Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 5 ปริญญามหาบัณฑิต  (ปริญญาโท) ใน ภาษาญี่ปุ่นศึกษา 2023

5 ปริญญาโท โปรแกรม ใน ภาษาญี่ปุ่นศึกษา 2023

ภาพรวม

ในขณะที่รัฐแคลิฟอร์เนียมีขนาดเพียงประเทศเดียวเท่านั้นญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีและเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสาม ในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นนักเรียนจะตรวจสอบพลังประชาชนภาษาสังคมและประเพณีของประเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแห่งนี้

ปริญญาโทสามารถได้รับหลังจากที่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว หากต้องการได้รับปริญญาโท จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรระดับสูงถึง 12 ถึง 18 หลักสูตร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบและ / หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสร็จสิ้นการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • การศึกษาภาษา
  • ภาษาญี่ปุ่นศึกษา
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน