Search for Masters in วิชาชีพศึกษา

Find your Masters degree in วิชาชีพศึกษา here!

วิชาชีพศึกษา

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ (MPS) เน้นการศึกษาภาคปฏิบัติในสาขาสหวิทยาการ ปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นทางเลือกให้กับบุคคลที่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในขณะที่หลักสูตรปริญญาโทด่้านวิทยาศาสตร์และด้านศิลปศาสตร์มักมุ่งเน้นไปที่ภาคทฤษฎีและงานวิจัย แต่หลักสูตรด้านการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจในการนำไปใช้ของนักเรียน

ปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพเปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้วโลก มีสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะให้เลือกมากมาย ตั้งแต่การบัญชีและการจัดการ, สถิติประยุกต์, ทรัพยากรมนุษย์, วิทยาศาสตร์ภาพและการพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วัสดุศาสตร์, การบริหารจัดการโครงการ, การฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์, เทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคมและอื่น ๆ หลักสูตร MPS นักเรียนมักต้องทำการฝึกงาน หรือออกภาคสนาม ซึ่งเพิ่มเติมจากภาระงานที่มอบหมายตามหลักสูตร โดยประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ทำให้นักเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ผู้ที่ประกอบอาชีพในสายงานของตนมักจะกลับไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อให้เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า นายจ้างในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างตระหนักถึงคุณค่าของปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรียังสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเรียนต่อปริญญาโทนี้ ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เส้นทางอาชีพของตน

ปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพมักใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองปี ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรนี้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยและในแต่ละประเทศ สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและต้องการจะเข้าเรียนนั้น อาจสามารถได้รับความช่วยเหลือทางการเงินได้ แผนกรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้จะสามารถให้ข้อมูลเฉพาะด้านและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนหลักสูตรนี้ได้

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ จะพบว่ามีความตาดหวังในอาชีพและเงินเดือนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากจบหลักสูตรนี้ การประยุกต์ใช้ประสบการณ์มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการเรียน MPS ซึ่งเปรียบเทียบได้ดีกับการพัฒนาวิชาชีพในที่ทำงาน นอกจากนี้การทำวิทยานิพนธ์หรือโครงการเด่นๆ ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะต้องพัฒนาทักษะการค้นคว้าอิสระ, การให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์, การแก้ปัญหา, การสื่อสารอย่างเป็นระบบและอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพมีอยู่ที่นี่ เพียงแค่ค้นหาหลักสูตร MPS ที่เหมาะสมสำหรับคุณ คุณสามารถขอข้อมูลโดยตรงจากมหาวิทยาลัยได้ในเวลาเพียงหนึ่งนาทีโดยใช้แบบฟอร์มจากเว็บในหน้าหลักสูตร MPS

อ่านเพิ่มเติม

Online Master in E-Health & Telemedicine Management

Rome Business School
Online นอกเวลา 12  March 2018 อิตาลี Rome

E-Health is the combined use of information technology and electronic communication, especially the internet, in the health sector, for clinical, educational and administrative purposes; both on-site and at distance (in which case it is called Telemedicine). [+]

EARLY BIRD: 10% DISCOUNT IF YOU ENROL BEFORE DECEMBER THE 11th!

Under the patronage of SIT – the Italian Society of Telemedicine - The Rome Business School’s Master’s Degree Course in e-Health Management has been designed to supply training on organizational processes and technologies aimed at the proper introduction and management of ICT solutions and Telemedicine in Health Systems.

E-Health is the combined use of information technology and electronic communication, especially the internet, in the health sector, for clinical, educational and administrative purposes; both on-site and at distance (in which case it is called Telemedicine). E-Health is not only a technical development but also represents a way of thinking, a commitment, an organizational approach to improve health care locally or regionally by using the new opportunities presented by Information and Communication Technology. Starting date: each year, in March and October.... [-]


ต้นแบบของการศึกษามืออาชีพ (MPS)

Fort Hays State University Graduate School
Campus or Online เต็มเวลา นอกเวลา 30  August 2018 สหรัฐอเมริกา Wichita + เพิ่มขึ้น 1

โปรแกรม MPS ถูกออกแบบมาให้ปริญญาสหสาขาวิชาชีพที่จะตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่แรงงาน ความเข้มข้นที่มีอยู่ใน: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การเป็นผู้นำองค์กรความยุติธรรมทางอาญาเคมีบริหารสาธารณสุขสังคมผู้ประกอบการทางโลกไซเบอร์, Information Management ประกันการพัฒนาเว็บและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [+]

ปริญญาโทการศึกษาระดับปริญญาการศึกษา Professional เป็นปริญญาโทหลายทางวินัย 's ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่การพัฒนาแรงงาน มันถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะขั้นสูงระดับมืออาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนในขณะนี้ที่ FHSU โดยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MS) ข้อมูลประจำตัว คุณลักษณะเด่นของโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญามีความยืดหยุ่นสำหรับนักเรียนที่จะรวมสาขาวิชาที่สำคัญที่มีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งพื้นที่ที่คล้ายคลึงกันออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานมืออาชีพที่ต้องการจากนายจ้างในภาคอุตสาหกรรมภาครัฐ, การดูแลสุขภาพและการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโอกาสในการทำงานหลายอย่างในแคนซัสและเกินสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มี MPS องศารวมทั้งตำแหน่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายและอุตสาหกรรมการแก้ไขและอุตสาหกรรมที่ไม่แสวงหากำไรหรือผู้นำการบริการทางสังคม การศึกษาระดับปริญญา MPS นอกจากนี้ยังมีนักเรียนเครื่องมือที่จำเป็นในการเริ่มดำเนินการในกิจการของผู้ประกอบอาชีพใหม่จะมีประสิทธิภาพในวันนี้มืออาชีพต้องเข้าใจแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสาขาอาชีพในวงกว้างและ "อุตสาหกรรม " ภาคที่พวกเขาทำงาน พวกเขายังจำเป็นต้องมีทักษะพิเศษ - บางครั้งรวมกันที่ผิดปกติของความสามารถพิเศษ - เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรที่พวกเขาทำงาน หลักสูตร MPS มีสี่ส่วน: 1] หลักสูตรหลัก 9 ชั่วโมงซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนวิธีการวิจัยหลักสูตรสถิติและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเบื้องต้นเข้มข้นเฉพาะ 2] 9 12 ชั่วโมงพื้นที่ความเข้มข้นที่สำคัญ 3] 6 เขต 9 hourcognate หรือพื้นที่วิชาฟรีและ 4] โครงการ 3 ชั่วโมงหรือหลักสูตรการฝึกงาน จำนวนหน่วยกิตระดับปริญญานี้คือ 30 หน่วยกิต... [-]


Master of Ageing

The University of Melbourne - Online
Online เต็มเวลา นอกเวลา 18 - 36  January 2019 ออสเตรเลีย Australia Online + เพิ่มขึ้น 1

The Master of Ageing is a unique fully online course about local and global challenges and new directions and solutions in the field of ageing. Societal change coupled with relentless technological development demands flexible, responsive and integrative approaches to managing ageing populations and workforces. Given the complexity of this field and its relevance to all populations, the Master of Ageing course is interdisciplinary, intergenerational and international. Subjects are taught by academics and leading industry experts from Australia and around the world, in public health, medicine, social work, architecture and design, engineering, business and economics, government, and the arts. [+]

Ageing is our greatest common denominator, yet our knowledge of it is still very limited. As populations around the world grow older, we need to understand the economic, social and political implications of ageing.

The Master of Ageing is a fully online course that delves deep into the challenges facing ageing populations from a local as well as global perspective. This interdisciplinary course explores new directions in the field of ageing, factoring in societal change, and swift technological developments. Subjects are taught by academics and leading industry experts from Australia and around the world, in public health, medicine, social work, architecture and design, engineering, business and economics, government, and the arts. If you are a looking to develop a greater understanding of the complex implications of ageing populations and workforces and access career opportunities in this rapidly expanding sector, then this course is for you. At Australia's #1 University, your online learning experience will be enriched by regular feedback as well as real-time sessions where you speak with the instructor and fellow students. Students taking the course from overseas are not required to have an international student visa.... [-]


Master of Professional Studies

University of North Alabama
Campus or Online เต็มเวลา September 2018 สหรัฐอเมริกา Florence

The Master of Professional Studies (M.Pr.S) degree is an applied professional program with workforce development, organizational leadership, and personal development at the core of its mission. This graduate degree is designed to provide students an accessible, online, and affordable opportunity to achieve their educational and professional objectives. [+]

Important Announcements!

STUDENT ADVISING - We are always ready to assist M.Pr.S students with advising and academic planning. Please call 256.765.5003 to set up your consultation.

The Master of Professional Studies (M.Pr.S) degree is an applied professional program with workforce development, organizational leadership, and personal development at the core of its mission. This graduate degree is designed to provide students an accessible, online, and affordable opportunity to achieve their educational and professional objectives.

The M.Pr.S degree is fully accredited by the Southern Association of Colleges and Schools. The program is a 33 to 36 credit hour graduate degree program with a thesis or non-thesis option. It is not a graduate certificate program.... [-]


Master of Health Administration

Metropolitan State University of Denver
Online & Campus Combined เต็มเวลา นอกเวลา January 2019 สหรัฐอเมริกา Denver

Metropolitan State University of Denver new Master of Health Administration (MHA), is designed to prepare students for a challenging and rewarding career in healthcare. The program offers continuing students, as well as those looking to increase their knowledge and earning potential, a unique and well-rounded insight into an industry that is expected to see a 17% increase in employment by 2024. [+]

Master of Health Administration

Metropolitan State University of Denver new Master of Health Administration (MHA), is designed to prepare students for a challenging and rewarding career in healthcare. The program offers continuing students, as well as those looking to increase their knowledge and earning potential, a unique and well-rounded insight into an industry that is expected to see a 17% increase in employment by 2024. The MHA program can be completed in 2.5 years in small class sessions that promote student interaction and individualized attention.

Our program is designed to develop health care leaders for a rapidly changing world.

Designed for full-time or part-time students 40 credit hours Online/Hybrid courses 8-week course format Fall & Spring program Entry No GRE, GMAT or MAT testing required Pre-Requisites- Prior college-level coursework required in accounting, statistics, and economics. We welcome VA and Post 9/11 GI Bill students. Learn from around the world. International students can study from their home countries. For the in-class session, you can Skype into classes. Attention International Students: F-1 visa holders are excluded from a pursuit of MSU Denver’s online MHA program due to federal enrollment requirements for F-1 international students. Accredited by the Higher Learning Commission. The MSU Denver MHA is a value leader in Colorado with a high-quality program at a reasonable cost. ... [-]

Master in Natural Sciences

Across the Pond
Campus เต็มเวลา August 2018 ประเทศอังกฤษ Aberdeen Belfast Brighton Canterbury Cardiff Chester Cirencester Colchester Edinburgh Epsom Exeter Falmouth Farnham Glasgow Guildford Huddersfield Leeds Leicester Lincoln Liverpool London Loughborough Manchester Newcastle Norwich Nottingham Oxford Reading Rochester Sheffield + เพิ่มขึ้น 29

Across The Pond partners with some of the top UK universities for Natural Sciences, across a variety of disciplines. The UK has long been a major contributor to the innovation of energy, including biology, chemistry, earth sciences, oceanography and physics, and students who study in the UK benefit from intensive learning, opportunities to find placements at major companies, and a concentration on both academic skill and employability. [+]

STUDY NATURAL SCIENCES IN THE UK

Across The Pond partners with some of the top UK universities for Natural Sciences, across a variety of disciplines. The UK has long been a major contributor to the innovation of energy, including biology, chemistry, earth sciences, oceanography and physics, and students who study in the UK benefit from intensive learning, opportunities to find placements at major companies, and a concentration on both academic skill and employability.

BENEFITS OF STUDYING NATURAL SCIENCES IN THE UK

Shorter courses: Most Master’s programs are only one year long. Students can obtain a degree in a shorter amount of time compared to studying in Latin America. Funding from Latin American countries for these subjects is also available. Focus: UK universities do not require general education courses; students will be focusing on Natural Sciences from Day 1! Employment opportunities: Many universities in the UK focus on having staff that are active in their fields, helping to provide an employability perspective and to generate learning opportunities outside of the classroom. Furthermore, many courses offer the opportunity to take on a placement, whether as an additional year on their degree or as a short-term opportunity during their degree. Either way, UK Natural Sciences students graduate with readiness to work. ... [-]

Master in Art and Design

Across the Pond
Campus เต็มเวลา August 2018 ประเทศอังกฤษ Aberdeen Belfast Brighton Canterbury Cardiff Chester Cirencester Colchester Edinburgh Epsom Exeter Falmouth Farnham Glasgow Guildford Huddersfield Leeds Leicester Lincoln Liverpool London Loughborough Manchester Newcastle Norwich Nottingham Oxford Reading Rochester Sheffield + เพิ่มขึ้น 29

Across The Pond partners with some of the top UK universities for art and design. Students in these programs experience world-class teaching, and gain access to innovative techniques, outstanding facilities, and staff that are prevalent in their fields. [+]

STUDY ART AND DESIGN IN THE UK

Across The Pond partners with some of the top UK universities for art and design. Students in these programs experience world-class teaching and gain access to innovative techniques, outstanding facilities, and staff that are prevalent in their fields. UK universities take the term “practitioner” to heart—students pursuing art and design in the UK will find themselves both challenged and rewarded by the numerous creative opportunities inside and outside of the classroom.

BENEFITS OF STUDYING ART AND DESIGN IN THE UK Shorter courses: Most Master’s programs are only one year long, and most undergraduate programs are only three years long. MFA is available: While many students choose to pursue a one-year Master of Arts degree, an increasing number of UK university are offering the Master of Fine Arts. Networking opportunities: Many universities in the UK focus on having staff that are active in their fields, helping to provide an employability perspective and to generate learning opportunities outside of the classroom. The UK as classroom: The United Kingdom itself has inspired artists and designers for generations, and its universities have produced a number of successful alumni. Be one of them! HOW CAN ACROSS THE POND HELP? ... [-]

MPhil in Social Science

The Hong Kong University of Science and Technology
Campus เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 ฮ่องกง Hong Kong + เพิ่มขึ้น 1

The MPhil is a research degree that can be pursued either as an end in itself or as a preparation to the Ph.D. degree at either HKUST or elsewhere. While we welcome students from a variety of disciplines to apply, as befits a research degree, we do expect applicants to have a strong background in a social science discipline, and, in addition, the ability to demonstrate promising research potential through a substantial research proposal. [+]

At HKUST, we offer the largest interdisciplinary university-level program in humanities and social science in Mainland China and Greater China and the only one to have an explicit, program-wide, comparative focus as exemplified by our innovative Global China Studies degrees.

Like every university of excellence, we are dedicated to research and teaching. What sets us apart from our peers is our explicit focus on global, especially North American and Chinese, best practice in teaching, graduate training and placement, and our own research.

The MPhil is a research degree that can be pursued either as an end in itself or as a preparation to the Ph.D. degree at either HKUST or elsewhere. While we welcome students from a variety of disciplines to apply, as befits a research degree, we do expect applicants to have a strong background in a social science discipline, and, in addition, the ability to demonstrate promising research potential through a substantial research proposal.... [-]


MPhil in Life Science

The Hong Kong University of Science and Technology
Campus เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 ฮ่องกง Hong Kong + เพิ่มขึ้น 1

The MPhil program provides research training in major areas of life science. It enables students to acquire the knowledge, skills, and experience required for research. Submission and successful defense of a thesis based on original research are required. [+]

The Division of Life Science offers rigorous postgraduate programs and research opportunities in a range of cutting-edge areas in the field, particularly in neuroscience, structural biology, cell and developmental biology, marine and environmental biology and biotechnology.

We strive to provide an inspirational environment for student learning and for tackling the challenges of modern life science.

Our mission is to sustain and promulgate a reputable academic program in life science by achieving excellence in research and education, and by making significant contributions to biotechnological innovations in regional and international arenas.

The MPhil program provides research training in major areas of life science. It enables students to acquire the knowledge, skills, and experience required for research. Submission and successful defense of a thesis based on original research are required.... [-]


Master in Agriculture and Life Sciences

Hirosaki University
Campus เต็มเวลา April 2018 ประเทศญี่ปุ่น Hirosaki

The master’s program consists of five courses: “Biology”, “Biochemistry & Molecular Biology”, “Applied Biosciences”, “Agriculture & Horticulture”, and “Agricultural & Environmental Engineering”. [+]

Advanced education and research in the field of Agriculture and Life Sciences

The master’s program consists of five courses:

Biology Biochemistry & Molecular Biology Applied Biosciences Agriculture & Horticulture Agricultural & Environmental Engineering

Students may choose one of two academic programs depending on their future plans: the academic research program (training of researchers) or practical research program (training of technical experts).

The Master’s degree in Agriculture and Life Sciences is awarded to those who have earned enough credits and have submitted an approved dissertation. We are aiming for understanding a widespread technique and the training of the altitude specialist who can contribute to the development of the expert community, a superior engineer with an international field of vision, and the researcher who receives the request in the times in advance and can challenge an advanced study.... [-]


Master in Humanities and Social Sciences

Hirosaki University
Campus เต็มเวลา April 2018 ประเทศญี่ปุ่น Hirosaki

Two courses of study are offered in the M.A. program: Cultural Studies and Applied Social Sciences. The goal of each is to turn out highly qualified graduates who can deal with the transformations and institutional reforms that are occurring at both the regional and the global levels of current society. [+]

The Graduate School of the Humanities and Social Sciences is committed to the community and the globalized world.

Two courses of study are offered in the M.A. program: Cultural Studies and Applied Social Sciences. The goal of each is to turn out highly qualified graduates who can deal with the transformations and institutional reforms that are occurring at both the regional and the global levels of current society.

[-]

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

University of Oviedo
Campus เต็มเวลา September 2018 สเปน Oviedo

หลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้นักเรียนจะสามารถติดตามงานและงานต่อไปนี้: การให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง การพัฒนาและการใช้โซลูชั่นเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการทีมสหสาขาวิชาชีพ; การสร้างและการจัดการของ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพ; เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับการทำวิจัยในสาขาเหล่านั้น [+]

โอกาสระดับมืออาชีพ

หลังจากสำเร็จหลักสูตรนี้แล้วนักเรียนจะสามารถติดตามงานและงานต่อไปนี้:/>

การให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงการพัฒนาและการใช้โซลูชั่นเทคโนโลยีชีวภาพผู้จัดการโครงการและผู้จัดการทีมสหสาขาวิชาชีพการสร้างและการจัดการของ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพการสอนเทคโนโลยีชีวภาพ biomedicine และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนการทำวิจัยในสาขาเหล่านั้นหลักสูตร... [-]

Master's Degree Programme in Digital Health

Savonia University of Applied Sciences
Online นอกเวลา 2 - 3  August 2018 ฟินแลนด์ Kuopio Ekenäs + เพิ่มขึ้น 1

Digitalisation challenges social and health care activities as well as the way of thinking. A new approach to social and healthcare services means that the client/patient receives all information about him or her and is equally involved in the decision-making about his or her own care. [+]

Study objectives

Digitalisation challenges social and health care activities as well as the way of thinking. A new approach to social and healthcare services means that the client/patient receives all information about him or her and is equally involved in the decision-making about his or her own care. Digitalisation does not, however, develop by itself but it requires multidisciplinary expertise to achieve commitment to change in the working life and to promote digitalisation actively. Digitalisation also offers possibilities for business intelligence. Health services in all EU countries have been available since the beginning of 2014, and digitalisation is introduced to add value to the cross-border services. The Master’s Degree in Digital Health provide the graduates with skills needed for innovative development of digital social and healthcare services, service production, expert organisation management and for the development of service quality and management. The studies also prepare the students for planning, implementing and evaluating the social welfare and health care reform in different operational environments.... [-]


สุขภาพหนึ่ง (การเรียนทางไกลออนไลน์)

The University of Edinburgh - College of Medicine & Veterinary Medicine
Online นอกเวลา 3 - 6  September 2018 ประเทศอังกฤษ Edinburgh

โปรแกรมสุขภาพหนึ่งหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของ Global Health Academy และเราได้เลือกหลักสูตรวิชาเลือกหลายหลักสูตรในสถาบันการศึกษา ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการศึกษาเพื่อสะท้อนถึงความสนใจและความใฝ่ฝันในอาชีพของคุณ รวมทั้งการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของเราคุณจะได้เข้าร่วมกับนักเรียนจากทั่วโลกในหลักสูตรปริญญาโทต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ [+]

รายละเอียดโปรแกรม

One Health เป็นแนวทางสหวิทยาการในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสุขภาพมนุษย์สุขภาพสัตว์และสุขภาพของระบบนิเวศน์ การเกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นจากการคุกคามของโรคระบาดทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อโรคไข้หวัดนกและโรคซาร์ส มีการรับรู้ว่าปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนที่ต้องเผชิญในศตวรรษที่ 21 ต้องใช้แนวทางสหวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงทั้งด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์... [-]


จุลชีววิทยาคลินิก

The University of Edinburgh - College of Medicine & Veterinary Medicine
Online นอกเวลา September 2018 ประเทศอังกฤษ Edinburgh

หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์แบบไม่เต็มเวลา 3 ปีแบบออนไลน์ทั้งหมด มุ่งเป้าไปที่แพทย์ผู้สูงอายุที่กำลังดำเนินการอยู่หรือกำลังจะทำการฝึกอบรมพิเศษในสาขาการติดเชื้อโปรแกรมนี้เปิดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสหราชอาณาจักรและทั่วโลก [+]

รายละเอียดโปรแกรม

หลักสูตรปริญญาตรีสามปีนอกเวลาออนไลน์นี้นำไปสู่การศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาคลินิกและโรคติดเชื้อ (CMID)

มุ่งเป้าไปที่แพทย์ผู้สูงอายุที่กำลังดำเนินการอยู่หรือกำลังจะทำการฝึกอบรมพิเศษในสาขาการติดเชื้อโปรแกรมนี้เปิดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสหราชอาณาจักรและทั่วโลก... [-]