hamilton

Studying for a Master of Social Sciences at Waikato challenges you to take your understanding of theoretical subject matter to an advanced level. [+]

Master of Social Sciences Studying for a Master of Social Sciences at Waikato challenges you to take your understanding of theoretical subject matter to an advanced level. A Master of Social Sciences (MSocSc) builds on the Bachelors or Honours qualification you've already gained. When studying for your MSocSc, you'll focus on your preferred Social Science subject area and you'll immerse yourself in a high-level programme of study. You'll learn the latest research techniques and be updated on recent developments in knowledge relating to your chosen field. You'll be preparing for a dissertation or thesis, so will be conducting a substantial amount of your own independent research. If you think you may want to complete a doctorate level qualification later on, completing a MSocSc prepares you for that next level of academic study. As you grow your knowledge of your chosen subject area, you'll be refining your intellectual skills, particularly your ability to think critically, problem solve and analyse. This will enable you to prepare for leadership roles in fields related to your subject area. Industry Connections During your studies, you'll be supervised by well-connected Faculty members who have networks with people working in a wide range of sectors, from business to government. These people, including representatives from local and central government and tribal authorities, provide input into the different subject areas. Members of community groups, business organisations and industrial and professional groups do the same – they provide valuable support and input. The subject area experts themselves provide consultancy services... [-]

สุขภาพและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ - MREs

Cardiff Metropolitan University
Campus เต็มเวลา นอกเวลา 1 - 2  August 2018 ประเทศอังกฤษ Cardiff + เพิ่มขึ้น 1

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นหลังที่แตกต่างกันในวิธีการวิจัย มีให้เลือกสองโมดูลวิธีการวิจัยเป็นหนึ่งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์พื้นหลังน้อยหรือไม่มีเลยของการวิจัยและหนึ่งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์บางส่วนของงานวิจัยที่อาจจะอยู่ในระดับปริญญาตรี [+]

Masters degree วิชาชีพศึกษา. หลักสูตรนี้ครอบคลุมวิธีการวิจัยสถิติและทักษะการวิจัยที่กว้างขึ้นและจะช่วยให้นักเรียนในการออกแบบดำเนินการและเขียนถึงการศึกษาวิจัยที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนจะได้ดำเนินการสองการศึกษาวิจัยอย่างมากในเรื่องของทางเลือกของพวกเขาภายใต้การดูแลโดยสมาชิกที่มีประสบการณ์ของนักวิชาการ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นหลังที่แตกต่างกันในวิธีการวิจัย มีให้เลือกสองโมดูลวิธีการวิจัยเป็นหนึ่งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์พื้นหลังน้อยหรือไม่มีเลยของการวิจัยและหนึ่งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์บางส่วนของงานวิจัยที่อาจจะอยู่ในระดับปริญญาตรี การจ้างงานและอาชีพ ปริญญาโทวุฒิการศึกษาในด้านสุขภาพหรือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้เป็นรากฐานที่ดีสำหรับการประกอบอาชีพในการวิจัยที่เป็นมืออาชีพด้านสุขภาพที่ดำเนินการและเผยแพร่งานวิจัยในสาขาของตนหรือสำหรับทุกคนวางแผนที่จะไปให้เสร็จสมบูรณ์ในระดับปริญญาเอก การปฏิบัติตามหลักฐานหมายความว่าความรู้และความเข้าใจในการวิจัยเป็นสิ่งจำเป็นในโดเมนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งหมดเพื่อให้ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่มีความสามารถในการตีความผลการวิจัยก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับที่เอื้อต่อการกระบวนการของการออกแบบและการดำเนินการโครงการวิจัย รายการที่ต้องการ ปริญญาเกียรตินิยมดี (ปกติ 2.1 หรือสูงกว่า) ในสุขภาพหรือสังคมเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นปกติต้อง อย่างไรก็ตามผู้สมัครที่มีประสบการณ์มืออาชีพที่เกี่ยวข้องหรือมีคุณสมบัติได้รับการต้อนรับและจะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคล [-]

Erasmus+ Master in International Health (EM+ MIH)

Royal Tropical Institute (KIT)
Online & Campus Combined เต็มเวลา September 2018 เนเธอร์แลนด์ Amsterdam

The Erasmus+ Master in International Health blended programme is a one year full time programme that requires you to only be 3 months away from home. It consists of three months core course at KIT after which advanced modules and thesis are done by e-learning at KIT in Amsterdam, Queen Margaret University, and Bergen University. [+]

Do you want to study a master’s programme but are you not able to leave your job or home for a year? This new master’s programme given by KIT, University of Bergen and Queen Margaret University offers an ideal solution so you can benefit from a balanced blended teaching programme which is given partly on location and partly by innovative distance learning methods. The Erasmus+ blended master programme is a one year full time programme that requires you to only be 3 months away from home. It consists of three months core course at KIT after which advanced modules and thesis are done by e-learning at the three institutes. The Erasmus+ Master in International Health has a special focus on Human Resources for Health in Low and Middle income countries. The programme is taken in the following order: A. Core Course (20 ECTS) KIT (Royal Tropical Institute): Netherlands Course in Tropical Medicine and Hygiene (on location, Amsterdam) B. Advanced Modules (20 ECTS) KIT (Royal Tropical Institute): Human Resources for Health (e-learning) Queen Margaret University: Emerging challenges in the Global health Workforce (e-learning) University of Bergen: Applied economic evaluation in Health Care (e-learning) Queen Margaret University: Research Design and Proposal Writing (e-learning) C. Thesis (20 ECTS) KIT (Royal Tropical Institute): Thesis (supervision from a distance) Detailed course programme A. Core course The core course, Netherlands Course in Tropical Medicine and Hygiene (NTC), takes place on location at KIT in Amsterdam, the Netherlands from 12 September- 16 December 2016. This course covers... [-]

Master in Technology, Work and Health

KTH Royal Institute of Technology
Campus เต็มเวลา August 2018 สวีเดน Stockholm

Functional and well-designed work systems, organisations and work environments are essential for a sustainable working life. This programme offers knowledge in proactive occupational safety and health management. You will learn how to plan, design and analyse work environments, from the perspectives of sustainable work and organisational performance. [+]

Functional and well-designed work systems, organisations and work environments are essential for a sustainable working life. This programme offers knowledge in proactive occupational safety and health management. You will learn how to plan, design and analyse work environments, from the perspectives of sustainable work and organisational performance.

Technology, Work and Health at KTH

The programme provides a deeper understanding of the interplay between human, technology and organisation, from the perspectives of sustainable work and organisational performance.

As a student, you will gain knowledge and proficiency in proactive occupational safety and health (OSH) management, as well as in how to plan, design and analyse work environments. You will acquire advanced theoretical and applied knowledge of physical, cognitive and organisational ergonomics. This is applicable for work with the development of organisations and processes, with a focus on improvements of work and ergonomic interventions for a sustainable working life.... [-]


Master of Health Services (Research)

University of Technology Sydney
Campus เต็มเวลา นอกเวลา 2 - 4  January 2018 ออสเตรเลีย Sydney + เพิ่มขึ้น 1

This degree is designed for health service professionals wanting to develop research skills that have practical application for innovations and policy in the health care sector, and scholarly understanding of health services provision. It enables informed participation in research endeavours and health services innovation and improvement. Students extend and deepen their knowledge of a specialised area in health services through a program of supervised research. [+]

This course assists students to complete original research that contributes to knowledge in their field within an international context. Research at UTS takes place in a dynamic and outcomes-oriented environment. The University attracts students who want to develop their knowledge and expertise within a professional and stimulating framework. Students are part of a lively and vigorous research culture, working closely with academic staff and health industry partners.

This degree offers solid research training to health service professionals who are required to undertake research in their current employment or who aspire to such positions.

[-]

Master in Humanities and Social Sciences

Hirosaki University
Campus เต็มเวลา April 2018 ประเทศญี่ปุ่น Hirosaki

Two courses of study are offered in the M.A. program: Cultural Studies and Applied Social Sciences. The goal of each is to turn out highly qualified graduates who can deal with the transformations and institutional reforms that are occurring at both the regional and the global levels of current society. [+]

Masters degree วิชาชีพศึกษา. The Graduate School of the Humanities and Social Sciences is committed to the community and the globarized world. Two courses of study are offered in the M.A. program: Cultural Studies and Applied Social Sciences. The goal of each is to turn out highly qualified graduates who can deal with the transformations and institutional reforms that are occurring at both the regional and the global levels of current society. [-]

Master of Professional Studies

University of North Alabama
Campus or Online เต็มเวลา September 2018 สหรัฐอเมริกา Florence

The Master of Professional Studies (M.Pr.S) degree is an applied professional program with workforce development, organizational leadership and personal development at the core of its mission. This graduate degree is designed to provide students an accessible, online, and affordable opportunity to achieve their educational and professional objectives. [+]

Important Announcements! STUDENT ADVISING - We are always ready to assist M.Pr.S students with advising and academic planning. Please call 256.765.5003 to set up your consultation. The Master of Professional Studies (M.Pr.S) degree is an applied professional program with workforce development, organizational leadership and personal development at the core of its mission. This graduate degree is designed to provide students an accessible, online, and affordable opportunity to achieve their educational and professional objectives. The M.Pr.S degree is fully accredited by the Southern Association of Colleges and Schools. The program is a 33 to 36 credit hour graduate degree program with a thesis or non-thesis option. It is not a graduate certificate program. Through this program students will demonstrate: an understanding of the nature and impact of major social, economic, and political forces, including population diversity, technological change, and globalization the ability to communicate effectively with diverse audiences the ability to conduct research and utilize research findings as a foundation for decision making an understanding of ethical bases for decision making the ability to lead, negotiate, and resolve conflicts Students will acquire and demonstrate these skills through a specific set of six required core courses and a set of four courses within one of the following specialization areas: Community Development, Security and Safety Leadership, and Information Technology. Please call UNA's Department of Interdisciplinary and Professional Studies for more information Areas of Specialization In addition to the core component, students will take up to 15 credit hours of graduate coursework in one... [-]

หลักของปรัชญา - วิทยาศาสตร์ (วิจัย)

James Cook University
Campus เต็มเวลา นอกเวลา January 2018 ออสเตรเลีย Townsville Cairns สิงคโปร์ Buona Vista area Brisbane + เพิ่มขึ้น 6

นายปรัชญา (MPhil) มีการกำกับดูแลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาเอกมีขนาดเล็กกว่าที่มีต่อการที่มันสามารถให้ทางเดิน [+]

ปริญญาโทปรัชญา - วิทยาศาสตร์ (วิจัย)

นายปรัชญา (MPhil) มีการกำกับดูแลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาเอกมีขนาดเล็กกว่าที่มีต่อการที่มันสามารถให้ทางเดิน

มัน culminates ในการส่งของวิทยานิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์และวิจัยเดิม มันเป็นสองปีโปรแกรมเต็มเวลาเสนอขายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ... [-]


หลักของการศึกษาในการศึกษามืออาชีพ

Marymount University
Campus นอกเวลา September 2018 สหรัฐอเมริกา Arlington

ปริญญาโทเม้าท์ของการศึกษาในโปรแกรมการศึกษามืออาชีพได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตที่กำลังมองหาการเรียนการสอน นักเรียนในโครงการนี​​้อาจจะฝึกครู; ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่ไม่ได้ ... [+]

การศึกษา - การศึกษาระดับมืออาชีพ

ปริญญาโทเม้าท์ของการศึกษาในโปรแกรมการศึกษามืออาชีพได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตที่กำลังมองหาการเรียนการสอน นักเรียนในโครงการนี​​้อาจจะฝึกครู; ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่ไม่ได้ทำงานในห้องเรียนเช่นหน่วยงานการศึกษาการตั้งค่าพิพิธภัณฑ์หรือตำแหน่งของรัฐบาล หรือนักเรียนที่ตั้งใจจะสอนในโรงเรียนนานาชาติหรือเอกชน ... [-]


ต้นแบบของสังคมศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์จากการวิจัย)

National University of Singapore Faculty of Arts & Social Sciences
Campus เต็มเวลา 1 - 3  August 2018 สิงคโปร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดและหน่วยงานชั้นนำของเศรษฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านการวิจัยคณาจารย์ 'ครอบคลุมหลากหลายสาขาทางเศรษฐกิจ [+]

ปริญญาโทสังคมศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์จากการวิจัย)

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดและหน่วยงานชั้นนำของเศรษฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้านการวิจัยคณาจารย์ 'ครอบคลุมหลากหลายสาขาทางเศรษฐกิจที่มีความแข็งแรงในพื้นที่หลักของเศรษฐศาสตร์จุลภาคมหภาคและเศรษฐมิติเช่นเดียวกับในสาขาเฉพาะเช่นทฤษฎีเกมและองค์การอุตสาหกรรมเศรษฐศาสตร์แรงงาน, การศึกษา, เศรษฐศาสตร์การเงินและการเจริญเติบโต ทฤษฎีและการพัฒนาที่มีการอ้างอิงพิเศษไปยังเอเชีย อาจารย์ของเราได้รับการตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ในวารสารด้านบน การรับรู้ของผลงานโดยคณาจารย์ได้อนึ่งนำรูปแบบของ editorships นั้น การเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกของสังคมวิชาการ; คำเชิญไปยังการประชุมวิชาการ; และให้คำปรึกษากับองค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์และประเทศอาเซียนอื่น ๆเนื่องจากขนาดและความหลากหลายของคณาจารย์และช่วงของการนำเสนอหลักสูตรที่นักเรียนสามารถมีความเชี่ยวชาญในเกือบทุกพื้นที่ใด ๆ ที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์ ... [-]