Keystone logo

34 ปริญญาโท โปรแกรม ใน นโยบายเศรษฐกิจ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษากฎหมาย
  • นโยบาย
  • นโยบายเศรษฐกิจ
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (34)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน นโยบายเศรษฐกิจ

นักแสดงที่ใหญ่ที่สุดในระบบเศรษฐกิจทำให้ผลกระทบมากที่สุดกับสภาวะตลาดโดยรวม รัฐบาลธนาคารและ บริษัท เอกชนจะต้องสร้างกลยุทธ์ที่จัดสรรทรัพยากรที่มี จำกัด ในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้ที่มีปริญญาโทในนโยบายเศรษฐกิจมีทักษะองค์กรเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ

ปริญญาโทในนโยบายเศรษฐกิจคืออะไร? นี้เป็นระดับสูงที่ช่วยเพิ่มการศึกษาของนักเรียนที่เกินระดับบัณฑิตศึกษา จะมุ่งเน้นที่สำคัญของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงนโยบาย นักเรียนสำรวจหัวข้อสำคัญที่จะต้องทั้งขนาดเล็กและมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาค โดยจะเน้นนโยบายภาษีข้อตกลงการค้าและโครงการสาธารณะ ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถในการระบุความไร้ประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการปรับปรุงการทำงานขององค์กรขนาดใหญ่

จบการศึกษาจะได้มีการพัฒนาความคิดที่สำคัญขั้นสูงและทักษะในการสื่อสารนอกเหนือจากความสามารถในการวิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายนักเรียนเหล่านี้ได้รับการสอนในการสร้างรายงานรายละเอียดและนำเสนอที่สังเคราะห์ความคิดที่ซับซ้อนในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย โปรแกรมเหล่านี้ยังให้นักเรียนมีโอกาสที่จะเริ่มต้นการทำงานกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ล่าสุดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายสำหรับปริญญาโทในนโยบายเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาของนักเรียนเลือกที่จะเข้าร่วม ขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อหน่วยงานที่รับสมัครของโรงเรียนได้รับการพิจารณาสำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาจะจ้างในหลายสาขา หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมของพวกเขาหลายคนมีความสามารถที่จะก้าวไปในอาชีพของพวกเขาที่มีอยู่ รัฐบาลธนาคารและ บริษัท เอกชนทั้งหมดต้องใช้บริการของผู้สำเร็จการศึกษาเหล่านี้ พวกเขาพบว่าทำงานเป็นนักวิเคราะห์และที่ปรึกษา บางคนประสบความสำเร็จในบทบาทการบริหารจัดการสำหรับโครงการสาธารณะอื่น ๆ เลือกที่จะดำเนินการต่อการศึกษาของพวกเขาและดำเนินการโครงการปริญญาเอก นักเรียนเหล่านี้มีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพในเชิงวิชาการ

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาตัวเลือกให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก่อนที่จะตัดสินใจในโปรแกรม สำหรับนักเรียนต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานการเรียนการสอนออนไลน์ให้โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับข้อ จำกัด ทางภูมิศาสตร์ภายในและการตั้งเวลา การค้นหาสำหรับโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงที่สำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มนำ