Keystone logo

52 ปริญญาโท โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา ระบบการเรียนรู้ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • ระบบการเรียนรู้
สาขาการศึกษา
  • ศึกษาศาสตร์ (52)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา ระบบการเรียนรู้

ในหลักสูตรปริญญาโทชั้นเรียนจะมีระดับความยากและความจำเพาะที่สูงกว่าในหลักสูตรที่กำหนดระดับปริญญาตรีโดยทั่วไป ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหรือวิชาชีพขั้นสูงอาจต้องได้รับการฝึกฝนมาสเตอร์

Master in Learning Systems คืออะไร? ระบบการเรียนรู้เทคโนโลยีและการปฏิบัติที่สนับสนุนการศึกษามีอยู่ในทุกสถานการณ์ที่มีการถ่ายทอดความรู้หรือทักษะ ตัวอย่างมีตั้งแต่การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักฟิสิกส์ที่เป็นนักวิชาการไปจนถึงพื้นฐานที่เป็นภาษาเดียว นักเรียนมีแนวโน้มที่จะพบว่าโปรแกรมการตรวจสอบเรื่องนี้มีชื่อเรื่องต่างๆเช่นระบบเทคโนโลยีการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือระบบการศึกษา หลักสูตรมักจะคล้ายกันโดยไม่คำนึงถึงชื่อ หนึ่งควรคาดหวังว่าจะพบชั้นเรียนเกี่ยวกับนวัตกรรมการวิจัยการศึกษาการออกแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาระบบ โปรแกรมส่วนใหญ่ต้องการประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องหรือการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับการเข้าศึกษา

การทำความเข้าใจวิธีการเรียนรู้อาจนำไปสู่ความสำเร็จทางวิชาการส่วนบุคคลมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนวิชาต่างๆ นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ของหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านระบบการเรียนรู้พบว่าพวกเขาคุ้นเคยกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีขึ้นซึ่งเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางวิชาการและวิชาชีพ

ค่าเล่าเรียนสำหรับปริญญาโทในหัวข้อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สถานที่ตั้งของโรงเรียนความสำเร็จของแต่ละบุคคลและการมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรเช่นการวิจัยหรือวิชาชีพทั้งหมดกำหนดราคา ค่าใช้จ่ายมักจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งในคำอธิบายของโปรแกรม

การเรียนการสอนมักเป็นอาชีพแรกที่ต้องนึกถึงเมื่อพูดถึงการศึกษาระดับปริญญา นักการศึกษาในห้องเรียนแบบดั้งเดิมอาจได้รับประโยชน์จากการศึกษาในสาขาวิชานี้ แต่นักวิจัยก็เช่นกัน บุคคลเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและการเข้าถึงข้อมูลโดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบปัจจุบัน โอกาสในอนาคตอาจมีอยู่ในโลกธุรกิจซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการศึกษาในแผนกทรัพยากรบุคคลหรือหน่วยงานการเรียนรู้มักได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สนับสนุนการฝึกอบรมและฝึกอบรมอย่างยั่งยืนในช่วงระยะเวลาของการเติบโตและการปรับโครงสร้างตามลำดับ

หนึ่งอาจได้รับ Master of Learning Systems ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร