Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 7 ปริญญามหาบัณฑิต  (ปริญญาโท) ใน วัฒนธรรมเปรียบเทียบศึกษา 2023

7 ปริญญาโท โปรแกรม ใน วัฒนธรรมเปรียบเทียบศึกษา 2023

ภาพรวม

นักเรียนมักจะแสวงหาปริญญาโทเพื่อให้ได้การเรียนรู้ที่สูงขึ้นในพื้นที่ที่น่าสนใจ ในขณะที่ระดับปริญญาตรีมักมุ่งเน้นไปที่การสำรวจความกว้างของระเบียบวินัยโปรแกรมปริญญาโทมักจะเสนอเส้นทางการศึกษาที่เข้มข้นขึ้นในหัวข้อที่มีขนาดเล็กลง

ปริญญาโทด้านการศึกษาวัฒนธรรมเปรียบเทียบคืออะไร? ในหลักสูตรเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมนักเรียนใช้เลนส์ทางสังคมวิทยามานุษยวิทยาและจิตวิทยาเพื่อศึกษาวิธีการที่วัฒนธรรมต่าง ๆ มีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปในวันนี้ต่อไป นักศึกษาได้ศึกษาผลงานของสื่อมวลชนโดยใช้วรรณคดีภาพยนตร์และศิลปะของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มทางสังคมในอดีตและระบุถึงเอกลักษณ์ที่แยกวัฒนธรรมออกจากวัฒนธรรมอื่น ผู้สำเร็จการศึกษายังศึกษาแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของกระแสโลกาภิวัฒน์และเหตุการณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่คาดว่าจะส่งผลต่อรูปร่างของวัฒนธรรมในอนาคตอย่างไร นักศึกษาอาจต้องฝึกงานวิทยานิพนธ์หรือทั้งสองอย่างเพื่อจบปริญญา

ผู้สำเร็จการศึกษามักจะประสบความสำเร็จในการชี้นำความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่สำคัญได้รับการฝึกฝนในการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมและได้รับการฝึกฝนในการวิจารณ์ทางวัฒนธรรมที่นับถือ ความสามารถเหล่านี้ไม่เพียง แต่มีความสำคัญต่ออาชีพการงานระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักเรียนสามารถเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบในสังคมโลกที่เกิดขึ้นใหม่ได้

ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมจะเหมาะสมกับความต้องการทางการเงินและด้านการศึกษาของพวกเขาผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะสามารถเข้าถึงมหาวิทยาลัยของตนได้โดยตรง

การศึกษาระดับปริญญาทางวัฒนธรรมเปรียบเทียบสามารถให้โอกาสการจ้างงานระดับโลกได้ ความไวทางวัฒนธรรมและความเชี่ยวชาญอยู่ในความต้องการสูงในสาขาต่างๆเช่นการทูตการเมืองและการศึกษา ตำแหน่งงานที่เฉพาะเจาะจงมักจัดโดยผู้สำเร็จการศึกษาประกอบด้วยผู้ผลิตสื่อผู้บริหารพิพิธภัณฑ์หรือผู้อำนวยการผู้สนับสนุนทางสังคมผู้ประสานงานชุมชนนักวิจัยด้านวัฒนธรรมและครูข้ามวัฒนธรรม นักศึกษาสามารถหางานทำใน บริษัท เอกชนได้ซึ่งความเชี่ยวชาญของพวกเขาสามารถช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือภายในภาครัฐซึ่งความสามารถทางประวัติศาสตร์และการเมืองของพวกเขาสามารถสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้

เนื่องจากการใช้สื่อแบบผสมผสานจึงอาจมีการศึกษาปริญญาโทสาขาเปรียบเทียบวัฒนธรรมศึกษาในประเทศหรือในระยะไกลและพร้อมใช้งานจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วัฒนธรรมศึกษา
  • วัฒนธรรมเปรียบเทียบศึกษา
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (7)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน