Keystone logo

3 ปริญญาโท โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา วรรณคดี วรรณคดีจีน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • วรรณคดี
  • วรรณคดีจีน
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา วรรณคดี วรรณคดีจีน

วรรณคดีจีนคือการศึกษาวรรณกรรมที่สร้างขึ้นในประวัติศาสตร์จีน นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆของวรรณคดีจีนและวิธีการวิเคราะห์ข้อความเหล่านี้โดยใช้ทฤษฎีวรรณกรรม นักวิชาการบางคนอาจเรียนรู้ที่จะอ่านผลงานเหล่านี้ในภาษาต้นฉบับ

ปริญญาโทสามารถได้รับหลังจากที่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว หากต้องการได้รับปริญญาโท จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรระดับสูงถึง 12 ถึง 18 หลักสูตร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบและ / หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสร็จสิ้นการศึกษา