Search for Masters in วิชาชีพศึกษา

Find your Masters degree in วิชาชีพศึกษา here!

วิชาชีพศึกษา

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ (MPS) เน้นการศึกษาภาคปฏิบัติในสาขาสหวิทยาการ ปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นทางเลือกให้กับบุคคลที่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในขณะที่หลักสูตรปริญญาโทด่้านวิทยาศาสตร์และด้านศิลปศาสตร์มักมุ่งเน้นไปที่ภาคทฤษฎีและงานวิจัย แต่หลักสูตรด้านการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจในการนำไปใช้ของนักเรียน

ปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพเปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้วโลก มีสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะให้เลือกมากมาย ตั้งแต่การบัญชีและการจัดการ, สถิติประยุกต์, ทรัพยากรมนุษย์, วิทยาศาสตร์ภาพและการพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วัสดุศาสตร์, การบริหารจัดการโครงการ, การฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์, เทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคมและอื่น ๆ หลักสูตร MPS นักเรียนมักต้องทำการฝึกงาน หรือออกภาคสนาม ซึ่งเพิ่มเติมจากภาระงานที่มอบหมายตามหลักสูตร โดยประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ทำให้นักเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ผู้ที่ประกอบอาชีพในสายงานของตนมักจะกลับไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อให้เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า นายจ้างในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างตระหนักถึงคุณค่าของปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรียังสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเรียนต่อปริญญาโทนี้ ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เส้นทางอาชีพของตน

ปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพมักใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองปี ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรนี้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยและในแต่ละประเทศ สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและต้องการจะเข้าเรียนนั้น อาจสามารถได้รับความช่วยเหลือทางการเงินได้ แผนกรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้จะสามารถให้ข้อมูลเฉพาะด้านและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนหลักสูตรนี้ได้

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ จะพบว่ามีความตาดหวังในอาชีพและเงินเดือนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากจบหลักสูตรนี้ การประยุกต์ใช้ประสบการณ์มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการเรียน MPS ซึ่งเปรียบเทียบได้ดีกับการพัฒนาวิชาชีพในที่ทำงาน นอกจากนี้การทำวิทยานิพนธ์หรือโครงการเด่นๆ ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะต้องพัฒนาทักษะการค้นคว้าอิสระ, การให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์, การแก้ปัญหา, การสื่อสารอย่างเป็นระบบและอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพมีอยู่ที่นี่ เพียงแค่ค้นหาหลักสูตร MPS ที่เหมาะสมสำหรับคุณ คุณสามารถขอข้อมูลโดยตรงจากมหาวิทยาลัยได้ในเวลาเพียงหนึ่งนาทีโดยใช้แบบฟอร์มจากเว็บในหน้าหลักสูตร MPS

อ่านเพิ่มเติม

ต้นแบบของการศึกษามืออาชีพ (MPS)

Fort Hays State University Graduate School
Campus or Online เต็มเวลา นอกเวลา 30  August 2018 สหรัฐอเมริกา Wichita + เพิ่มขึ้น 1

โปรแกรม MPS ถูกออกแบบมาให้ปริญญาสหสาขาวิชาชีพที่จะตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่แรงงาน ความเข้มข้นที่มีอยู่ใน: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การเป็นผู้นำองค์กรความยุติธรรมทางอาญาเคมีบริหารสาธารณสุขสังคมผู้ประกอบการทางโลกไซเบอร์, Information Management ประกันการพัฒนาเว็บและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [+]

ปริญญาโทการศึกษาระดับปริญญาการศึกษา Professional เป็นปริญญาโทหลายทางวินัย 's ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่การพัฒนาแรงงาน มันถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะขั้นสูงระดับมืออาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนในขณะนี้ที่ FHSU โดยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MS) ข้อมูลประจำตัว คุณลักษณะเด่นของโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญามีความยืดหยุ่นสำหรับนักเรียนที่จะรวมสาขาวิชาที่สำคัญที่มีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งพื้นที่ที่คล้ายคลึงกันออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานมืออาชีพที่ต้องการจากนายจ้างในภาคอุตสาหกรรมภาครัฐ, การดูแลสุขภาพและการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโอกาสในการทำงานหลายอย่างในแคนซัสและเกินสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มี MPS องศารวมทั้งตำแหน่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายและอุตสาหกรรมการแก้ไขและอุตสาหกรรมที่ไม่แสวงหากำไรหรือผู้นำการบริการทางสังคม การศึกษาระดับปริญญา MPS นอกจากนี้ยังมีนักเรียนเครื่องมือที่จำเป็นในการเริ่มดำเนินการในกิจการของผู้ประกอบอาชีพใหม่จะมีประสิทธิภาพในวันนี้มืออาชีพต้องเข้าใจแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสาขาอาชีพในวงกว้างและ "อุตสาหกรรม " ภาคที่พวกเขาทำงาน พวกเขายังจำเป็นต้องมีทักษะพิเศษ - บางครั้งรวมกันที่ผิดปกติของความสามารถพิเศษ - เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรที่พวกเขาทำงาน หลักสูตร MPS มีสี่ส่วน: 1] หลักสูตรหลัก 9 ชั่วโมงซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนวิธีการวิจัยหลักสูตรสถิติและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเบื้องต้นเข้มข้นเฉพาะ 2] 9 12 ชั่วโมงพื้นที่ความเข้มข้นที่สำคัญ 3] 6 เขต 9 hourcognate หรือพื้นที่วิชาฟรีและ 4] โครงการ 3 ชั่วโมงหรือหลักสูตรการฝึกงาน จำนวนหน่วยกิตระดับปริญญานี้คือ 30 หน่วยกิต... [-]


Master in Art & Design

Dalian Polytechnic University
Campus เต็มเวลา 2 - 3  September 2018 ประเทศจีน Dalian

Master in Art & Design [+]

Master in Art & Design Admission Requirements Holding a bachelor’s degree Two Recommendation Letters from Associate Professors Passing DPU Admission Examination Being aged at 18 to 45 Minimum Requirement of HSK 6 Level Application Procedures "“Application Form For International Students To Study In DPU” 1 Copy of Bachelor degree certificate Transcripts Recommendations of two professors or associate professors 6 photos (3cmX4cm) 1 copy of passport" Scholarships

Types Amount(RMB)

Chinese Government Scholarship: According to《Measures of Chinese Government Scholarship Status》 Liaoning Government Scholarship: According to《Measures of Liaoning Government Scholarship Status》 Dalian Municipal Government Scholarship: 15,000RMB/year DPU First-class Scholarship: 3,000RMB/year DPU Second-class Scholarship: 2,000RMB/year DPU Third-class Scholarship: 1,000RMB/year Individual Scholarship for Activities: 500RMB/year [-]

Master of Professional Studies

University of North Alabama
Campus or Online เต็มเวลา September 2018 สหรัฐอเมริกา Florence

The Master of Professional Studies (M.Pr.S) degree is an applied professional program with workforce development, organizational leadership and personal development at the core of its mission. This graduate degree is designed to provide students an accessible, online, and affordable opportunity to achieve their educational and professional objectives. [+]

Important Announcements!

STUDENT ADVISING - We are always ready to assist M.Pr.S students with advising and academic planning. Please call 256.765.5003 to set up your consultation.

The Master of Professional Studies (M.Pr.S) degree is an applied professional program with workforce development, organizational leadership and personal development at the core of its mission. This graduate degree is designed to provide students an accessible, online, and affordable opportunity to achieve their educational and professional objectives.

The M.Pr.S degree is fully accredited by the Southern Association of Colleges and Schools. The program is a 33 to 36 credit hour graduate degree program with a thesis or non-thesis option. It is not a graduate certificate program.... [-]


Master of Health Administration

Metropolitan State University of Denver
Online & Campus Combined เต็มเวลา นอกเวลา January 2018 สหรัฐอเมริกา Denver

Metropolitan State University of Denver new Master of Health Administration (MHA), is designed to prepare students for a challenging and rewarding career in health care. The program offers continuing students, as well as those looking to increase their knowledge and earning potential, a unique and well-rounded insight into an industry that is expected to see a 17% increase in employment by 2024. [+]

Master of Health Administration

Metropolitan State University of Denver new Master of Health Administration (MHA), is designed to prepare students for a challenging and rewarding career in health care. The program offers continuing students, as well as those looking to increase their knowledge and earning potential, a unique and well-rounded insight into an industry that is expected to see a 17% increase in employment by 2024. The MHA program can be completed in 2.5 years in small class sessions that promote student interaction and individualized attention.

Our program is designed to develop health care leaders for a rapidly changing world.

Designed for full-time of part time students 40 credit hours Online/Hybrid courses 8-week course format Fall & Spring program Entry No GRE, GMAT or MAT testing required Pre-Requisites- Prior college level coursework required in accounting, statistics, and economics. We welcome VA and Post 9/11 GI Bill students. Learn from around the world. International students can study from their home countries. For in class session you can skype into classes. Attention International Students: F-1 visa holders are excluded from pursuit of MSU Denver’s online MHA program due to federal enrollment requirements for F-1 international students. Accredited by the Higher Learning Commission The MSU Denver MHA is a value leader in Colorado with a high-quality program at a reasonable cost. MHA Mission ... [-]

Master in Natural Sciences

Across the Pond
Campus เต็มเวลา August 2018 ประเทศอังกฤษ Aberdeen Belfast Brighton Canterbury Cardiff Chester Cirencester Colchester Edinburgh Epsom Exeter Falmouth Farnham Glasgow Guildford Huddersfield Leeds Leicester Lincoln Liverpool London Loughborough Manchester Newcastle Norwich Nottingham Oxford Reading Rochester Sheffield + เพิ่มขึ้น 29

Across The Pond partners with some of the top UK universities for Natural Sciences, across a variety of disciplines. The UK has long been a major contributor to the innovation of energy, including biology, chemistry, earth sciences, oceanography and physics, and students who study in the UK benefit from intensive learning, opportunities to find placements at major companies, and a concentration on both academic skill and employability. [+]

STUDY NATURAL SCIENCES IN THE UK

Across The Pond partners with some of the top UK universities for Natural Sciences, across a variety of disciplines. The UK has long been a major contributor to the innovation of energy, including biology, chemistry, earth sciences, oceanography and physics, and students who study in the UK benefit from intensive learning, opportunities to find placements at major companies, and a concentration on both academic skill and employability.

BENEFITS OF STUDYING NATURAL SCIENCES IN THE UK

Shorter courses: Most Master’s programs are only one year long. Students can obtain a degree in a shorter amount of time compared to studying in Latin America. Funding from Latin American countries for these subjects is also available. Focus: UK universities do not require general education courses; students will be focusing on Natural Sciences from Day 1! Employment opportunities: Many unis in the UK focus on having staff that are active in their fields, helping to provide an employability perspective and to generate learning opportunities outside of the classroom. Furthermore, many courses offer the opportunity to take on a placement, whether as an additional year on their degree, or as a short-term opportunity during their degree. Either way, UK Natural Sciences students graduate with readiness to work. ... [-]

Master in Art and Design

Across the Pond
Campus เต็มเวลา August 2018 ประเทศอังกฤษ Aberdeen Belfast Brighton Canterbury Cardiff Chester Cirencester Colchester Edinburgh Epsom Exeter Falmouth Farnham Glasgow Guildford Huddersfield Leeds Leicester Lincoln Liverpool London Loughborough Manchester Newcastle Norwich Nottingham Oxford Reading Rochester Sheffield + เพิ่มขึ้น 29

Across The Pond partners with some of the top UK universities for art and design. Students in these programs experience world-class teaching, and gain access to innovative techniques, outstanding facilities, and staff that are prevalent in their fields. [+]

STUDY ART AND DESIGN IN THE UK

Across The Pond partners with some of the top UK universities for art and design. Students in these programs experience world-class teaching, and gain access to innovative techniques, outstanding facilities, and staff that are prevalent in their fields. UK universities take the term “practitioner” to heart—students pursuing art and design in the UK will find themselves both challenged and rewarded by the numerous creative opportunities inside and outside of the classroom.

BENEFITS OF STUDYING ART AND DESIGN IN THE UK Shorter courses: Most Master’s programs are only one year long, and most undergraduate programs are only three years long MFA is available: While many students choose to pursue a one-year Master of Arts degree, an increasing number of UK university are offering the Master of Fine Arts Networking opportunities: Many unis in the UK focus on having staff that are active in their fields, helping to provide an employability perspective and to generate learning opportunities outside of the classroom UK as classroom: The United Kingdom itself has inspired artists and designers for generations, and its universities have produced a number of successful alumni. Be one of them! HOW CAN ACROSS THE POND HELP? ... [-]

MPhil in Social Science

The Hong Kong University of Science and Technology
Campus เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 ฮ่องกง Hong Kong + เพิ่มขึ้น 1

The MPhil is a research degree that can be pursued either as an end in itself or as a preparation to the PhD degree at either HKUST or elsewhere. While we welcome students from a variety of disciplines to apply, as befits a research degree, we do expect applicants to have a strong background in a social science discipline, and, in addition, the ability to demonstrate promising research potential through a substantial research proposal. [+]

At HKUST, we offer the largest interdisciplinary university-level program in humanities and social science in Mainland China and Greater China and the only one to have an explicit, program-wide, comparative focus as exemplified by our innovative Global China Studies degrees.

Like every university of excellence, we are dedicated to research and teaching. What sets us apart from our peers is our explicit focus on global, especially North American and Chinese, best practice in teaching, graduate training and placement, and our own research.

The MPhil is a research degree that can be pursued either as an end in itself or as a preparation to the PhD degree at either HKUST or elsewhere. While we welcome students from a variety of disciplines to apply, as befits a research degree, we do expect applicants to have a strong background in a social science discipline, and, in addition, the ability to demonstrate promising research potential through a substantial research proposal.... [-]


MPhil in Life Science

The Hong Kong University of Science and Technology
Campus เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 ฮ่องกง Hong Kong + เพิ่มขึ้น 1

The MPhil program provides research training in major areas of life science. It enables students to acquire the knowledge, skills, and experience required for research. Submission and successful defense of a thesis based on original research are required. [+]

The Division of Life Science offers rigorous postgraduate programs and research opportunities in a range of cutting-edge areas in the field, particularly in neuroscience, structural biology, cell and developmental biology, marine and environmental biology and biotechnology.

We strive to provide an inspirational environment for student learning and for tackling the challenges of modern life science.

Our mission is to sustain and promulgate a reputable academic program in life science by achieving excellence in research and education, and by making significant contributions to biotechnological innovations in regional and international arenas.

The MPhil program provides research training in major areas of life science. It enables students to acquire the knowledge, skills, and experience required for research. Submission and successful defense of a thesis based on original research are required.... [-]


Master in Agriculture and Life Sciences

Hirosaki University
Campus เต็มเวลา April 2018 ประเทศญี่ปุ่น Hirosaki

The master’s program consists of five courses: “Biology”, “Biochemistry & Molecular Biology”, “Applied Biosciences”, “Agriculture & Horticulture”, and “Agricultural & Environmental Engineering”. [+]

Advanced education and research in the field of Agriculture and Life Sciences

The master’s program consists of five courses:

“Biology”, “Biochemistry & Molecular Biology”, “Applied Biosciences”, “Agriculture & Horticulture”, and “Agricultural & Environmental Engineering”.

Students may choose one of two academic programs depending on their future plans: the academic research program (training of researchers) or practical research program (training of technical experts).

The Master’s degree in Agriculture and Life Sciences is awarded to those who have earned enough credits and have submitted an approved dissertation. We are aiming for understanding a widespread technique and the training of the altitude specialist who can contribute to the development of the expert community, a superior engineer with an international field of vision, and the researcher who receives the request in the times in advance and can challenge an advanced study.... [-]


Master in Humanities and Social Sciences

Hirosaki University
Campus เต็มเวลา April 2018 ประเทศญี่ปุ่น Hirosaki

Two courses of study are offered in the M.A. program: Cultural Studies and Applied Social Sciences. The goal of each is to turn out highly qualified graduates who can deal with the transformations and institutional reforms that are occurring at both the regional and the global levels of current society. [+]

The Graduate School of the Humanities and Social Sciences is committed to the community and the globarized world.

Two courses of study are offered in the M.A. program: Cultural Studies and Applied Social Sciences. The goal of each is to turn out highly qualified graduates who can deal with the transformations and institutional reforms that are occurring at both the regional and the global levels of current society.

[-]

Master of Health Services (Research)

University of Technology Sydney
Campus เต็มเวลา นอกเวลา 2 - 4  January 2018 ออสเตรเลีย Sydney + เพิ่มขึ้น 1

This degree is designed for health service professionals wanting to develop research skills that have practical application for innovations and policy in the health care sector, and scholarly understanding of health services provision. It enables informed participation in research endeavours and health services innovation and improvement. Students extend and deepen their knowledge of a specialised area in health services through a program of supervised research. [+]

This course assists students to complete original research that contributes to knowledge in their field within an international context. Research at UTS takes place in a dynamic and outcomes-oriented environment. The University attracts students who want to develop their knowledge and expertise within a professional and stimulating framework. Students are part of a lively and vigorous research culture, working closely with academic staff and health industry partners.

This degree offers solid research training to health service professionals who are required to undertake research in their current employment or who aspire to such positions.

[-]

Erasmus+ Master in International Health (EM+ MIH)

Royal Tropical Institute (KIT)
Online & Campus Combined เต็มเวลา September 2018 เนเธอร์แลนด์ Amsterdam

The Erasmus+ Master in International Health blended programme is a one year full time programme that requires you to only be 3 months away from home. It consists of three months core course at KIT after which advanced modules and thesis are done by e-learning at KIT in Amsterdam, Queen Margaret University, and Bergen University. [+]

Do you want to study a master’s programme but are you not able to leave your job or home for a year? This new master’s programme given by KIT, University of Bergen and Queen Margaret University offers an ideal solution so you can benefit from a balanced blended teaching programme which is given partly on location and partly by innovative distance learning methods.

The Erasmus+ blended master programme is a one year full time programme that requires you to only be 3 months away from home. It consists of three months core course at KIT after which advanced modules and thesis are done by e-learning at the three institutes.

The Erasmus+ Master in International Health has a special focus on Human Resources for Health in Low and Middle income countries.... [-]


สุขภาพและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ - MREs

Cardiff Metropolitan University
Campus เต็มเวลา นอกเวลา 1 - 2  August 2018 ประเทศอังกฤษ Cardiff + เพิ่มขึ้น 1

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นหลังที่แตกต่างกันในวิธีการวิจัย มีให้เลือกสองโมดูลวิธีการวิจัยเป็นหนึ่งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์พื้นหลังน้อยหรือไม่มีเลยของการวิจัยและหนึ่งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์บางส่วนของงานวิจัยที่อาจจะอยู่ในระดับปริญญาตรี [+]

หลักสูตรนี้ครอบคลุมวิธีการวิจัยสถิติและทักษะการวิจัยที่กว้างขึ้นและจะช่วยให้นักเรียนในการออกแบบดำเนินการและเขียนถึงการศึกษาวิจัยที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนจะได้ดำเนินการสองการศึกษาวิจัยอย่างมากในเรื่องของทางเลือกของพวกเขาภายใต้การดูแลโดยสมาชิกที่มีประสบการณ์ของนักวิชาการ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นหลังที่แตกต่างกันในวิธีการวิจัย มีให้เลือกสองโมดูลวิธีการวิจัยเป็นหนึ่งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์พื้นหลังน้อยหรือไม่มีเลยของการวิจัยและหนึ่งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์บางส่วนของงานวิจัยที่อาจจะอยู่ในระดับปริญญาตรี ... [-]


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)

University of Technology Sydney
Campus เต็มเวลา January 2018 ออสเตรเลีย Sydney

หลักสูตรนี้จะให้นักเรียนมีโอกาสที่จะทำวิจัยเดิมและได้รับความรู้ในเชิงลึกในด้านวิทยาศาสตร์ของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนมีบริการพนักงานที่มีนักวิจัยชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน ประกอบหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนที่จะสำรวจศักยภาพการวิจัยและพัฒนาทักษะการวิจัย หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทางเดินทุนการศึกษาในการเขียนโปรแกรมระดับปริญญาเอกที่ [+]

มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาภาคบังคับของอาสาสมัครมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาหลักให้กระดูกสันหลังของทักษะที่สำคัญในการเป็นนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ; พวกเขาจะมีส่วนร่วมในการวิจัยวิทยาศาสตร์ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือองค์กรภาครัฐ เหล่านี้เป็นทักษะของการสื่อสาร, การวิเคราะห์การบริหารจัดการโครงการและนวัตกรรมและการค้า สาระมืออาชีพครบครันด้วยทางเลือกของการศึกษาที่สำคัญในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือมีระเบียบวินัย นักเรียนในวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการบริหารที่สำคัญเช่นมีการสัมผัสกับหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพและข้ามสถาบันกับโครงการสุดสอนที่ซิดนีย์สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (SIMS) และการบรรยายชุดหลายและส่วนประกอบในทางปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลในชีวิตจริงจาก ออสเตรเลียทางทะเลแบบบูรณาการระบบหอดูดาวในช่วงครึ่งหลังของหลักสูตรประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญการวิจัยให้นักเรียนมีโอกาสที่จะดำเนินการเดิมการวิจัยการตัดขอบ สำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่เหมาะสมนี้ให้เดินตรงไปยังปริญญาเอกและดำเนินการจุดที่สามารถนำมาใช้ในขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา ... [-]


ครูสอนวิทยาศาสตร์

University of Technology Sydney
Campus เต็มเวลา นอกเวลา 1.5 - 3  January 2018 ออสเตรเลีย Sydney + เพิ่มขึ้น 1

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองสำหรับสองกลุ่มที่แตกต่างกันของนักเรียน: นักวิทยาศาสตร์มืออาชีพที่ต้องการปรับปรุงทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของพวกเขาสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพและนักศึกษาระดับปริญญาพิจารณาการวิจัย [+]

มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาภาคบังคับของอาสาสมัครมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาหลักให้กระดูกสันหลังของทักษะที่สำคัญในการเป็นนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ; พวกเขาจะมีส่วนร่วมในการวิจัยวิทยาศาสตร์ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือองค์กรภาครัฐ เหล่านี้เป็นทักษะของการสื่อสาร, การวิเคราะห์การบริหารจัดการโครงการและนวัตกรรมและการค้า สาระมืออาชีพครบครันด้วยทางเลือกของการศึกษาที่สำคัญในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือมีระเบียบวินัย นักเรียนอาจมีตัวเลือกในการดำเนินการโครงการวิจัยขนาดเล็กที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ สำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่เหมาะสมกับโอกาสที่จะดำเนินการโครงการวิจัยมากขึ้นสามารถใช้ได้โดยการโอนเข้าปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) (C04267) สำหรับการพิจารณาการวิจัยการศึกษาระดับปริญญาที่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) มีทางเดินไปยังปริญญาเอกไม่มีระบุตัวเลือกที่สำคัญเหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหาคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์เป็นรายการเข้าไปในสนามหรือต้องการที่จะได้รับทักษะใหม่เฉพาะในช่วงการใช้งานทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าของพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักเรียนในวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการบริหารที่สำคัญมีการสัมผัสกับหลายทางวินัยและหลักสูตรข้ามสถาบันกับโครงการสุดสอนที่ซิดนีย์ของสถ​​าบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (SIMS) และการบรรยายชุดหลายและส่วนประกอบในทางปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลในชีวิตจริงจากออสเตรเลีย แบบบูรณาการทางทะเลระบบหอดูดาว ... [-]