Keystone logo

22 ปริญญาโท โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ การวิจัยด้านการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • การวิจัยด้านการศึกษา
  • ระเบียบวิธีวิจัย
สาขาการศึกษา
  • ศึกษาศาสตร์ (22)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ การวิจัยด้านการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาระดับปริญญาโทสามารถทำได้ในหลายสาขาวิชา การเข้าเรียนในหลักสูตรมักขึ้นอยู่กับการศึกษาระดับปริญญาตรี นักเรียนมักจะต้องกรอกข้อมูลระหว่าง 32 ถึง 60 เครดิตชั่วโมงการศึกษา

ปริญญาโทด้านวิธีการวิจัยคืออะไร? โปรแกรมเหล่านี้มักเน้นความหลากหลายของวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นักเรียนที่สนใจในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทด้านการวิจัยมักมีพื้นฐานการวิจัยที่เข้มแข็ง นักเรียนหลายคนพบว่าเป็นก้าวที่ดีเยี่ยมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก บุคคลอาจพบตัวเองใช้หลักสูตรเช่นวิธีการวิจัยในสังคมศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติการศึกษาและการแนะนำเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงเส้น นักเรียนมักได้รับการฝึกฝนในการวัดวิธีการทางสถิติและการออกแบบการวิจัย

ผู้สำเร็จการศึกษามักจะได้รับทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้หลายแบบ พวกเขาสามารถเรียนรู้การจัดการโครงการตั้งแต่ต้นจนจบและตรงตามกำหนดเวลาภายในและภายนอก เพื่อที่จะประสบความสำเร็จนักเรียนมักจะเรียนรู้ที่จะมีแรงจูงใจในตนเอง ทักษะเหล่านี้สามารถช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวและวิชาชีพได้

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้รับปริญญาโทขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สถานที่ตั้งความยาวของหลักสูตรและหลักสูตรที่จำเป็นเป็นเพียงไม่กี่ปัจจัยดังกล่าว หลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการคือการให้นักเรียนที่คาดหวังติดต่อโรงเรียนที่ตนเลือกเพื่อรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าเล่าเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษามักมีความสามารถในการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยประยุกต์การออกแบบและสร้างเครื่องมือในการประเมินวิเคราะห์และตีความข้อมูลและแปลผลการวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการตั้งค่าทางการศึกษา งานใดที่เน้นการวิจัยและการวิเคราะห์มักเหมาะสมมาก นักเรียนอาจพบตัวเองทำงานเป็นนักวิเคราะห์วิจัยตลาดอาจารย์หรือนักวิเคราะห์อุตสาหกรรม

นักเรียนอาจพบโอกาสในการเรียนทางไกลหรือโปรแกรมที่นำเสนอแบบออนไลน์ทั้งหมด ทางเลือกมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบันช่วยให้การลงทะเบียนเรียนง่ายขึ้นและปรับตัวได้ตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร