Keystone logo

11 ปริญญาโท โปรแกรม ใน ภาษา ภาษาญี่ปุ่น 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • ปริญญาโท
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
 • ภาษา
 • ภาษาญี่ปุ่น
สาขาการศึกษา
 • ภาษา (11)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  ปริญญาโท โปรแกรม ใน ภาษา ภาษาญี่ปุ่น

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการหรือได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นเพื่อประกอบอาชีพการงานระดับปริญญาโทมีโอกาสเหล่านี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  Master in Japanese คืออะไร? ระดับนี้ขอเชิญชวนให้นักเรียนทำวิจัยขั้นสูงในภาษาญี่ปุ่นโดยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการวิจัยและการศึกษา การเรียนการสอนอาจเกี่ยวข้องกับการอ่านและแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นโบราณ การมุ่งเน้นโดยทั่วไปคือการทำความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าขึ้นรวมถึงวรรณคดีปรัชญาและประวัติศาสตร์ โปรแกรมอาจครอบคลุมถึงการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในช่องปากและเขียนวิธีการสอนภาษาสองภาษาสัทศาสตร์และการวางแผนและนโยบายสำหรับนักการศึกษา

  นักเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนภาษาญี่ปุ่นและการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น พวกเขาสามารถเพิ่มทักษะการสื่อสารในช่องปากและเขียนได้เรียนรู้วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงความสามารถในการวิจัยของพวกเขา

  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อปริญญาโทภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยาวของโครงการสถาบันการศึกษาและประเทศต้นทาง องศาในสาขานี้อาจใช้เวลาสองถึงสี่ปีในการหารายได้

  ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร Master in Japanese สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมและสังคมได้ พวกเขามักจะมีคุณสมบัติและได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในหลายระดับ อาชีพทางวิชาการเป็นวิทยากรและนักวิจัยเป็นทางเลือกที่น่าจะเป็นส่วนใหญ่โดยการศึกษาระดับปริญญาเอกถือเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตัวเลือกงานอื่น ๆ อาจรวมถึงที่ปรึกษาสำหรับหลักสูตรระดับนานาชาติในต่างประเทศการศึกษาในต่างประเทศหรือแผนกภาษาญี่ปุ่นและตำแหน่งใน บริษัท ที่ต้องมีความชำนาญในภาษาญี่ปุ่น

  มีหลักสูตรออนไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรออนไลน์ในมหาวิทยาลัยมีตัวเลือกแบบเต็มเวลาและนอกเวลาให้บริการทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดตารางเรียนของคุณ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร