Keystone logo

64 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาพลังงาน พลังงาน พลังงานหมุนเวียน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษาพลังงาน
  • พลังงาน
  • พลังงานหมุนเวียน
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาพลังงาน (64)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาพลังงาน พลังงาน พลังงานหมุนเวียน

ความท้าทายที่สำคัญของโลกในวันนี้คือใบหน้าอุปทานไม่เพียงพอของพลังงานทดแทน โปรแกรมปริญญาโทในพลังงานทดแทนเป็นโปรแกรมระดับปริญญาเอกที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการท้าทายที่การผลิตของโลก today- พลังงานทดแทน โปรแกรมนี้ equips นักเรียนที่มีความรู้เสียงที่จำเป็นในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การผลิตพลังงานทดแทนในการผสมพลังงานทั่วโลก ปริญญาโทด้านพลังงานทดแทนให้คุณมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและความยั่งยืนของพลังงานทดแทนของโลก โปรแกรม equips ผู้เรียนมีทักษะเพียงพอที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมในปัญหาการผลิตพลังงานในปัจจุบันของโลก โปรแกรมปริญญาโทในพลังงานทดแทนเป็นหนึ่งในไม่กี่วิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งไม่เพียง แต่ครอบคลุมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน แต่ยังไปด้วยกันกับองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทนในแง่ของการเงินและกฎหมายสิ่งแวดล้อมโปรแกรมจะขยายทักษะของคุณลงในหลายเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์, น้ำ, ลม, น้ำขึ้นน้ำลงและชีวมวลเพียงแค่พูดถึงไม่กี่ ทักษะบรรลุในโปรแกรมนี้จะเพิ่มโอกาสของแต่ละบุคคลสำหรับการจ้างงานในอุตสาหกรรมพลังงาน หลังจากจบการศึกษาด้วยปริญญาโทในพลังงานทดแทนคุณจะบรรลุความสามารถในการประเมินผลการประเมินและให้การแก้วิกฤติพลังงานในปัจจุบันในโลก บางส่วนของโอกาสในการทำงานในสาขาที่เปิดให้ผู้จบการศึกษาในสาขาวิชานี้คือ: ที่ปรึกษาด้านพลังงาน, ที่ปรึกษาการขายคาร์บอนวิศวกรอุปกรณ์พลังงานลม, แผงวิศวกรอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานของผู้สอบบัญชี