Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 12 ปริญญามหาบัณฑิต  (ปริญญาโท) ใน ภักษาศาสตร์ 2023

12 ปริญญาโท โปรแกรม ใน ภักษาศาสตร์ 2023

ภาพรวม

การศึกษานับไม่ถ้วนพบว่าการเปลี่ยนแปลงอาหารสามารถควบคุมหรือป้องกันสภาวะสุขภาพ เช่น โรคหัวใจหรือเบาหวาน ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาโภชนศาสตร์สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการดูแลสุขภาพโดยรวมโดยใช้ความรู้นี้เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลเกี่ยวกับความสำคัญของการเลือกรับประทานอาหารที่ดี

ปริญญาโทสามารถได้รับหลังจากที่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว หากต้องการได้รับปริญญาโท จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรระดับสูงถึง 12 ถึง 18 หลักสูตร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบและ / หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสร็จสิ้นการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การดูแลสุขภาพ
  • โภชนาการ
  • ภักษาศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (12)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน