Keystone logo

4 ปริญญาโท โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา การศึกษาภาษา ภาษาอาหรับศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • การศึกษาภาษา
  • ภาษาอาหรับศึกษา
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (4)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา การศึกษาภาษา ภาษาอาหรับศึกษา

การศึกษาภาษาอาหรับอาจประกอบด้วยการรวมกันของพื้นที่ทางวิชาการเช่นวัฒนธรรมภูมิศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์ โปรแกรมอาจเกี่ยวข้องกับด้านอื่น ๆ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับประเทศอาหรับและประชาชนที่อาศัยอยู่หรือมาจากพวกเขา

ปริญญาโทสามารถได้รับหลังจากที่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว หากต้องการได้รับปริญญาโท จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรระดับสูงถึง 12 ถึง 18 หลักสูตร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบและ / หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสร็จสิ้นการศึกษา