Keystone logo

13 ปริญญาโท โปรแกรม ใน ภาษา ภาษาจีน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • ปริญญาโท
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
 • ภาษา
 • ภาษาจีน
สาขาการศึกษา
 • ภาษา (13)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  ปริญญาโท โปรแกรม ใน ภาษา ภาษาจีน

  นอกเหนือจากระดับปริญญาตรีปริญญาโทระดับปริญญาโทเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและให้ความสำคัญกับหัวข้อทางวิชาการหรือสาขาวิชาชีพที่ลึกขึ้น ผู้คนอาจเรียนปริญญาโทด้วยเจตนาที่จะศึกษาปริญญาเอกหรือขยายตัวเลือกอาชีพหรือหมดความสนใจอย่างหมดจด

  โทในภาษาจีนคืออะไร? ระดับนี้นำเสนอวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางปัญญาทั้งในประเทศและภาษาของประเทศจีน นักเรียนอาจมีทางเลือกหัวข้อที่พวกเขาสามารถมุ่งเน้นเช่นวรรณคดีประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์วัฒนธรรมหรือการเรียนการสอน การตีความและการแปลเป็นส่วนที่เป็นไปได้อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความสามารถของนักเรียนในภาษาแม่ของเขามีความแข็งแรง ผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพก็อาจทำหลักสูตรด้านการเงินธุรกิจเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีกฎหมายและสื่อ

  หลักสูตรภาษาจีนกลางช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และทักษะการสื่อสาร ผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมประเภทนี้อาจมีคุณสมบัติในการสอนและฝึกอบรม

  ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทในหลักสูตรระดับปริญญาของจีนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความยาวของโครงการสถาบันการศึกษาที่เสนอหลักสูตรและสถานที่ตั้ง หลักสูตรปริญญาโทโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสามปี

  ตัวเลือกอาชีพที่มีแนวโน้มที่จะอุดมสมบูรณ์สำหรับโทในผู้สำเร็จการศึกษาภาษาจีนเป็นประเทศจีนยังคงเติบโตเป็นอำนาจของโลก พวกเขาอาจเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆในสถาบันการศึกษารัฐบาลการให้คำปรึกษาธุรกิจองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรหรือการศึกษา ผู้ที่มีภูมิหลังด้านการศึกษาด้านวรรณคดีและภาษาอาจเป็นนักการศึกษาภาษาจีนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ ตำแหน่งนักแปลและล่ามอาจพบได้ใน บริษัท เอกชนภาคบริการภาครัฐและหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ คนอื่น ๆ อาจต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้วยการศึกษาต่อ

  หลักสูตรปริญญาโทสาขาภาษาจีนมีให้บริการทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือทางออนไลน์ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร