Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 4 ปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ใน ภาษาอาหรับ 2023

4 ปริญญาโท โปรแกรม ใน ภาษาอาหรับ 2023

ภาพรวม

ความเข้มข้นทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาอาหรับมุ่งเน้นไปที่ภาษาโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยชุมชนในภูมิภาคแอฟริกาเหนือและภูมิภาคตะวันออกกลาง ภาษานี้มีการพูดกันในหลาย ๆ ชุมชนทั่วโลก

ปริญญาโทสามารถได้รับหลังจากที่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว หากต้องการได้รับปริญญาโท จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรระดับสูงถึง 12 ถึง 18 หลักสูตร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบและ / หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสร็จสิ้นการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

 • ปริญญาโท
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
 • ภาษา
 • ภาษาอาหรับ
สาขาการศึกษา
 • ภาษา (4)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง